W związku z wydłużeniem okresu zawieszenia zajęć lekcyjnych i ze względu na zapobieganie, przeciwdziałanie oraz zwalczanie COVID-19 do 26 czerwca 2020 r., zwracam się z prośbą o systematyczne kontrolowanie dziennika elektronicznego „Librus” i odczytywanie zamieszczanych tam wiadomości. Od 25 marca 2020 r. zajęcia edukacyjne będą realizowane obligatoryjnie dla wszystkich uczniów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczniowie w tym okresie będą zobowiązani uczestniczyć w procesie edukacyjnym. Nauczyciele będą komunikować się z uczniami na bieżąco poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym „Librus”. Będą przesyłane: materiały, ćwiczenia, zadania i projekty do wykonania.

                                                                             Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych

                                                                                         Arkadiusz Gnoza