Dnia 24.09.2019 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie doradców zawodowych w ramach projektu Warmia i Mazury Doradztwem Stoi. W spotkaniu wzięli udział doradcy zawodowi z olsztyńskich szkół, m.in. z : Zespołu Szkół Mechaniczno - Energetycznych, Zespołu Szkół Gastronomicznych, Zespołu Szkół Chemicznych, Szkoły Policealnej im.prof. Religi. Gośćmi spotkania były również : Pani Maria Rafalska - dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Olsztynie oraz Pani Ewa Dumkiewicz - naczelnik Polskich Linii Kolejowych.

W pierwszej części spotkania dyrektor naszej szkoły przedstawił pokrótce historię szkoły oraz co nasza placówka oferuje obecnie. Goście obejrzeli także prezentację multimedialną naszej szkoły. Następnie Pani Ewa Dumkiewicz przedstawiła bogatą ofertę, skierowaną do absolwentów kierunku kolejowego. Po wystąpieniu Pani naczelnik goście zwiedzili warsztaty szkolne. Drugą część spotkania zakończono panelem dyskusyjnym.

Organizatorami spotkania byli: Pani Anna Jarosz - pedagog szkolny oraz doradcy zawodowi : Pani Daniela Izdebska i Pani Marta Zienkiewicz.

 

 


 

            W dniu 07. 06. 2019 roku po raz XIV odbyło się spotkanie z poezją i nauczaniem Ojca Świętego Jana Pawła II "Non omnis moriar". Tegoroczne spotkanie miało miejsce w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie. Wśród osób biorących udział byli przedstawiciele Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, Szkoły Podstawowej nr 23, X Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej w Dywitach oraz Zespołu Szkół Samochodowych. Przybyłych przywitał dyrektor ZSS p. Arkadiusz Gnoza. Następnie przedstawiciel FDNT zapoznał zgromadzonych z calami i sposobem działania fundacji.

            Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem czterdziestej rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny w czerwcu 1979 roku. Za sprawą przygotowanych wystąpień wróciliśmy do emocji towarzyszących wizycie Papieża Rodaka w kraju, nadziei i oczekiwań, które rodziły się w sercach Polaków. Przeżyliśmy chwile radości, uniesień i wzruszeń oglądając relacje ze spotkań Jana Pawła II z ludźmi. Odczuliśmy, jak ważne i ponadczasowe jest Jego przesłanie.

Młodzież ZSS przygotowała wystawę tematyczną "Samochody Jana Pawła II", gdzie można było zobaczyć również ten, którym Papież poruszał się po Polsce w czasie swojej pierwszej wizyty w 1979 roku.

            Młodzież i dzieci do występu przygotowały Joanna Ulatowska-Letko, Katarzyna Klaja, Ewa Gałęziewska i Joanna Żach. Nad całością czuwała i przygotowała naszą młodzież Joanna Świdzińska.

 


 

   5 kwietnia 2019 r. młodzież ZSS po raz kolejny wzięła udział w przedświątecznej zbiórce żywności, organizowanej pod patronatem Banku Żywności w Olsztynie. Pomaganie osobom potrzebującym nabiera w czasie przedświątecznym szczególnego znaczenia. Dlatego do akcji chętnie włączyli się nasi uczniowie. Wolontariusze wyposażeni w koszulki, identyfikatory i informacyjne ulotki zbierali artykuły spożywcze w sklepie sieci Kaufland. Zebrana żywność trafiła do osób najbardziej potrzebujących z lokalnej społeczności.

Wśród naszych wolontariuszy byli: Anita Puchalska (1AKT), Bogdan Popis (1AKT), Mateusz Małkiewicz (1ZE).

Opiekę nad uczniami sprawowały: p. Barbara Borowska i p. Elżbieta Lechicka.

 

inline