Oferta kształcenia Zespołu Szkół Samochodowych na rok szkolny 2021/2022

 

Plakat promujący naszą Szkołę
Kliknij, aby powiększyć
Zapraszamy do obejrzenia filmu o naszej Szkole...

 


 

 INFORMACJE O REKRUTACJI

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI DO TECHNIKUM NR 1

 ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI DO SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA NR 1

 

PLAN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022
 Nazwa szkoły Zawód  Liczba
oddziałów
Liczba uczniów
w oddziale
Liczba uczniów
razem 
Technikum nr 1 Technik pojazdów samochodowych 311513 2 30 60
Technik spedytor 333108 1 30 30
Technik transportu kolejowego 311928 1 30 30
Technik budownictwa kolejowego 311220 1 30 30
Razem 5   150
Branżowa Szkoła
I Stopnia nr 1
Mechanik pojazdów samochodowych 723103 1 30 30
Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203 1 30 30
Kierowca-mechanik 832201 1 30 30
Blacharz samochodowy 721306 1 30 30
Lakiernik samochodowy 713203 1 30 30
Razem 5   150