Terminy postępowania rekrutacyjnego 

Data Informacje o etapie
Od 20.05.2024 r.
do 19.06.2024 r. godz. 15:00

Rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie

Rodzic (opiekun) wraz z kandydatem do klasy pierwszej składają wymagane dokumenty:

1) wniosek o przyjęcie do szkoły (druki do wypełnienia na stronie:
https://nabor.edukacja.olsztyn.eu/kandydat/app/downloads.html
2) orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
3) 2 fotografie legitymacyjne 60x40 mm (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem) oraz zdjęcie w formie elektronicznej (płyta CD, Pendrive) w rozdzielczości 300 DPI (1440 x 1800 px. formatu 4:5).

Do 8.07.2024 r. godz. 12:00

Dostarczanie następujących dokumentów:

1) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
2) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty,
3) potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły,
4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie, skierowanie na badania należy pobrać w sekretariacie szkoły po złożeniu wniosku i dostarczeniu oryginalnych dokumentów (do lekarza zgłaszamy się z opiekunem prawnym, zabieramy ze sobą kartę zdrowia ucznia)

Do 10.07.2024 r.  Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
16.07.2024 r.  godz. 10:00 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

OCENY NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ BRANE POD UWAGĘ PODCZAS REKRUTACJI DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

 

TECHNIKUM NR 1

- technik pojazdów samochodowych (język polski, język angielski, matematyka, informatyka)

- technik spedytor (język polski, język angielski, matematyka, geografia)

- technik transportu kolejowego (język polski, język angielski, matematyka, geografia)

- technik transportu drogowego (język polski, język angielski, matematyka, informatyka)

- technik budownictwa kolejowego (język polski, język angielski, matematyka, informatyka)

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1

- elektromechanik pojazdów samochodowych (język polski, język angielski, matematyka, informatyka)

- mechanik pojazdów samochodowych (język polski, język angielski, matematyka, informatyka)

- kierowca-mechanik (język polski, język angielski, matematyka, informatyka)

- lakiernik samochodowy (język polski, język angielski, matematyka, informatyka)

- blacharz samochodowy (język polski, język angielski, matematyka, informatyka)

 


PREZENTACJA SZKOŁY
W FORMACIE PDF

 

PREZENTACJA SZKOŁY
W FORMACIE POWER POINT
(do pobrania)


Oferta kształcenia Zespołu Szkół Samochodowych na rok szkolny 2024/2025

 

Plakat promujący naszą Szkołę
Kliknij, aby powiększyć
Zapraszamy do obejrzenia filmu o naszej Szkole...

Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 1
Regulamin rekrutacji do Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1