HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

 

 

SESJA CZERWIEC-LIPIEC 2021

BRANŻOWA SZKOŁA I ST.
Klasy trzecie na podbudowie gimnazjum
Dla zawodów: mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych
22 czerwca (część pisemna)
23 czerwca - 8 lipca (część praktyczna)

Dla zawodu kierowca mechanik
21 czerwca (część praktyczna)
22 czerwca (część pisemna)

TECHNIKUM
Klasa 2TKG. Technik transportu kolejowego na podbudowie gimnazjum
Egzaminy zawodowe z kwalifikacji TKO.07. (Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów):
7 czerwca (część praktyczna)
8 czerwca (część pisemna)

Klasa 3AT. Technik pojazdów samochodowych na podbudowie kwalifikacji MG.12
Egzaminy zawodowe z kwalifikacji MG.12. (Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych)
22 czerwca (część pisemna)
23 czerwca - 8 lipca (część praktyczna)

Klasa 3BT. Technik pojazdów samochodowych na podbudowie kwalifikacji MG.18
Egzaminy zawodowe z kwalifikacji MG.18. (Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych)
22 czerwca (część pisemna)
23 czerwca - 8 lipca (część praktyczna)