W piątek, 3 czerwca w Zespole Szkół Samochodowych odbyła się wiosenna motoryzacyjna impreza pod hasłem: „Moja szkoła – moja pasja – wspólne bezpieczeństwo”. Miała ona charakter festynu, ponieważ rozegrała się pod gołym niebem, przy szkolnym placu manewrowym. Piękna słoneczna pogoda spowodowała, że wszyscy z wielką radością korzystali z atrakcji, które zostały przygotowane na ten dzień. Gwoździem programu był pokaz starych odrestaurowanych pojazdów oraz aut po „tuningu”. Pokaz obfitował w szereg ciekawych modeli samochodów oraz motocykli, co chcielibyśmy dziś zaprezentować .

Ponadto uczniowie mieli okazję skorzystać ze specjalistycznego urządzenia z ośrodka WORD, które symulowało jazdę samochodem, kolizję oraz dachowanie, próby prowadzenia samochodu w alkogoglach. W nawiązaniu do kwestii bezpieczeństwa, nie zabrakło specjalisty, który udzielał instruktażu jak należy udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożeń. Dodatkową atrakcją dla wszystkich był pojazd pancerny, który przyjechał do nas z Muzeum Sprzętu Wojskowego z Mrągowa (http://muzeum.mragowo.pl/eksponaty/) Opancerzony transporter cieszył się olbrzymim zainteresowaniem wśród uczniów.

Organizatorzy zaplanowali również konkursy dla klas I, II i III. Pierwszoklasiści mogli sprawdzić swoje możliwości w jeździe skuterem po wyznaczonym torze. Drugoklasiści wykazywali się umiejętnością obsługi auta na czas. Natomiast trzecioklasiści poruszali się autem po wyznaczonym torze, ćwicząc płynną jazdę z talerzem Stewarta.

Konkurencja klas I. Jazda skuterem
1 miejsce - klasa1 BE
2 miejsce - klasa 1 TE
3 miejsce - klasa 1 BM

Konkurencja klas II. Wymiana koła
1 miejsce - klasa 2 BK
2 miejsce - klasa 2 TM
3 miejsce - klasa 2 BM

Konkurencja klas III. Test Stewarta
1miejsce - klasa 3 TEG
2 miejsce - klasa 3 TEP
3 miejsce - klasa 3 TMG

Zabytkowy motocykl
1 miejsce - Jakub Jarosik klasa 3 TEP
2 miejsce - Florian Rokicki klasa 3 TMG
3 miejsce - Kewin Abramski  klasa 3 BKG

Zabytkowy samochód
1 miejsce - Kacper Szczepkowski klasa2 TE
2 miejsce - Kacper Wróbel klasa 3 BKP
3 miejsce - Michał Kuklik klasa 2 TE

Samochód po tuningu
1 miejsce - Paweł Czapski klasa 3 TEG
2 miejsce - Patryk Domański klasa 2 TM
3 miejsca nie przyznano

Imprezę możemy uznać za udaną.

Dziękujemy pięknie wszystkim nauczycielom organizującym to wydarzenie, a w szczególności: pani Alicji Jasińskiej , kierownikowi warsztatów panu Zbigniewowi Gosztowttowi, wszystkim nauczycielom warsztatowym oraz Samorządowi Uczniowskiemu.

Autorzy zdjęć : Anna Czałpińska, Izabela Anna Salitra , Maciej Urbanek kl. 3 TKG

31 lat temu, 25 maja 1991 roku, dzięki zaangażowaniu dr Józefa Plebana, patronem Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie został porucznik Adolf Maria Bocheński, żołnierz Pułku Ułanów Karpackich, Kawaler Maltański, Kawaler Virtuti Militari, trzykrotnie dekorowany Krzyżem Walecznych. Ze wspomnień towarzyszy broni i najbliższych wyłania się portret człowieka gruntownie wykształconego, odważnego, wytrwałego, a jednocześnie skromnego. Ukształtował go dom rodzinny, to stąd wyniósł najważniejsze zasady i wartości: szacunek wobec drugiego człowieka, odpowiedzialność, poczucie obowiązku, patriotyzm, odwagę do działania. Wśród żołnierzy budził podziw swoją walecznością, zdolnością do poświęceń, troską o żołnierzy, wiernością swoim ideałom. Taka postawa budzi podziw także dzisiaj. Ideały naszego patrona staramy się realizować w codziennym życiu. Bohater walk o Narwik, Tobruk, Monte Cassino zginął 18 lipca 1944 roku w dniu zdobycia Ancony. Odszedł zbyt wcześnie, poświęcając życie temu, w co wierzył.

Tegoroczne obchody kolejnej rocznicy nadania szkole imienia por. A. M. Bocheńskiego miały wyjątkowy charakter, zbiegły się z 80. rocznicą sformowania 3 Dywizji Strzelców Karpackich. W organizację uroczystości włączyła się więc redakcja „Ułana Karpackiego”. W uroczystości, oprócz nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów, udział wzięli wyjątkowi goście: przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, rodziny patrona oraz redakcji „Ułana Karpackiego”. Uroczystość rozpoczęła się od udziału reprezentacji szkoły i zaproszonych gości we mszy św. w kościele garnizonowym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Świętych Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela. Następnie złożono kwiaty przy Pomniku Obrońców Tobruku. Oddaliśmy także hołd zmarłemu przyjacielowi szkoły, Ułanowi Józefowi Plebanowi. Bardzo podniosłym momentem było wręczenie medalu „Pro Patria” na sztandar ZSS. W szkole młodzież obejrzała program artystyczny przygotowany pod kierunkiem pani Alicji Jasińskiej. Pogłębiał on wiedzę na temat losów naszego patrona, najważniejszych dla naszego kraju wydarzeń historycznych, podkreślał wagę wolności i niepodległości. W programie wystąpili: Dominika Płomińska 3 TKG, Aleksandra Szmit 3 TKG, Angelika Garela 3 TSG, Jakub Kaczmarek 1 TE, Mateusz Rarak 1 TE, Daniel Ażelonis 1 TE, absolwentka Julia Kordek 4 KT. Wręczono również nagrody uczniom, którzy uczestniczyli w konkursie historycznym „Ostatni Kawaler - por. Adolf Maria Bocheński”.

Opiekę nad konkursem sprawowali nauczyciele historii: pani Alicja Jasińska, pani Elżbieta Lechicka, pan Maciej Szczyglak.

Nagrodzeni uczniowie:
I miejsce Igor Kamieniecki 2 TM
II miejsce Patryk Sokołowski 1 TE
II miejsce Andrzej Michalak 1 TM
III miejsce Paweł Kejner 1 TE
III miejsce Wojciech Stach 1 TE

O dekorację sali, w której obyła się uroczysta akademia oraz o wyeksponowanie prac konkursowych uczniów zadbały panie: Elżbieta Lechicka, Izabela Anna Salitra, Wioletta Ossowska.

Był to dla nas wszystkich szczególny dzień. Warto pamiętać, że nasza szkoła należy do elitarnego grona Szkół Karpackich i angażuje się w działania Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół, Szkół i Organizacji Monte Cassino.

Zredagowała Katarzyna Urban.

 

ŚWIĘTO SZKOŁY. FOTOKRONIKA 1

ŚWIĘTO SZKOŁY. FOTOKRONIKA 2

Autorzy zdjęć: Anna Czałpińska, Izabela Anna Salitra, Maciej Urbanek

 

Dnia 23 maja 2022r. młodzież naszej szkoły bardzo aktywnie uczestniczyła w spotkaniu z pracownikiem olsztyńskiego sanepidu zajmujący się profilaktyką społeczną. Tematem spotkania były używki i substancje psychoaktywne, a dokładniej ich negatywny wpływ na organizm człowieka.

Współczesne narkotyki, szczególnie syntetyczne kannabinoidy i nowe syntetyczne opioidy cechują się dużo większą siłą działania oraz szybciej uzależniają. To nie są te same narkotyki co dawnej.

Działanie narkotyków na młody organizm różni się od ich wpływu na człowieka dorosłego – jest zdecydowanie silniejsze. Wynika to z mniejszej masy ciała, niedojrzałości organizmu, a szczególnie układu nerwowego. Istotą działania narkotyków, w tym nowych substancji psychoaktywnych jest ich wpływ na układ nerwowy. Narkotyki zmieniają sposób, w jaki odbierane są bodźce zewnętrzne, zmieniają odczuwanie bólu oraz pogarszają zdolność kontroli i oceny swoich zachowań. Skutki tych zmian mogą być zarówno bezpośrednie, takie jak wypadki, narażenie na niechciany kontakt seksualny, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN), jak i odroczone w czasie, jakimi są straty społeczne czy uzależnienie. Bardzo dużo zależy od rodzaju narkotyku, jego dawki, częstotliwości i sposobu używania oraz odpowiedzi organizmu. Oznacza to, że skutki brania narkotyków bywają naprawdę trudne do przewidzenia.

W dniu 18 maja Nasza "Samochodówka" była otwarta dla wszystkich! Wydarzenie jakie zaplanowaliśmy, czyli Dzień Otwarty szkoły, cieszyło się dużym zainteresowaniem. Odwiedzili nas ósmoklasiści wraz ze swoimi nauczycielami z lokalnych szkół olsztyńskich oraz uczniowie spoza miasta, którzy przyjeżdżali z rodzicami. Mieliśmy gości z Jonkowa, Ostródy, a nawet z Iławy. Mamy nadzieję, że miło spędziliście z nami czas.

Pięknie Wam dziękujemy za przyjście/przyjazd i za zainteresowanie szkołą. Dziękujemy również naszym nauczycielom, którzy przedstawili nasze pracownie zawodowe. Dziękujemy naszym uczniom-wolontariuszom, którzy brali udział w wydarzeniu i oprowadzali ósmoklasistów po szkole. Spisaliście sie na medal!

Poniżej fotorelacja.

 

PRZYBORY POMOCNICZE NA EGZAMINY MATURALNE

Zdający egzaminy maturalne powinni mieć ze sobą dowód osobisty oraz długopis (pióro) piszący na czarno. Poza tym mogą (powinni) wziąć ze sobą:

• na matematykę: kalkulator prosty oraz linijkę i cyrkiel,

• na biologię: kalkulator prosty oraz linijkę,

• na fizykę: kalkulator prosty oraz linijkę,

• na geografię: kalkulator prosty , linijkę oraz lupę.

Wybrane wzory fizykochemiczne oraz tablice matematyczne zapewnia szkoła. Podobnie słowniki na język polski.

Na egzaminy można wnieść wyłącznie wymienione wyżej przybory pomocnicze.

Można mieć ze sobą małą (ok. 0,5l) butelkę wody. Butelka z wodą powinna stać na podłodze przy nodze stolika.

29 kwietnia 2022r. Dyrekcja, Wychowawcy i przedstawiciele młodszych kolegów pożegnali tegorocznych Absolwentów Technikum. Tradycyjnie zabrzmiał także ostatni dzwonek. Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych- pan Arkadiusz Gnoza, po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości, wręczył nagrody książkowe i wyróżnienia Uczniom, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami w nauce, wysoką frekwencją oraz pracą na rzecz Szkoły i środowiska lokalnego.

Przedstawiciele klas III złożyli Abiturientom życzenia i obdarowali ich drobnymi upominkami.

Drodzy Abiturienci!

Żadne obiektywne trudności nie mają mocy pozbawić nas marzeń, a marzenia formują naszą drogę, dają energię do działania i spełniania pragnień. Niech się zatem spełniają Wasze marzenia, a najbliższe lata pozwolą cieszyć się młodością i bliskością wszystkich ważnych dla Was osób. 

Uczniowie z klas 3TMG, 3TSG, 3TKG i 3TEG w imieniu całej naszej społeczności szkolnej pożegnali uczniów klas czwartych Technikum nr 1. Trzecioklasiści życzą tegorocznym absolwentom Samochodówki między innymi powodzenia na maturze, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym oraz wytrwałości.

26 kwietnia 2022 roku uczniowie ZSS: Dominika Bulińska (3TSP), Joanna Jarmakowicz (3TSP) i Filip Samociuk (3TSP) wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Pięknego Czytania Biblii. Miał on miejsce w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie. W ramach przesłuchania konkursowego uczestnicy czytali wybrany przez siebie fragment z Księgi Hioba. Uczniowie za udział w eliminacjach otrzymali dyplomy.

Naszą młodzież do konkursu przygotowała p. Elżbieta Lechicka.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Uczniowie Naszej Szkoły Marcel Zieliński z kl. 2 TM i Marcin Piątkowski z kl. 1 BK wzięli udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Konkurs ten ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Miło jest nam poinformować, że Marcel Zieliński z kl. 2 TM zajął drugie miejsce w etapie miejskim Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.