TECHNIKUM NR 1

KIERUNEK

JĘZYK OBCY

ILOŚĆ ODDZIAŁÓW

ILOŚĆ MIEJSC

ILOŚĆ UCZNIÓW

technik pojazdów samochodowych
o profilu -elektromechanik pojazdów samochodowych

angielski, niemiecki

1

30

30

technik pojazdów samochodowych
o profilu -mechanik pojazdów samochodowych

angielski, niemiecki

1

30

30

technik spedytor

angielski, niemiecki

1

30

30

technik transportu kolejowego

angielski, niemiecki

1

30

 30

technik budownictwa kolejowego

angielski, niemiecki

1

 30

 30

 

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 1

KIERUNEK

JĘZYK OBCY

ILOŚĆ ODDZIAŁÓW

ILOŚĆ MIEJSC

ILOŚĆ UCZNIÓW

mechanik pojazdów samochodowych

angielski

1

30

30

elektromechanik pojazdów samochodowych

angielski

1

30

30

kierowca-mechanik

angielski

1

30

30

blacharz samochodowy

angielski 

1

30

30

lakiernik samochodowy

angielski

1

30

30