Dnia 23 maja 2022r. młodzież naszej szkoły bardzo aktywnie uczestniczyła w spotkaniu z pracownikiem olsztyńskiego sanepidu zajmujący się profilaktyką społeczną. Tematem spotkania były używki i substancje psychoaktywne, a dokładniej ich negatywny wpływ na organizm człowieka.

Współczesne narkotyki, szczególnie syntetyczne kannabinoidy i nowe syntetyczne opioidy cechują się dużo większą siłą działania oraz szybciej uzależniają. To nie są te same narkotyki co dawnej.

Działanie narkotyków na młody organizm różni się od ich wpływu na człowieka dorosłego – jest zdecydowanie silniejsze. Wynika to z mniejszej masy ciała, niedojrzałości organizmu, a szczególnie układu nerwowego. Istotą działania narkotyków, w tym nowych substancji psychoaktywnych jest ich wpływ na układ nerwowy. Narkotyki zmieniają sposób, w jaki odbierane są bodźce zewnętrzne, zmieniają odczuwanie bólu oraz pogarszają zdolność kontroli i oceny swoich zachowań. Skutki tych zmian mogą być zarówno bezpośrednie, takie jak wypadki, narażenie na niechciany kontakt seksualny, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN), jak i odroczone w czasie, jakimi są straty społeczne czy uzależnienie. Bardzo dużo zależy od rodzaju narkotyku, jego dawki, częstotliwości i sposobu używania oraz odpowiedzi organizmu. Oznacza to, że skutki brania narkotyków bywają naprawdę trudne do przewidzenia.

W dniu 18 maja Nasza "Samochodówka" była otwarta dla wszystkich! Wydarzenie jakie zaplanowaliśmy, czyli Dzień Otwarty szkoły, cieszyło się dużym zainteresowaniem. Odwiedzili nas ósmoklasiści wraz ze swoimi nauczycielami z lokalnych szkół olsztyńskich oraz uczniowie spoza miasta, którzy przyjeżdżali z rodzicami. Mieliśmy gości z Jonkowa, Ostródy, a nawet z Iławy. Mamy nadzieję, że miło spędziliście z nami czas.

Pięknie Wam dziękujemy za przyjście/przyjazd i za zainteresowanie szkołą. Dziękujemy również naszym nauczycielom, którzy przedstawili nasze pracownie zawodowe. Dziękujemy naszym uczniom-wolontariuszom, którzy brali udział w wydarzeniu i oprowadzali ósmoklasistów po szkole. Spisaliście sie na medal!

Poniżej fotorelacja.

 

PRZYBORY POMOCNICZE NA EGZAMINY MATURALNE

Zdający egzaminy maturalne powinni mieć ze sobą dowód osobisty oraz długopis (pióro) piszący na czarno. Poza tym mogą (powinni) wziąć ze sobą:

• na matematykę: kalkulator prosty oraz linijkę i cyrkiel,

• na biologię: kalkulator prosty oraz linijkę,

• na fizykę: kalkulator prosty oraz linijkę,

• na geografię: kalkulator prosty , linijkę oraz lupę.

Wybrane wzory fizykochemiczne oraz tablice matematyczne zapewnia szkoła. Podobnie słowniki na język polski.

Na egzaminy można wnieść wyłącznie wymienione wyżej przybory pomocnicze.

Można mieć ze sobą małą (ok. 0,5l) butelkę wody. Butelka z wodą powinna stać na podłodze przy nodze stolika.

29 kwietnia 2022r. Dyrekcja, Wychowawcy i przedstawiciele młodszych kolegów pożegnali tegorocznych Absolwentów Technikum. Tradycyjnie zabrzmiał także ostatni dzwonek. Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych- pan Arkadiusz Gnoza, po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości, wręczył nagrody książkowe i wyróżnienia Uczniom, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami w nauce, wysoką frekwencją oraz pracą na rzecz Szkoły i środowiska lokalnego.

Przedstawiciele klas III złożyli Abiturientom życzenia i obdarowali ich drobnymi upominkami.

Drodzy Abiturienci!

Żadne obiektywne trudności nie mają mocy pozbawić nas marzeń, a marzenia formują naszą drogę, dają energię do działania i spełniania pragnień. Niech się zatem spełniają Wasze marzenia, a najbliższe lata pozwolą cieszyć się młodością i bliskością wszystkich ważnych dla Was osób. 

Uczniowie z klas 3TMG, 3TSG, 3TKG i 3TEG w imieniu całej naszej społeczności szkolnej pożegnali uczniów klas czwartych Technikum nr 1. Trzecioklasiści życzą tegorocznym absolwentom Samochodówki między innymi powodzenia na maturze, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym oraz wytrwałości.

26 kwietnia 2022 roku uczniowie ZSS: Dominika Bulińska (3TSP), Joanna Jarmakowicz (3TSP) i Filip Samociuk (3TSP) wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Pięknego Czytania Biblii. Miał on miejsce w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie. W ramach przesłuchania konkursowego uczestnicy czytali wybrany przez siebie fragment z Księgi Hioba. Uczniowie za udział w eliminacjach otrzymali dyplomy.

Naszą młodzież do konkursu przygotowała p. Elżbieta Lechicka.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Uczniowie Naszej Szkoły Marcel Zieliński z kl. 2 TM i Marcin Piątkowski z kl. 1 BK wzięli udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Konkurs ten ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Miło jest nam poinformować, że Marcel Zieliński z kl. 2 TM zajął drugie miejsce w etapie miejskim Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

22 kwietnia setki milionów ludzi na całym świecie świętowało Dzień Ziemi. Idea troski o niebieską planetę łączy ludzi niezależnie od narodowości, wyznania, zawodu, wieku czy innych kategorii różnicujących. Co każdy z nas może zrobić z tej okazji?

Dzień Ziemi to różnego typu sympozja, warsztaty, spotkania czy festyny, wszystkie propagujące ekologiczny, zdrowy tryb życia. Obecnie jest to największe ekologiczne święto świata, organizowane w 192 krajach - od Singapuru do Rzymu… od Alaski po Australię.

Idea obchodów Dnia Ziemi w tym dniu została zapoczątkowana w 1970 r. przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona. Wiele krajów obchodzi Dzień Ziemi zgodnie z proklamacją ONZ w dniu równonocy wiosennej, która przypada 20 lub 21 marca. Dodatkowo ONZ wyznaczyło datę 22 kwietnia jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.

Dzień Ziemi to doskonała okazja do organizowania różnego rodzaju wydarzeń promujących ekologię, w tym akcje zbierania śmieci oraz sadzenia drzew. Jest to również szansa na poprawę świadomości dotyczącej efektów niszczenia środowiska naturalnego, do których zaliczyć można zanieczyszczenie powietrza, wody, czy globalne ocieplenie.

Jak obchodzić Dzień Ziemi?

Zasadźmy drzewo (może być krzak). Możemy to zrobić w dowolnym miejscu, jednak najlepiej aby zasadzić drzewo blisko miejsca w którym mieszkamy.
 Zbierzmy makulaturę. Z pewnością mamy jej mnóstwo w domu - stare gazety, papiery, kartonowe pudełka, ulotki, gazetki reklamowe. Uzbieraną makulaturę oddajmy do punktu skupu.
 Zbierzmy niepotrzebne szkło i wyrzućmy do specjalnego kontenera - przy recyklingu szkła zużywane jest 21% energii mniej niż przy produkcji nowego szkła.
 Zbierzmy puszki aluminiowe (po napojach gazowanych) i oddajmy do skupu. Złoża boksytu z którego otrzymuje się aluminium potrzebne do produkcji puszek, nie są odnawialne, co prowadzi do ich bezpowrotnego wyczerpywania. Aluminiowe puszki nadają się w całości do ponownego przetworzenia.
 Pozbierajmy śmieci. Postarajmy się oczyścić ze śmieci jakąkolwiek część ziemi. Może to być nasze podwórko (jeśli jest zaśmiecone) lub jakiś inny teren gdzie zebrało się dużo śmieci.
 Codziennie segregujmy śmieci, oszczędzajmy wodę, gaz i energię elektryczną a zużyte baterie wyrzucajmy do specjalnych kontenerów i pojemników do tego przeznaczonych.

Każdy z nas jest mieszkańcem tej planety dlatego każdy z nas powinien czuć się odpowiedzialny za jej stan!

 

22 lutego 2019 roku Sejm RP ustanowił dzień 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski. Z tej okazji 12 kwietnia 2022 r. zaprezentowaliśmy montaż słowno-muzyczny. Uczniowie w inscenizacji utworów przypomnieli najważniejsze fakty związane z okolicznościami przyjęcia chrztu przez księcia Polan - Mieszka I. Dla uświetnienia tej uroczystości Julia Kordek (4KT) zaśpiewała piosenkę patriotyczną. Całość wzbogaciła piękna dekoracja i prezentacja multimedialna. Przedstawienie było ciekawą lekcją historii, która dostarczyła zebranym wielu wzruszeń. Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

W programie artystycznym wystąpili również: Hubert Kleinszmidt (1TM), Mateusz Sobczak (1TM), Wiktor Marczak (1TS), Jakub Kaczmarek (1TE), Joanna Jarmakowicz (3TSP), Filip Samociuk (3TSP), Tatiana Jabłońska (3TEG), Jakub Sadowski (3TEG). Obsługą sprzętu zajął się Jakub Szustkiewicz (4KT).

Uroczystość przygotowały: p. Elżbieta Lechicka i p. Joanna Świdzińska.

 FILM Z UROCZYSTOŚCI SZKOLNEJ (mp4)

GALERIA ZDJĘĆ

 

W dniu 8 kwietnia 2022r. w Zespole Szkół Samochodowych w ramach doradztwa zawodowego odbyły się spotkania z przedstawicielami WKU: kapitanem Łukaszem Węglewskim i Jakubem Suwara, referentem wydziału rekrutacji w Olsztynie. Panowie przeprowadzili z uczniami Zespołu cykl spotkań dotyczących rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej. Kilka godzin pracy z uczniami, którzy wkrótce przystąpią do egzaminu dojrzałości, było bardzo dobrym momentem do zaprezentowania oferty służby w Siłach Zbrojnych RP.

Osoby zainteresowane służbą w Wojsku Polskim zapraszamy do WKU w Olsztynie, Al. Warszawska 96, tel. 261 322 650).