OCENY NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ BRANE POD UWAGĘ PODCZAS REKRUTACJI DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

 

TECHNIKUM NR 1

- technik pojazdów samochodowych (język polski, język angielski, matematyka, informatyka)

- technik spedytor (język polski, język angielski, matematyka, geografia)

- technik transportu kolejowego (język polski, język angielski, matematyka, geografia)

- technik transportu drogowego (język polski, język angielski, matematyka, informatyka)

- technik budownictwa kolejowego (język polski, język angielski, matematyka, informatyka)

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1

- elektromechanik pojazdów samochodowych (język polski, język angielski, matematyka, informatyka)

- mechanik pojazdów samochodowych (język polski, język angielski, matematyka, informatyka)

- kierowca-mechanik (język polski, język angielski, matematyka, informatyka)

- lakiernik samochodowy (język polski, język angielski, matematyka, informatyka)

- blacharz samochodowy (język polski, język angielski, matematyka, informatyka)

 


PREZENTACJA SZKOŁY
W FORMACIE PDF

 

PREZENTACJA SZKOŁY
W FORMACIE POWER POINT
(do pobrania)


Oferta kształcenia Zespołu Szkół Samochodowych na rok szkolny 2023/2024

 

Plakat promujący naszą Szkołę
Kliknij, aby powiększyć
Zapraszamy do obejrzenia filmu o naszej Szkole...

Terminy postępowania rekrutacyjnego 

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
22.05.2023 r.  06:00 21.06.2023 r. 15:00 Rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie
23.06.2023 r.  10:00 12.07.2023 r. 12:00 Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia
14.07.2023 r.  10:00   Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
23.06.2023 r.  10:00 20.07.2023 r.  15:00 Potwierdzanie woli podjęcia nauki
21.07.2023 r.  12:00   Publikacja list przyjętych

Dokumenty rekrutacyjne do szkoły należy pobrać, wypełnić i wydrukować ze strony:

https://naborpp.edukacja.olsztyn.eu/kandydat/app/


Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 1
Regulamin rekrutacji do Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1