Egzamin maturalny pisemny

 

- język polski           -

- matematyka          -

- język angielski       -

- język niemiecki      -

 

Egzamin maturalny ustny

 

-2017r. wg harmonogramu

 

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2017 - do pobrania

 

 Harmonogram - MATURA 2017

klasa IVAT - pobierz

klasa IVBT - pobierz

klasa IVCT - pobierz

 

EGZAMIN MATURALNY W NOWEJ FORMULE

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

Przedmiot

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo

/ fakultatywnie

Zapewnia*

biologia

linijka

fakultatywnie

zdający

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający

wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

   
 

obowiązkowo

szkoła

chemia

linijka

fakultatywnie

zdający

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający

wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

   
 

obowiązkowo

szkoła

fizyka

linijka

fakultatywnie

zdający

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający

wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

   
 

obowiązkowo

szkoła

geografia

linijka

obowiązkowo

zdający

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający

lupa

fakultatywnie

zdający

język polski

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

matematyka

cyrkiel , linijka

obowiązkowo

zdający

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający

wybrane wzory matematyczne

obowiązkowo

szkoła

wiedza o społeczeństwie

kalkulator prosty**

fakultatywnie

zdający

* Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje zdających, czy dane przybory i materiały pomocnicze zapewnia szkoła, czy każdy zdający przynosi własne.

** Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

 

EGZAMIN MATURALNY W STAREJ FORMULE

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

Przedmiot

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo

/ fakultatywnie

Zapewnia*

biologia

linijka

fakultatywnie

zdający

     

 

   
     

geografia

linijka

obowiązkowo

zdający

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający

lupa

fakultatywnie

zdający

     

język polski

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób

obowiązkowo

szkoła

     

 

   
     

matematyka

cyrkiel , linijka

obowiązkowo

zdający

kalkulator prosty**

obowiązkowo

zdający

wybrane wzory matematyczne

obowiązkowo

szkoła

* Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje zdających, czy dane przybory i materiały pomocnicze zapewnia szkoła, czy każdy zdający przynosi własne.

** Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

 

 

                    Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas maturalnych Technikum nr 1

                                                   w roku szkolnym 2018/2019

 
 

język polski >  mgr Katarzyna Urban - dla maturzystów

                                                                             poniedziałek i czwartek 14 20 - 15 05
 
 

język angielski >  mgr Wiolletta Ossowska - dla wszystkich klas
 
                                                                                wtorek 15 10 - 15 55
                            oraz w każdy ostatni poniedziałek miesiąca 13 30 - 16 00
 
                            Udział w zajęciach należy zgłosić wcześniej.
 
                                                                            
 
 
matematyka >  mgr Daniela Izdebska - dla maturzystów
                                                                       
                                                                             środa 15 10 - 15 55
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

do pobrania