SESJA STYCZEŃ-LUTY 2021
Klasy: 4AT, 4BT, 4CT. Technik pojazdów samochodowych
Egzaminy zawodowe z kwalifikacji MG.43. (Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych):
11 stycznia, godz. 13.00 (część praktyczna)
12 stycznia, godz. 14.00 (część pisemna)

Klasa 4ST. Technik spedytor
Egzaminy zawodowe z kwalifikacji AU.31. (Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów):
11 stycznia, godz. 9.00 (część praktyczna)
12 stycznia, godz. 10.00 (część pisemna)

Klasa 4KT. Technik transportu kolejowego
Egzaminy zawodowe z kwalifikacji AU.47. (Planowanie i realizacja przewozów kolejowych):
11 stycznia, godz. 13.00 (część praktyczna)
12 stycznia, godz. 14.00 (część pisemna)

EGZAMINY POPRAWKOWE DLA ZAWODÓW:
Kierowca mechanik
Kwalifikacja A.69 (egzamin praktyczny) - 11 stycznia 2021 r., godz. 9.00

Technik transportu kolejowego
Kwalifikacja A.44 (egzamin praktyczny) - 11 stycznia 2021 r., godz. 9.00
Kwalifikacja AU.46. (egzamin praktyczny) - 11 stycznia 2021 r., godz. 9.00
Kwalifikacja A.45 (egzamin praktyczny) - 11 stycznia 2021 r., godz. 13.00

Technik spedytor
Kwalifikacja A.29 (egzamin praktyczny) - 11 stycznia 2021 r., godz. 13.00

Technik pojazdów samochodowych
Mechanik pojazdów samochodowych
Kwalifikacja MG.18. (egzamin pisemny) - 12 stycznia 2021 r., godz. 10.00

Technik pojazdów samochodowych
Kwalifikacja MG.12. (egzamin pisemny) - 12 stycznia 2021 r., godz. 12.00
Kwalifikacja MG.12. (egzamin praktyczny - warsztaty) - 15 stycznia 2021 r., godz. 16.00

SESJA CZERWIEC-LIPIEC 2021

SZKOŁA BRANŻOWA I ST.
Klasy trzecie na podbudowie gimnazjum
Dla wszystkich zawodów
22 czerwca (część pisemna)
23 czerwca - 8 lipca (część praktyczna)

TECHNIKUM
Klasa 2TKG. Technik transportu kolejowego na podbudowie gimnazjum
Egzaminy zawodowe z kwalifikacji TKO.07. (Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów):
21 czerwca (część praktyczna)
22 czerwca (część pisemna)

Klasa 3AT. Technik pojazdów samochodowych na podbudowie kwalifikacji MG.12.
Egzaminy zawodowe z kwalifikacji MG.12. (Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych)
22 czerwca (część pisemna)
23 czerwca - 8 lipca (część praktyczna)

Klasa 3BT. Technik pojazdów samochodowych na podbudowie kwalifikacji MG.18.
Egzaminy zawodowe z kwalifikacji MG.18. (Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych)
22 czerwca (część pisemna)
23 czerwca - 8 lipca (część praktyczna)