We wrześniu liczne grono uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Samochodowych brało udział w projekcji filmu "Miasto 44".

Film nie tylko podtrzymuje pamięć o wydarzeniach z przeszłości, ale prezentuje sylwetki młodych ludzi, którzy w imię miłości

do kraju dokonywali bohaterskich czynów i często bardzo trudnych wyborów. Film skłonił wszystkich do refleksji i dyskusji.

                                                           Na zdjęciu uczniowie z klasy 2 CT.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

      W roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu oglądać będziemy filmy z cyklu "Między tekstami kultury", które treścią
dostosowane są m.in. do podstawy programowej z języka polskiego, historii i społeczeństwa, wiedzy o kulturze, wiedzy o
społeczeństwie i języków obcych. Uczniowie poznawać będą współczesne dzieła wielokrotnie nagradzane na różnych festiwalach
i konkursach. Program cyklu pozwali też przyszłym maturzystom poszerzyć wiedzę na temat kontekstów kulturowych, związków
literatury z innymi dziedzinami sztuki oraz sposobów analizy i interpretacji tekstów kultury.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w roku szkolnym 2013/2014 biorą udział w kolejnej edycji projektu "Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej". Przed projekcją filmu uczniowie spotykają się z zaproszonym gościem, który wprowadza ich w problematykę dzieła. Uczniowie zapoznają się z interesującymi, cenionymi filmami oraz pogłębiają swoją wiedzę na temat różnorodnych sposobów analizy i interpretacji tego typu dzieła sztuki. W tym roku szkolnym powróciliśmy do cyklu "Trudne tematy", który łączy treści z podstaw programowych różnych przedmiotów, a problemy prezentowane w czasie seansów filmowych mają charakter uniwersalny i ponadczasowy.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W roku szkolnym 2012/2013 Samochodówka ponownie zgłosiła się do projektu "Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej", który został laureatem Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii "edukacja młodego widza". W tym roku szkolnym uczniowie będa pogłębiać swoją wiedzę na temat różnorodnych zagadnień kulturowych i społecznych. Filmy prezentowane w cyklu "Wielokulturowość w filmie" przedstawiają problemy i zjawiska obserwowane we współczesnym świecie. Ich tematyka odnosi się też do zagadnień ujętych w podstawie programowej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W roku szk. 2011/12 uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych biorą udział w kolejnej edycji projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, który uzyskał patronat Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W tym roku szkolnym uczniowie obejrzą filmy z cyklu „Kino współczesne”, są to ambitne filmy ostatnich lat. W trakcie comiesięcznych seansów uczniowie poznają filmy, które zdobyły uznanie krytyków i publiczności. W cyklu tym znajdują się też dokumenty skłaniające współczesnego człowieka do refleksji nad własną postawą. Przed filmem przewidziana jest ciekawa, krótka prelekcja.

Od ubiegłego roku bierzemy udział w projekcie " Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej". Jest to cykl spotkań filmowych, na których złożoną problematykę dzieła przybliżają uczniom zaproszeni goście. Warto podkreślić, że uczniowie poznają dzieła wartościowe, skłaniające do refleksji i dyskusji. Są to filmy, które przedstawiają problemy bliskie młodym ludziom, pogłębiają ich wiedzę z różnych dziedzin sztuki oraz na temat tworzywa filmowego. Cykl spotkań filmowych służy też pogłębieniu wiedzy na temat związków między filmem, literaturą i sztukami plastycznymi. W ubiegłym roku uczniowie obejrzeli filmy z cyklu "Trudne tematy". W tym roku poznają filmy z cyklu "Między tekstami kultury". Co miesiąc prezentowany jest nowy film, zawsze poruszający, ciekawy i mądry. Nad realizacją edukacji filmowej w szkole czuwają nauczycielki języka polskiego.