9 grudnia 2016 r. byliśmy w Warszawie na obchodach związanych z 75 rocznicą bitwy o Tobruk. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jako organizator uroczystości zaprosił naszą placówkę, ponieważ przynależymy do elitarnego grona tzw. Szkół Karpackich. Oddano hołd żołnierzom Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, walczącym bohatersko w szeregach sił sprzymierzonych w obronnie tobruckiej twierdzy. Uroczystości odbyły się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego oraz przy Grobie Nieznanego Żołnierza na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.  Uroczystości Honorowym Patronatem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Szkolny poczet sztandarowy formowali:

1. Grzegorz Cybulski 1KT

2. Dominik Paprocki 1KT

3. Damian Wiśniewski 3AT

Młodzieżą opiekowali się: p. Szczepan Perfikowski oraz p. Tomasz Morzyc

 

 

24 listopada na stacji PKP Olsztyn Główny odbyła w impreza promocyjna organizowana przez kolej z okazji Święta Dnia Kolejarza. Na imprezie obecna była także „samochodówka”. Nasz udział miał związek z utworzoną niedawno w naszej szkole klasą kolejową, kształcącą w zawodzie technik transportu kolejowego.

W organizację stoiska zaangażowali się oczywiście przede wszystkim uczniowie klasy kolejowej, którzy promowali zawód kolejarza nawet wśród najmłodszych potencjalnych adeptów zawodu. W promocji uczestniczyli:

1.      Bartosz Barchański 1KT

2.      Grzegorz Cybulski 1KT

3.      Przemysław Wierzchoń 1KT

Nadzór nad stoiskiem i młodzieżą sprawowali: pani Izabela Anna Salitra oraz pan Szczepan Perfikowski.

Dnia 15 listopada 2016 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie najlepszym uczniom z województwa warmińsko – mazurskiego wręczono Dyplomy Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wśród nagrodzonych znalazła się uczennica naszej szkoły Katarzyna Żuk z klasy II ST, jej średnia za rok 2015/16 była imponująca ( 5,0 ).

Drogiej Kasi serdecznie gratulujemy życząc dalszych sukcesów.

          11.11.2016 r. na terenie Olsztyna odbyły się wojewódzkie uroczystości związane z 98 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. Udział w tym ważnym patriotycznym wydarzeniu wzięły kompanie honorowe wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej, służby więziennej, harcerzy, poczty sztandarowe szkół, organizacji kombatanckich oraz mieszkańcy Olsztyna.

       Wśród pocztów sztandarowych nie zabrakło sztandaru Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie. Nasz poczet sztandarowy tworzyli:

-Michał Domian 2ST

-Krystian Mróz 3CT

-Arkadiusz Nauka 3CT

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00 mszą świętą w intencji Ojczyzny w bazylice konkatedralnej św. Jakuba na Starym Mieście. Po nabożeństwie nastąpił przemarsz kolumny uczestników ulicami Olsztyna na Plac Solidarności, gdzie pod Pomnikiem Wolności Ojczyzny wystąpienia okolicznościowe wygłosili: Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Prezydent Olsztyna.. Odczytany został także Apel Pamięci, była salwa honorowa oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem.

Opiekunem szkolnego pocztu sztandarowego był pan Szczepan Perfikowski.

 

Dnia 10 listopada 2016 roku klasy drugie zorganizowały w naszej szkole obchody Święta Niepodległości. Na początku uroczystości wszyscy wspólnie odśpiewali hymn narodowy a następnie głos zabrała odpowiedzialna za to wydarzenie pani Alicja Jasińska. W pierwszej części programu zaprezentowano patriotyczny film, przygotowany przez uczniów klasy II ST, ukazujący wkład wielu pokoleń Polaków w odzyskanie niepodległości. W drugiej części programu w szczególny i pełen zadumy nastrój wprowadził wszystkich montaż słowno – muzyczny. Młodzież naszej szkoły obecna na uroczystości długo oklaskiwała wykonawców. A byli nimi autorzy filmu :

- Cezary Wysocki - II ST,

- Arkadiusz Zieliński - II ST,

- Daniel Banach - II ST.

Montaż słowno – muzyczny :

- Natalia Grzegrzółka - II ST,

- Adrianna Filipiak - II ST,

- Marcin Sitkowski - II ST,

- Martyna Kalisz - II AT,

- Rafał Duraj - II BT,

- Jakub Strzelec - II ST.

Przepiękną dekorację wykonali :

         - pani I. Salitra,

         - pani B. Kudyba,

         - pan R. Kudyba.

25 października 2016 r. uczniowie „samochodówki” uczestniczyli w wydarzeniach związanych z 60. rocznicą Wiecu Solidarności mieszkańców Olsztyna z uczestnikami Powstania Węgierskiego.

W Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie nasza młodzież obejrzała Wystawę o Wydarzeniach 1956 w Polsce i na Węgrzech oraz wzięła udział w konferencji: Między Olsztynem a Budapesztem. Polacy i Węgrzy w 1956. Uczniowie wysłuchali ciekawych wykładów, wygłoszonych m. in. przez dr Waldemara Brendę i dr Piotra Kardelę (obaj IPN Olsztyn) oraz dr hab. Ryszarda Tomkiewicza (OBN Olsztyn).

Na sali konferencyjnej obecni byli:

-         Ambasador Węgier w Polsce dr Ivan Gyurcsik

-         Wojewoda Warmińsko – Mazurski Artur Chojecki

-         Starosta Olsztyński Małgorzata Chyziak

Młodzieżą opiekował się pan Szczepan Perfikowski

 

 

     13.10.2016r. nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych z przyjemnością obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy 4 BT i 4 CT pod kierunkiem pani Katarzyny Urban. Występy uczniów okraszone zostały piosenkami różnych polskich zespołów. Uczniowie zaprezentowali m.in. zabawne wiersze i piosenkę o Samochodówce i szkolnym życiu ułożone specjalnie na tę okazję. Wszyscy zaimponowali nam różnorodnymi uzdolnieniami i poczuciem humoru. 

W programie artystycznym wystąpili:

Patryk Grodzki kl. 4 BT

Wojciech Jurecki kl. 4 BT

Dominik Łęczkowski kl. 4 BT

Arkadiusz Gynżu kl. 4 CT

Sebastian Szczechura kl. 4 CT

Grzegorz Szpejna z kl. 3 BT, który brawurowo wykonał piosenkę o nauczycielach

O oprawę muzyczną uroczystości zadbali:

Patryk Dymek kl. 4 BT

Damian Samson kl. 4 BT

Dekorację przygotowali:

Krzysztof Gospodarek kl. 4 CT

Marcin Długołęcki kl. 4 CT

Radosław Walczewski kl. 4 CT

Jędrzej Wadowiec kl. 4 CT

Paweł Pasternak kl. 4 CT

 

 

 

W dniu 25.09.2016 r. ekipa Zespołu Szkół Samochodowych obecna była na olsztyńskiej Starówce aby wraz z innymi instytucjami propagować bezpieczeństwo w ruchu drogowym w ramach III Warmińsko – Mazurskiego Forum Drogowego. Szczególny akcent w czasie akcji kładziony był na uświadamianie dzieciom i młodzieży jak ważne jest noszenie odblasków po zapadnięciu zmroku.

Największym zainteresowaniem przy naszym stoisku cieszył się symulator zderzeń. Nie mniej chętnych, szczególnie tych najmłodszych, zgłaszało się do konkursów wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prawidłowe odpowiedzi nagradzane były przygotowanymi wcześniej słodyczami oraz opaskami odblaskowymi. Chętni mogli u nas dodatkowo przekonać się za pomocą alko-googli, jak trudne i niebezpieczne jest poruszanie się po drodze dla osoby, która jest pod wpływem alkoholu.

Akcja zorganizowana była przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie wraz z Instytutem Budownictwa UWM oraz Polskim Kongresem Drogowym Patronatem akcję objęli: Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Prezydent Olsztyna i Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego - odwiedził nasze stoisko osobiście, testując działanie pasów bezpieczeństwa na symulatorze.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursów przy naszym stoisku czuwali: p. Izabela Anna Salitra oraz p. Andrzej Ogiński. Nad prezentacją multimedialną czuwali: p. dyrektor ZSS Arkadiusz Gnoza oraz p. Szczepan Perfikowski. Za bezpieczeństwo osób korzystających z symulatora zderzeń odpowiadali: p. Zbigniew Gosztowtt oraz p. Szczepan Perfikowski. W akcję przy naszym stoisku włączył się także zawsze gotowy do pomocy Dominik Foks – uczeń klasy 3 BT.

Imprezę po zmroku zakończył świecący korowód uczestników, zwłaszcza dzieci, wyposażonych w elementy odblaskowe. Na kolejnych tego typu imprezach „Samochodówka” także będzie obecna.

„SAMOCHODÓWKA” NA X SEJMIKU SZKÓŁ KARPACKICH.

NASI UCZNIOWIE NAJLEPSI W KONKURSIE!!!

         W dniach 8 – 10 września 2016 r. delegacja Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie uczestniczyła w X Sejmiku Szkół Karpackich. Organizatorem dziesiątego już Sejmiku był Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku.

         Zgodnie z tradycją każdego Sejmiku pierwszego dnia rozstrzygnięto konkursy, w których bierze udział młodzież Szkół Karpackich z całego kraju. Dwaj nasi uczniowie nie mieli sobie równych w kategorii plastycznej szkół ponadgimnazjalnych zajmując dwa pierwsze miejsca!!! Nasi zwycięzcy to:

1.     Krzysztof Gospodarek – I miejsce (klasa 4 CT)

2.     Patryk Grodzki - II miejsce (klasa 4 BT)

Do konkursu przygotowała uczniów p. Alicja Jasińska.

Wychowawczynią obydwu laureatów jest p. Katarzyna Urban.

Gratulujemy wielkiego sukcesu i zdobytych nagród!!!

Tegoroczny Sejmik połączony był z XVI Marszem Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Drugiego dnia młodzież szkolna i organizacje uczestniczące w wydarzeniach przemaszerowała ze sztandarami od Pomnika Katyńskiego ulicami Białegostoku do kościoła p.w. Ducha Świętego na uroczystą mszę św. oraz złożyła wieńce pod Pomnikiem – Grobem Nieznanego Sybiraka.

         Organizator zadbał o wypełnienie uczestnikom czasu poza uroczystościami. Aby ukazać wielokulturowość Podlasia, delegacje uczestniczyły w zwiedzaniu synagogi w Tykocinie, Muzeum Ikon oraz cerkiew w Supraślu i meczet w Kruszynianach.

         Dla uczniów udział w Sejmikach to za każdym razem nowe doświadczenie, żywa lekcja historii oraz poznanie kultury regionu. Szkolny poczet sztandarowy „samochodówki” w czasie X Sejmiku Szkół Karpackich w Białymstoku tworzyli:

1.     Michał Domian kl. 2 ST

2.     Krystian Mróz kl. 3 CT

3.     Arkadiusz Nauka kl. 3CT

Obecny był także zwycięzca konkursu - Krzysztof Gospodarek (kl. 4 CT) -

który osobiście odebrał nagrodę.

Młodzieżą opiekował się p. Szczepan Perfikowski oraz p. Tadeusz Pilecki.

 

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie

 

 

 

 

 

    24 czerwca 2016r. na uroczystym apelu pożegnaliśmy rok szkolny 2015/2016, a także uczniów klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1. Liczne grono uczniów wyróżniło się w tym roku szkolnym bardzo dobrymi wynikami w nauce, frekwencją na zajęciach, osiągnięciami sportowymi oraz działalnością na rzecz szkoły i środowiska.

Najlepsze wyniki w nauce uzyskali:

1. Katarzyna Żuk kl. 1 ST  ze średnią 5,00 - wychowawca pani Alicja Jasińska

2. Michał Pladzyk kl. 2 BT ze średnią 4,87 - wychowawca pani Daniela Izdebska

3. Jakub Jankowski kl. 1 CT ze średnią 4,79 - wychowawca pan Ryszard Kudyba

Na apelu przedstawiono również wyniki szkolnego konkursu na najlepszą klasową frekwencję.

Najwyższą frekwencję w szkole uzyskały:

1 miejsce kl. 1 ST - wychowawca pani Alicja Jasińska

2 miejsce kl. 3 CT - wychowawca pani Katarzyna Urban

3 miejsce kl. 3 BT - wychowawca pani Katarzyna Urban

Wśród klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wysoką frekwencją wyróżniły się:

1 miejsce klasa 3 ZA - wychowawca pan Janusz Kozłowski

2 miejsce kl. 2 ZA - wychowawca pan Sławomir Oryńczak

Oprócz tradycyjnych nagród książkowych za wyniki w nauce, frekwencję, sukcesy sportowe oraz działalność na rzecz szkoły i środowiska pan dyrektor Arkadiusz Gnoza wręczył również nagrodę Dominikowi Foksowi z kl. 2 BT za zajęcie trzeciego miejsca w Diecezjalnym Konkursie Literackim pt. "1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI". Konkurs zorganizował Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Olsztynie. Pracę wykonano pod kierunkiem pani Elżbiety Lechickiej.

Wszystkim naszym uczniom życzymy wspaniałych wakacji i udanego wypoczynku.

Zobacz więcej ...