W sobotę (18.06.2016r.) wolontariusze z klasy IIIAT ( Sajmon Brzezicki i Przemysław Fenik) wraz z wychowawczynią (Anna Budna) kwestowali na rzecz szkół podstawowych zniszczonych podczas trzęsienia ziemi w Nepalu wspierając w ten sposób projekt pomocowy Polskiej Akcji Humanitarnej(PAH) o nazwie Akcja Edukacja.

   Zbiórka pieniężna była możliwa dzięki uprzejmości organizatorów 40 Rotor Rajdu, którzy wyrazili zgodę na kwestowanie w czasie odbywającej się na olsztyńskiej Starówce konkurencji sprawnościowej.

   Klub Miłośników Weteranów Rotor jest najstarszym klubem motocyklowym w Polsce organizującym co roku największy w naszym kraju rajd motocykli zabytkowych. Impreza odbywa się wśród lasów i jezior Warmii i Mazur. W tegorocznym, jubileuszowym, 40 Rotor Rajdzie wzięło udział około 250 motocykli z całej Polski. Miłośnicy starych motocykli i ich właściciele hojnie wrzucali do puszek. Wolontariuszom udało się zebrać ZNACZĄCĄ KWOTĘ.

    25 maja 2016 roku był w naszej szkole dniem szczególnym, ponieważ świętowaliśmy Dzień Patrona szkoły, którym od 25 lat jest por. Adolf Maria Bocheński. Na uroczystość przybyła p. Zofia Bocheńska, która przybliżyła nam sylwetkę oraz wartości, którymi kierował się patron naszej szkoły. W czasie obchodów rozstrzygnięto konkurs „Zwyczajni a jednak niezwyczajni”. P. Zofia Bocheńska wyróżniła uczniów szkoły za nienaganną postawę moralną oraz pracę na rzecz szkoły i środowiska. Wyróżnienia otrzymali: Michał Domian (1ST) i Dominik Foks (2BT). Uczniowie przedstawili postać Adolfa Marii Bocheńskiego. Wystąpienie przeplatane było pieśniami patriotycznymi. Patron naszej szkoły był wyjątkowy, niepospolity, szlachetny wszechstronnie wykształcony. Budził podziw gdyż wymagał wiele od siebie i pozostawał wierny swoim ideałom. Odznaczał się męstwem i odwagą walcząc w obronie Ojczyzny na frontach II wojny światowej. W ramach Święta Szkoły obchodziliśmy XVIII Warmińsko - Mazurskie Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina, tu wszystko się zaczyna”. W pięknie udekorowanej sali mogliśmy obejrzeć wystawę na temat rodziny i wysłuchać montażu słowno-muzycznego. Występ dotyczył szczególnej roli rodziny. Był przeplatany komentarzem narratora, recytacją wierszy przy akompaniamencie muzycznym Grzegorza Szpejny (2BT) i śpiewem w wykonaniu Marleny Ozgi (1BT). W przedstawieniu uczestniczyli również: Paulina Ścigała (2BT), Justyna Fenik (2BT), Krystian Tyc (2BT), Antoni Czarnecki (1BT), Jurga Michał (1BT), Sebastian Szczechura (3CT).

Uroczystość przygotowały: p. Elżbieta Lechicka i p. Marta Zienkiewicz.

Zobacz więcej

 

24 maja 2016 r. w Parku Naukowo-Technmologicznym w Olsztynie odbyła się uroczystość „Pracodawca Przyjazny Szkole”. Pracodawcy z różnych branż, którzy zatrudniają praktykantów, zostali uhonorowani wyróżnieniem Prezydenta Olsztyna. Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz miasta, pracodawcy, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz uczniowie olsztyńskich szkół zawodowych. Uczniowie „samochodówki” mieli przydzieloną dodatkowo bardzo wyróżniającą ich funkcję – witali i przyjmowali przybywających na uroczystość gości. Podczas Gali każda ze szkół zawodowych przedstawiła kilkuminutową prezentację, która w sposób szczególny miała podkreślić współpracę z różnymi przedsiębiorstwami i pracodawcami w ramach kształcenia zawodowego. Zespół Szkół Samochodowych nominował do wyróżnienia w branży mechanicznej firmę Auto-Idea Sp. z o. o. oddział w Olsztynie, autoryzowanego Dealera i serwis Mercedes-Benz, Mazda. Samochody osobowe i pojazdy użytkowe. Statuetkę w imieniu firmy z rąk Pierwszego Zastępcy Prezydenta Olsztyna – p. Jarosława Słomy, odebrał p. Tadeusz Zawadzki, dyrektor serwisu Auto-Idea.

Statuetki poszczególnym pracodawcom przyznawała Kapituła w składzie:

-         pan Dariusz Neścior z Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych w Olsztynie;

-         pan Jan Chojecki, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie,

-         pan Mieczysław Królicki, dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie,

-         pan Wojciech Samulowski, dyrektor Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Olsztynie,

-         prof. Jerzy Przyborowski, Prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Uroczystość zaszczycili dodatkowo swoją obecnością:

-         Przewodnicząca Rady Miasta Olsztyna p. Halina Ciunel,

-         Dyrektor Wydziału Edukacji p. Mariusz Badura

Statuetki pracodawcom oraz przedstawicielom firm z poszczególnych branż wręczał Pierwszy Zastępca Prezydenta Olsztyna, pan Jarosław Słoma. Nad prawidłowym przebiegiem prezentacji „samochodówki” czuwali:

-         pan Arkadiusz Gnoza, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie

oraz nauczyciele:

-         pani Iwona Kamińska,

-         pan Szczepan Perfikowski

     2 maja 2016 r. delegacja Zespołu Szkół Samochodowych uczestniczyła w obchodach Święta Flagi. Uroczystości odbyły się tradycyjnie pod olsztyńskim ratuszem.

    Sztandaru „samochodówki” nie zabrakło także dnia następnego na uroczystości 225 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które odbyły się w olsztyńskiej Bazylice Konkatedralnej na Starym Mieście oraz na Placu Konsulatu Polskiego.

     Naszym sztandarem uświetniliśmy także obchody 71 Rocznicy zakończenia II wojny światowej, które miały miejsce 8 maja 2016 r. pod pomnikiem Orła Białego na Placu Konsulatu Polskiego w Olsztynie.

            Podczas tych uroczystości poczet sztandarowy Zespołu Szkół Samochodowych tworzyli:

  1. Arkadiusz Nauka 2 CT
  2. Michał Domian 1 ST
  3. Radosław Siedlecki 2 CT
  4. Krystian Mróz 2 CT
  5. Damian Wiśniewski 2 BT

Uczniami opiekowali się p. Szczepan Perfikowski, p. Tadeusz Pilecki oraz p. Arkadiusz Gnoza.

 

       29 kwietnia 2016r. na uroczystym apelu pożegnaliśmy uczniów klas czwartych Technikum Nr 1. Pan dyrektor Arkadiusz Gnoza i wychowawcy klas czwartych wręczyli nagrody uczniom wyróżniającym się bardzo dobrymi wynikami w nauce, wysoką frekwencją, sukcesami sportowymi oraz działalnością na rzecz szkoły. Najlepsze wyniki w nauce i dyplom prymusa ZSS uzyskał Paweł Winnicki z kl. 4 CT. Drobne upominki z rąk pani Barbary Borowskiej otrzymali uczniowie, którzy systematycznie oddawali krew. Natomiast pani Alicja Jasińska wraz z uczennicami naszej szkoły wręczyła upominki uczniom bardzo aktywnie działającym w Samorządzie Uczniowskim. Wszyscy absolwenci otrzymali też pamiątkowe dyplomy i książki przedstawiające historię i osiągnięcia naszej szkoły od kolegów z klas trzecich. Dyplomy przygotawała klasa 3 AT pod kierunkiem pani Anny Budnej. Program artystyczny, który uświetnił piątkową uroczystość przygotowali uczniowie klasy 3 BT i 3 CT pod kierunkiem pani Katarzyny Urban:

Kamil Dąbrowski 3 BT

Patryk Grodzki 3 BT

Wojciech Jurecki 3 BT

Damian Samson 3 BT

Patryk Dymek 3 BT

Arkadiusz Gynżu 3 CT

Sebastian Szczechura 3 CT

Krzysztof Gospodarek 3 CT

Uroczystość zakończyła się jak zawsze świetnym występem zespołu muzycznego, który tworzą nauczyciele i uczniowie ZSS.

Zobacz więcej zdjęć

 

„Samochodówka” ponownie zwyciężyła.

W dniu 28 kwietnia 2016 r. w naszej szkole po raz kolejny odbyły się finały Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

DSC03617     DSC03600     DSC03630     DSC03620

21 marca 2016 r. ekipa promocyjna Zespołu Szkół Samochodowych uczestniczyła w Pikniku Gimnazjalistów. Miejscem imprezy był Park Centralny w Olsztynie. Podczas pikniku szkoły zawodowe z Olsztyna prezentowały swoją ofertę edukacyjną. Stoisko utworzone przez „samochodówkę” jak zwykle było najbardziej rozpoznawalne i ubogacone tym razem dodatkowo przez firmę DBK oraz Przewozy Regionalne. Nasi partnerzy pojawili się przy nas jako pracodawcy w związku z utworzeniem przez naszą placówkę nowych kierunków kształcenia, w których obecnie są braki na rynku pracy. Dlatego stoisko „samochodówki” cieszyło się dużym zainteresowaniem, a odwiedzający nas gimnazjaliści nabierali pewności, że po ukończeniu szkoły nie będą musieli szukać pracy.

Uczniów klas trzecich gimnazjalnych zapraszamy do nas!!! „Samochodówka” to szkoła z przyszłością!!!

W dniu 28 lutego 2016 r. delegacja Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie wzięła udział w obchodach upamiętniających 63 rocznicę śmierci Augusta Emila Fieldorfa „Nila” – bojownika o niepodległość Polski, generała brygady Wojska Polskiego, organizatora i dowódcy Kedywu Armii Krajowej, zastępcy Komendanta Głównego AK.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele bł. Franciszki Siedliskiej w Olsztynie w intencji generała Augusta Emila Fieldorfa i Żołnierzy Wyklętych. Następnie uczestnicy mogli obejrzeć przygotowaną przez młodzież inscenizację patriotyczną poświęconą żołnierzom niezłomnym, po której uczestnicy przenieśli się na pobliski skwer im. A. E. Fieldorfa „Nila” pod pomnik A. K. Pod pomnikiem złożone zostały wieńce, kwiaty i znicze.

Obchody zakończyły się w Szkole Podstawowej nr 34 w Olsztynie wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, politycy, kombatanci, delegacje szkół i organizacji patriotycznych oraz mieszkańcy Olsztyna.

Szkolny poczet sztandarowy „samochodówki” w czasie uroczystości tworzyli:

1.     Michał Domian kl. 1ST

2.     Krystian Mróz kl. 2 CT

3.     Arkadiusz Nauka kl. 2 CT

Młodzieżą opiekował się pan Szczepan Perfikowski

 

     9 stycznia w restauracji Era Nowa odbył się bal studniówkowy klas czwartych Technikum Nr 1. W obecności dyrekcji szkoły, rodziców i zaproszonych gości uczniowie zatańczyli tradycyjnego poloneza. Dyrektor szkoły, pan Arkadiusz Gnoza, uroczyście otworzył imprezę, która trwała do 400 nad ranem. Dziękujemy wszystkim za przybycie i miłą zabawę.