Drużyna Samochodówki odniosła sukces w Wiosennym turnieju siatkówki szkół zawodowych. Zespół w składzie: G. Prucheński, D. Krauze, B. Jarus, K. Łach, S. Surowik, M. Markowski, D. Lisowski, M. Pieloch, K. Michalak, R. Sienkiewicz zajął 3 miejsce. opiekę nad drużyną sprawował p. D. Ogiński