W dniach od 1 do 10 czerwca wystąpiły problemy techniczne, które uniemożliwiły aktualizację strony internetowej szkoły.

 

     Informuję, że, zgodnie z §18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U, z 2020 r. poz. 1604 ze zm.), w związku z wystąpieniem wśród uczniów Zespołu Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego przypadków zakażenia SARS-CoV-2, nauka w oddziałach:

 

3 BEG od 20.01.2022 r. do 21.01.2022 r. (kwarantanna do 24.01.2022 r.)

3 BMG od 20.01.2022 r. do 21.01.2022 r. (kwarantanna do 24.01.2022 r.)

 

będzie realizowana w formie zdalnej.

 

Informuję również, że niezaszczepieni uczniowie tych oddziałów podlegają kwarantannie i nie mogą opuszczać miejsca zamieszkania pod groźbą kary.

                                                                                                             

                                                                                                                                    Arkadiusz Gnoza
                                                                                                                                      Dyrektor ZSS

 

Adolf Maria Bocheński to godny do naśladowania wzór dla młodzieży. Człowiek, którego nie sposób przedstawić w kilku słowach. Wybitny, niepospolity, o wielkich zdolnościach, zwyczajny, a jednak niezwyczajny, o którym słynny pisarz francuski R. Peyrefitte pisał „Nigdy w życiu nie spotkałem już potem człowieka z postawy i umysłu tak rycerskiego, tak promieniującego inteligencją, wiedzą, szlachetnością”.

Redaktor min. „Buntu Młodych” i „Polityki”. Wspaniały publicysta i pisarz. Uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych pisarzy politycznych w ówczesnych czasach.

W chwili wybuchu II wojny światowej miał 30 lat. Pragnął wstąpić do wojska, ale żadna komisja wojskowa nie chciała go przyjąć ze względu na jego zły stan zdrowia. Po licznych staraniach dostał się jako ochotnik do 22 Pułku Ułanów. Wyróżniał się, ofiarnością, zdolnością do poświęceń, skromnością i troską o żołnierzy. Zgodność czynów i słów była niezwykle ważna w jego życiu.

A. M. Bocheński - podchorąży Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, a następnie podporucznik Pułku Ułanów Karpackich, dzięki niezwykłej odwadze i prawdziwie koleżeńskiej, humanistycznej postawie, zdobył niespotykaną popularność i szacunek wśród żołnierzy. Kawaler Maltański, odznaczony Krzyżem Orderu Virtuti Militari oraz trzykrotnie Krzyżem Walecznych.

Nasz patron mężnie walczył na frontach II wojny światowej o wolną Polskę. Wziął udział w bitwie o Narwik, bronił Tobruku, brał udział w walkach na Monte Cassino. Rozmiłowany w armii i tradycjach rycerskich zginął jak żołnierz, rozbrajając minę w dniu zdobycia Ancony. Był wielkim patriotą, który swoim życiem pokazał, jak kochać ojczyznę i wziąć za nią odpowiedzialność.

Wiele wymagał od żołnierzy, ale jeszcze więcej od siebie. Przyświecało mu motto, które nas zobowiązuje:

 

 

 

 

 

 

25 maja 1991 roku w naszej szkole miało miejsce ważne wydarzenie. Z inicjatywy dr. Józefa Plebana szkoła otrzymała swojego patrona. Został nim porucznik Adolf Maria Bocheński, którego pan Józef Pleban znał osobiście, był jego towarzyszem broni.

Adolf Maria Bocheński to wyjątkowa postać. Intelektualista, wybitny publicysta polityczny, ale również miłośnik motoryzacji. To przede wszystkim wierny ideałom człowiek zasad i wartości, który patriotyzmu dowiódł czynem i największym poświęceniem.

W tym samym dniu placówka otrzymała także sztandar ufundowany przez pracowników szkoły, Komitet Rodzicielski oraz indywidualnych i zbiorowych ofiarodawców - kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

 

 

Pan dyrektor Tadeusz Cwalina przyjmuje sztandar od pocztu sztandarowego

 

25 maja stał się od tego roku szczególną datą w szkolnym kalendarzu. Piękną tradycją naszej szkoły stały się uroczyste obchody Dnia Patrona. Corocznie z tej okazji przygotowujemy uroczystość poświęconą naszemu bohaterowi, rozstrzygnięcie konkursu „Zwyczajni, a jednak niezwyczajni” oraz część artystyczną. Wielokrotnie w tych obchodach uczestniczyli kombatanci a także przedstawiciele rodziny Bocheńskich. Dzielili się swoimi refleksjami, wskazując wokół jakich wartości kształtowało się życie Adolfa Marii Bocheńskiego. Wspólne świętowanie daje wiele radości i pozytywnych wzruszeń.

W szkolnej izbie tradycji można obejrzeć pamiątki związane z patronem i jego działalnością. Zostały one zgromadzone dzięki życzliwości państwa Bocheńskich. Wiele eksponatów pogłębiających wiedzę historyczną uczniów naszej szkoły podarowali kombatanci oraz absolwenci szkoły. Izba promuje i przybliża sylwetkę patrona Adolfa Marię Bocheńskiego i historię ZSS w Olsztynie.

Mając takiego patrona, nasza szkoła należy do elitarnego Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół, Szkół i Organizacji Monte Cassino. To dla nas zaszczyt i niezwykła szansa na poznanie wielkiej historii w ludzkim, indywidualnym wymiarze. Szkoły należące do tego Stowarzyszenia spotykają się cyklicznie na Sejmikach Szkół Karpackich. Zjazdy te są okazją, aby młodzież mogła się nie tylko spotkać, ale również zgłębiać i popularyzować wiedzę na temat walk o wolność i suwerenność Ojczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem szlaku bojowego 2 Korpusu Polskiego.

Wspaniałym wydarzeniem jest dla uczniów udział w uroczystych obchodach kolejnych rocznic bitwy o Monte Cassino. Delegacja ZSS wielokrotnie wyjeżdżała do Włoch, aby uczcić pamięć Karpatczyków w miejscu ich bohaterskich i pełnych poświęceń zmagań z wrogiem.

Patronat zobowiązuje. Staramy się być szkołą nowoczesną. Placówka nieustannie się rozwija, podążając za zmianami cywilizacyjnymi. Powstają nowe kierunki kształcenia zgodne z potrzebami rynku pracy - to daje naszym absolwentom szansę na zatrudnienie zaraz po ukończeniu szkoły.

Zespół Szkół Samochodowych współpracuje z przedsiębiorstwami komunikacji i transportu oraz wiodącymi serwisami samochodowymi także z przedsiębiorstwami transportu kolejowego w regionie. Poza tym realizuje projekty unijne wspierające edukację uczniów.

Uczniowie „Samochodówki” mają duże możliwości wykorzystania swoich zdolności, a także rozwijania zainteresowań technicznych. Między innymi: biorą udział w różnych konkursach, zawodach, wycieczkach edukacyjnych, konferencjach, doskonalą praktyczne umiejętności zawodowe, organizują wspólnie z nauczycielami imprezy artystyczne. Działając w szkolnym wolontariacie, rozwijają wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, empatię. Starają się być dobrymi ludźmi, solidnie przygotowanymi do dalszej nauki, pracy i życia w zmieniającym się środowisku. Chociaż trudno jest dorównać patronowi szkoły, biorą z niego przykład i starają się podążać jego śladem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opracowanie: Elżbieta Lechicka