Poradnik dla kandydata
 
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Olsztyn
 
Wstęp
 
Drogi Gimnazjalisto!
 
Wkrótce w Twoim życiu zacznie się nowy etap - nauka w szkole ponadgimnazjalnej. Może on potrwać dwa, trzy lub nawet cztery lata. To, gdzie i w jaki sposób je spędzisz, zależy w dużej mierze od Ciebie. Ten krótki poradnik pomoże Ci przebrnąć przez wybór nowej szkoły i w załatwieniu niezbędnych formalności. Podzielony jest on na następujące części:
Wstęp
     który właśnie czytasz.
Jak wybrać szkołę i oddział?
 
ta część przeznaczona jest dla niezdecydowanych. Tu dowiesz się, co zrobić, aby podjąć właściwą decyzję o wyborze szkoły i oddziału.
Przebieg rekrutacji
 
to opis wszystkich czynności, które musisz wykonać, aby dostać się do wybranej szkoły i oddziału.
Wniosek do szkoły ponadgimnazjalnej
     to szczegółowy poradnik jak wypełnić wniosek do szkoły.
Informacje dostępne w Internecie
 
tu znajdziesz informację na temat tego, jakie dane będą dla Ciebie dostępne za pośrednictwem Internetu.
Harmonogram rekrutacji
 
to lista terminów, których musisz się trzymać.
Pamiętaj, że na Twoje wszelkie pytania i wątpliwości odpowie Twój wychowawca w gimnazjum. Dodatkowo, wszelkie informacje dotyczące rekrutacji będą umieszczane na stronie internetowej http://nabor.pcss.pl/olsztyn . W tym roku po raz kolejny rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Olsztynie będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego. Mamy nadzieję, że ten sposób rekrutacji zaoszczędzi wszystkim niepotrzebnego stresu. Skróci też do minimum czas oczekiwania na wyniki.
 
Jak wybrać szkołę i oddział?
 
Wybór szkoły ponadgimnazjalnej to trudna, odpowiedzialna i ważna decyzja. Może ona zaważyć na całym Twoim późniejszym życiu. Dlatego powinieneś tę decyzję podjąć rozważnie. Weź pod uwagę swoje zainteresowania i zdolności. Pomocy i porady możesz szukać u swoich rodziców (opiekunów), wychowawcy, doradcy zawodowego, szkolnego pedagoga. Warto też odwiedzić kilka szkół, którymi jesteś zainteresowany, zobaczyć, jaka panuje tam atmosfera. Możesz porozmawiać z pedagogiem w szkole, w której chciałbyś się uczyć.
 
Wybrać możesz aż trzy szkoły ponadgimnazjalne i dowolny oddział w tych szkołach. Na pierwszym miejscu wpisz tę szkołę i oddział, w której najbardziej chciałbyś się uczyć. Nawet jeśli obawiasz się, że zabraknie Ci punktów na to, aby się tam dostać. W najgorszym przypadku znajdziesz miejsce w drugiej lub trzeciej szkole, a może innym oddziale.
 
Przebieg rekrutacji

Oto kilka sformułowań, które powinieneś znać przed przystąpieniem do rekrutacji:
Lista preferencji
 
Lista, na której wpisujesz szkoły i oddziały, w których chciałbyś się w przyszłości uczyć.
Szkoła pierwszego wyboru
 
Szkoła, którą wpisałeś jako pierwszą na swojej liście preferencji.
 
     Rekrutacja składa się z następujących etapów (harmonogram rekrutacji dotyczący wszystkich etapów podany jest na końcu tego dokumentu):
 
Wybór szkół i oddziałów, w których chcesz kontynuować naukę
 
To oczywiście pierwszy krok. Wskazówki, jak to zrobić, przedstawiliśmy w poprzedniej części tego poradnika.
Wypełnienie i złożenie wniosku do szkoły ponadgimnazjalnej
 
     To formalne potwierdzenie Twojego wyboru. Wniosek i sposób jego wypełnienia są szczegółowo opisane w następnej części.
Zmiana listy preferencji
W terminie składania wniosków, masz czas na zmianę decyzji o wybranych szkołach i oddziałach. Uwzględniając egzamin gimnazjalny będziesz mógł spróbować dostać się do szkół, gdzie jest większa konkurencja i wymagana jest większa liczba punktów. W tym celu wypełniasz wniosek ponownie, podając nową listę preferencji. Wniosek dostarczasz   do szkoły pierwszego wyboru. Jeśli szkoła pierwszego wyboru się zmieniła, musisz najpierw zabrać stary wniosek ze szkoły pierwszego wyboru, a dopiero potem dostarczyć nowy   wniosek wraz z kompletem pozostałych dokumentów do nowej szkoły pierwszego wyboru. Dobrze przemyśl swoją decyzję, bowiem zmiany możesz dokonać tylko jeden raz w terminie określonym w l.p. 1 harmonogramu rekrutacji.
Dostarczenie kopii świadectwa do szkoły pierwszego wyboru
 
Wraz ze świadectwem możesz otrzymać jego kopię potwierdzoną przez Twoje gimnazjum. Wraz z kopią świadectwa zanieś do szkoły pierwszego wyboru kopię zaświadczenia o   wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 
Na podstawie Twojej listy preferencji oraz liczby punktów system dokona przydziału. Informację o tym, do którego oddziału klasy pierwszej się zakwalifikowałeś, znajdziesz w Internecie oraz w Twojej szkole pierwszego wyboru. Jeśli nie uda Ci się zakwalifikować do żadnej z klas, wówczas przejrzyj listę wolnych miejsc w terminie określonym w l.p. 6 harmonogramu rekrutacji. Będzie ona dostępna w każdej szkole ponadgimnazjalnej oraz w Internecie.
Dostarczenie oryginału świadectwa do szkoły
 
Jeśli zakwalifikowałeś się do jednej z wybranych przez siebie szkół, jak najszybciej zanieś do niej oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. W ten sposób potwierdzisz swoją wolę nauki w tej szkole i oddziale.
Postępowanie uzupełniające
 
Jeśli nie udało Ci się dostać do żadnej z wybranych szkół, przejrzyj listę wolnych miejsc. Wybierz oddział, w którym są jeszcze wolne miejsca. Idź do szkoły, do której należy ten oddział. Tam złóż wniosek o przyjęcie do tego oddziału wraz z kompletem dokumentów.
Na tym rekrutacja się kończy. Od tej chwili jesteś uczniem szkoły ponadgimnazjalnej!
 
Wniosek do szkoły ponadgimnazjalnej
 
Wniosek składa się z czterech części:
          danych osobowych,
          informacji o gimnazjum,
          listy preferencji,
          informacji dodatkowych.
 
Dane osobowe
 
Dane osobowe, które musisz podać, to imię i nazwisko, numer PESEL oraz telefon kontaktowy. PESEL jest to specjalny numer, który nadawany jest każdemu obywatelowi Polski w dniu jego urodzin. Numer ten jest inny dla każdego mieszkańca naszego kraju. To on będzie Cię identyfikował w systemie informatycznym użytym do rekrutacji. O ten numer zapytaj jak najszybciej swoich rodziców (opiekunów). Mogą oni jeszcze nie znać Twojego numeru i będą musieli poprosić w Twoim imieniu odpowiedni urząd o jego podanie. Koniecznie podaj też prawidłowy numer telefonu. Przyda się, kiedy pracownicy Twojej wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej będą się chcieli z Tobą skontaktować.
 
Dane gimnazjum
 
Kolejne pozycje na formularzu to dane Twojego gimnazjum. W odpowiednie pola wpisz nazwę i numer gimnazjum, miejscowość, w którym się ono znajduje, gminę, powiat i województwo. Jeśli nie wiesz, do jakiej gminy lub powiatu należy Twoje gimnazjum, zapytaj o to swojego wychowawcę lub rodziców (opiekunów).
 
Lista preferencji
 
Teraz nadszedł czas na omówienie listy preferencji. Na tę listę wpisujesz te szkoły i oddziały, w których chciałbyś się w przyszłości uczyć. Pamiętaj przy tym o następujących sprawach:
       Rekrutacja prowadzona jest do oddziałów, a nie do szkół.
 
Oznacza to, że tak naprawdę wybierasz konkretny oddział lub oddziały w szkole, w której chcesz się uczyć. Spróbujmy to prześledzić na przykładzie. Załóżmy, że w Twojej wymarzonej szkole są cztery oddziały: IA, IB, IC i ID. Ty na swoją listę preferencji wpisałeś tylko IA. W wyniku przydziału okazało się, że zabrakło Ci punktów, aby dostać się do oddziału IA. Ponieważ jednak nie wpisałeś żadnego innego oddziału z tej szkoły, system nawet nie będzie próbował przydzielić Cię do oddziałów IB, IC i ID. Nawet, jeśli starczyłoby Ci punktów, nie dostaniesz się do żadnego z tych oddziałów. Pamiętaj, że jeśli chcesz, możesz na swojej liście preferencji podać nawet wszystkie oddziały z wybranej szkoły.
       Kolejność, w jakiej wpisujesz poszczególne oddziały, jest ważna.
 
Najpierw wpisz te oddziały, w których chcesz się uczyć najbardziej. System informatyczny będzie najpierw próbował przydzielić Cię do tego oddziału, który jest na pierwszym miejscu Twojej listy. Jeśli okaże się, że masz za mało punktów, będzie próbował przydzielić Cię do oddziału znajdującego się na drugim miejscu Twojej listy. I tak będzie dalej próbował, aż znajdzie dla Ciebie miejsce w jednym z podanych przez Ciebie oddziałów lub dotrze do końca Twojej listy.
       Podaj jak najdłuższą listę.
 
Jeśli wybierzesz bardzo mało oddziałów i zabraknie Ci punktów, nie dostaniesz się nigdzie. Daj systemowi szansę dokonania korzystnego dla Ciebie przydziału.
       Możesz wybierać oddziały należące do trzech różnych szkół.
 
Na Twojej liście możesz umieścić oddziały pod warunkiem, że znajdują się one w trzech różnych szkołach.

• Nie wpisuj szkół, które nie są objęte elektronicznym systemem rekrutacji w Olsztynie.
 
Lista preferencji jest wpisywana do systemu informatycznego. Nie wszystkie olsztyńskie szkoły ponadgimnazjalne biorą udział w rekrutacji elektronicznej. Listę szkół biorących w niej udział możesz sprawdzić na stronie internetowej  http://nabor.pcss.pl/olsztyn .
 
Jeśli zamierzasz ubiegać się o przyjęcie do szkoły, która jest poza systemem, nie wpisuj jej na listę preferencji. Musisz się do niej udać osobiście i złożyć tam wszystkie wymagane przez tę szkołę dokumenty.
 
Oto przykład wypełnionej listy preferencji:
 
Tabela 1. Lista preferencji

 
Pozycja
Szkoła
Oddział
1
III Liceum Ogólnokształcące
I A
2
III Liceum Ogólnokształcące
I B
3
VII Liceum Ogólnokształcące
I D
4
Technikum Nr 4
I TB
5
Technikum Nr 4
I TD
6
III Liceum Ogólnokształcące
I C
7
VII Liceum Ogólnokształcące
I A
8
VII Liceum Ogólnokształcące
I C
 
W tym przykładzie widać, że można na liście preferencji „przeplatać" oddziały z różnych trzech szkół. Z każdej szkoły można wybrać dowolną liczbę oddziałów.
 
Szkoła, która znajduje się na pozycji 1 listy preferencji jest Twoją szkołą pierwszego wyboru. Od tej pory to właśnie ona będzie się Tobą opiekować w procesie rekrutacji i to do niej będziesz musiał zanosić wszelkie dokumenty. Także wniosek zawierający listę preferencji.
 
Informacje dodatkowe
 
Jeśli do wniosku załączasz jakieś dodatkowe oświadczenia i zaświadczenia, to w tym miejscu należy to zaznaczyć. Tutaj także musisz zaznaczyć, czy chcesz mieć dostęp do swoich danych przez Internet. Jeśli nie zaznaczysz odpowiedniej kratki, Twoje dane nie pojawią się w Internecie. Będziesz mógł je sprawdzić tylko w szkole pierwszego wyboru. Jeśli zgodzisz się na umieszczenie Swoich danych w Internecie, podczas składania dokumentów otrzymasz w szkole specjalny numer PIN - dotyczy kandydatów, którzy wypełniają dokumenty ręcznie. Kandydaci, którzy wypełniają dokumenty w informatorze internetowym od razu uzyskują numer PIN. Twoje dane będą dostępne z dowolnego komputera podłączonego do Internetu pod warunkiem, że podasz swój numer PESEL oraz ten numer PIN. Oznacza to, że PIN jest Twoim poufnym hasłem. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane wpadły w niepowołane ręce, powinieneś chronić swój numer PIN.
 
Jak wypełnić wniosek?
 
Najpierw zapoznaj się dokładnie z ofertą szkół. Kiedy już to zrobisz, możesz przystąpić do wypełnienia wniosku. Możesz to uczynić na dwa sposoby: tradycyjnie, długopisem, lub też w Internecie. Jeśli zdecydujesz się na pierwszy sposób, musisz wykonać następujące kroki:
       odbierz formularz wniosku w szkole ponadgimnazjalnej,
       wypełnij czytelnie wszystkie pola formularza,
       podpisz formularz
       poproś swoich rodziców (opiekunów) o podpisanie wypełnionego formularza,
       wypełniony formularz zanieś do szkoły pierwszego wyboru.
 
Jeśli zdecydujesz się wypełnić formularz w Internecie:
       udaj się na stronę http://nabor.pcss.pl/olsztyn
       stwórz swoją listę preferencji,
       wypełnij pozostałe pola formularza,
       wydrukuj wypełniony formularz i podpisz własnoręcznie długopisem,
       poproś swoich rodziców (opiekunów) o podpisanie wydrukowanego formularza,
       zanieś formularz do szkoły pierwszego wyboru.
 
Uwaga: Preferowane jest wypełnienie dokumentów w Internecie, a następnie wydrukowanie i podpisanie ich ostatniej (aktualnej) wersji.
 
Informacje dostępne w Internecie
 
W Internecie znajdziesz szereg przydatnych informacji. Oprócz publikowanych aktualności, znajdziesz tam:
Informator o ofercie szkół
 
Informator to szczegółowy opis oferty szkół ponadgimnazjalnych, poszczególnych oddziałów, języków obcych, zawodów i rozszerzeń w oddziałach. Korzystając z tego właśnie informatora, będziesz mógł elektronicznie wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.
Informacje o obłożeniu oddziałów
 
Podczas trwania rekrutacji, będziesz mógł sprawdzić, ilu kandydatów zgłosiło się do poszczególnych oddziałów. Będą to informacje aktualizowane na bieżąco. Należy je zatem traktować tylko jako dane orientacyjne. Kiedy bowiem zgłoszą się nowi kandydaci lub ktoś zmieni swoją listę preferencji, także i te informacje ulegną zmianie.

Twoje dane i wyniki rekrutacji
 
O ile zgodziłeś się na umieszczenie swoich danych w Internecie, będą one dla Ciebie dostępne po podaniu numeru PESEL oraz PIN-u. Znajdziesz tu informacje o swoich preferencjach (możesz sprawdzić, czy są poprawne), o ocenach i wreszcie o wynikach rekrutacji.
Informacje o wolnych miejscach
 
Będziesz mógł tu znaleźć informacje o tym, które szkoły i oddziały mają jeszcze wolne miejsca. W razie niepowodzenia podczas pierwszego przydziału, tu będziesz mógł znaleźć szkołę i oddział dla siebie w postępowaniu uzupełniającym.