16 grudnia 2019 r. uczniowie naszej szkoły kolejny raz wzięli udział w konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w Olsztynie. Konkurs ma na celu poszerzenie wiedzy na temat praw i obowiązków pracownika i pracodawcy wynikających z Kodeksu Pracy, zapoznaje z warunkami pracy osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Przedstawia również, możliwości zatrudniania młodocianych pracowników.

Naszą szkołę, pod opieką pani Danieli Izdebskiej godnie reprezentowały uczennice z klasy IV ST - Wiktoria Kowalska i Oliwia Prusak osiągając wysoki wynik.

Gratulujemy!

 

 

 


 

 

"Gustaw Herling-Grudziński - jeden z najwybitniejszych pisarzy XX wieku"

 

   W naszej szkole podejmujemy działania, które mają poszerzyć wiedzę uczniów na temat życia i twórczości tego znakomitego pisarza. Rok 2019 poświęcony jest bowiem właśnie jemu. We współpracy z Samorządem Uczniowskim przeprowadzono konkurs, w którym uczniowie mieli wykazać się m. in. znajomością faktów z życia twórcy, wiedzą na temat jego tekstów i przeżyć. Konkurs skłaniał do poszukiwania informacji w różnorodnych źródłach i do zapoznawania się z wywiadami, których pisarz udzielił.

   Do konkursu zgłosili się uczniowie z następujących klas: 1 TEG, 1 TSG, 1 TMG, 2 ZM, 3 ZK, 3 CKT, 3 ST, 4 AT, 4 CT, 4 SKT.  Musieli oni udzielić pisemnych odpowiedzi na 16 pytań. Konkurs przygotowała pani Katarzyna Urban. Nagrody otrzymali: Krzysztof Angielski kl. 1 TMG, Arkadiusz Dzieciuch kl. 3 ZK, Konrad Zdrojewski kl. 4 AT, Gracjan Tański kl. 4 AT, Jakub Prusak kl. 4 AT, Robert Orłowski kl. 4 AT, Aleksander Walesiak kl. 4 AT, Mateusz Ulatowski kl. 4 AT.

W wyłanianiu nagrodzonych uczniów uczestniczyli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

 


 

Dnia 18.10.2019 roku odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Świętym Janie Pawle II przygotowany przez panią Elżbietę Lechicką.

Do konkursu zgłosiło się 19 uczniów z następujących klas: 1TEG, 1TKG, 1TSK, 2AKT, 2BT, 2ST, 3CKT, 4AT, 1BKG, 1BKP.

LAUREATAMI konkursu zostali:

I miejsce - Kamil Koprowski      kl. 1BKP

II miejsce - Wojciech Titz            kl. 2ST

III miejsce - Jakub Tabaczyński kl. 1TEG

Wszystkim laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy!

 


 

    25 marca 2019 roku uczniowie naszej szkoły: Julia Kordek (1AKT) i Jakub Szustkiewicz (1AKT) wraz z opiekunem p. Elżbietą Lechicką wzięli udział w „Wojewódzkim Konkursie Pięknego Czytania Biblii 2019”. Organizatorem konkursu był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie. Do konkursu przystąpiło 52 uczniów ze szkół ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach przesłuchania konkursowego młodzież czytała wybrany przez siebie fragment z Apokalipsy Św. Jana. Uczniowie za udział w eliminacjach otrzymali dyplomy.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 


 

     Dnia 17.10.2018 roku odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Świętym Janie Pawle II zorganizowany z okazji 40 – rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową kardynała Karola Wojtyły.

W eliminacjach wzięli udział uczniowie z następujących klas: 1AKT, 1ST, 2CKT, 2ST, 2ZM.

LAUREATAMI konkursu zostali:

  • I miejsce - Tomasz Pakoca      kl. 2 CKT
  • II miejsce - Wojciech Titz     kl. 2 ST
  • III miejsce - Michał Włoch     kl. 1 ST

Konkurs zorganizowała i przeprowadziła pani Elżbieta Lechicka.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 


 

20 lutego 2018 r. uczniowie kl. 2 ST: Wiktoria Kowalska i Joachim Krebs reprezentowali naszą szkołę w międzyszkolnym etapie Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej i Ochronie Ludności dla szkół ponadgimnazjalnych. Po rozwiązaniu testu dotyczącego zagadnień udzielania pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej, zasad ruchu drogowego i obrony cywilnej, uczniowie przystąpili do sprawdzianu praktycznego. Wiktoria i Joachim wykazując się szeroką wiedzą i wspaniałą postawą wywalczyli dla naszej szkoły pierwsze miejsce w Olsztynie. 2 marca 2018 r. reprezentowali Powiat Olsztyn w XXIII Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy O Obronie Cywilnej.

19 kwietnia 2018 r. Uczniowie ZSS wzięli udział w III Mistrzostwach Pierwszej Pomocy o Puchar Dyrektora Szkoły Policealnej im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie. W tym roku odbywały się one pod hasłem „Zatrzymaj czas, pozwól żyć”. Drużyna w składzie: Joachim Krebs kl. 2 ST, Wiktoria Kowalska kl. 2 ST, Mateusz Szerszeń kl. 2 CT, Rafał Wiktorowski kl. 1 BT, Karol Kiluk kl. 1 BT wzięła udział w sześciu konkurencjach, w których musiała wykazać się ogromnymi umiejętnościami z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Reprezentantów nasze szkoły, jak co roku, nie zabrakło na Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK. 26 kwietnia 2018 r. drużyna w składzie: Joachim Krebs kl. 2 ST, Wiktoria Kowalska kl. 2 ST, Mateusz Szerszeń kl. 2 CT, Natalia Jabłońska kl. 1 ST i Rafał Wiktorowski kl. 1 BT z zaangażowaniem udzielała pierwszej pomocy na specjalnie zaaranżowanych stacjach pozorujących bardzo realistycznie wyglądające wypadki.

Udział w mistrzostwach poprzedziły przygotowania pod kierunkiem pani Agaty Dmochowskiej i Barbary Borowskiej. Szczególne cenne i pomocne były zajęcia prowadzone przez zaproszonych do szkoły wykwalifikowanych ratowników.


 

18 kwietnia 2018 r. uczniowie naszej szkoły:

  •   -Agata Wójcik               kl. 2 SKT
  •   -Adam Dzienisiewicz      kl. 2 BT

wzięli udział w etapie diecezjalnym XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. II etap konkursu odbywał się w WSD MW „Hosianum” w Olsztynie. W tym roku podczas eliminacji sprawdzano wiedzę uczestników związaną ze znajomością: Księgi Psalmów, Listu do Galatów, Listu do Filipian.

W konkursie wzięły udział 52 osoby ze szkół ponadgimnazjalnych z archidiecezji warmińskiej. Już uczestnictwo w eliminacjach II stopnia stanowi osiągnięcie i było bardzo znaczące dla uczniów. Młodzież naszej szkoły mogła spróbować swoich sił i skonfrontować wiedzę z innymi startującymi. Etap diecezjalny poprzedzony był eliminacjami szkolnymi, w których brało udział 12 osób z klas: 1 CKT, 1 ST, 2 BT, 3 SKT. Za uczestnictwo w konkursie uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Opiekę nad uczniami sprawowała p. Elżbieta Lechicka.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

   W kwietniu uczniowie klas czwartych przystąpili do konkursu, w którym należało wykazać się znajomością twórczości Krzysztofa Beśki. Twórca pochodzi z naszego regionu i dwa razy już uczestniczył w spotkaniu z młodzieżą Zespołu Szkół Samochodowych. Pisarz za każdym razem zachęcał wszystkich do czytania książek.

   Konkurs zorganizowała pani Katarzyna Urban. Nagrody otrzymali: Paulina Ścigała, Michał Komicz, Michał Pladzyk z kl. 4BT i Krystian Mróz z kl. 4CT.

 

 

   9 kwietnia 2018 roku uczniowie naszej szkoły: Natalia Flaczyńska (3ST), Jakub Prusak (2AT) i Aleksander Walesiak (2AT) wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Pięknego Czytania Biblii. Miał on miejsce w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie. Uczniowie za udział w eliminacjach otrzymali dyplom. Do konkursu uczniów przygotowywała p. Elżbieta Lechicka.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

    15 marca 2018 r. odbył się XIII Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej „SURSUM CORDA”. Zorganizowany został przez Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie. W konkursie brali udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku spotkanie miało także charakter patriotyczny w związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Naszą szkołę reprezentowali:

  • Natalia Małyj - kl. 2 SKT
  • Mateusz Chrostek -  kl. 1 BT

 

Opiekę nad uczniami przygotowującymi się do konkursu sprawowały: p. Martyna Pituch i p. Elżbieta Lechicka.

Gratulujemy udziału i życzymy dalszych sukcesów!

 

                               155350 yKwv 65 83     155330 b5Xq 26 83      155331 MRYi 28 83

Zobacz więcej...

 

 

   Dzień 14 lutego to nie tylko czas obdarowywania najdroższych upominkami i ciepłymi słowami, to także czas pięknych wspomnień, chęć powrotu do romantycznych chwil i wyrażania myśli w najbardziej poruszający sposób. Takiego sposobu poszukiwali również uczestnicy szkolnego konkursu-"Poezja echem serca", gdzie deklamując strofy utworów znanych poetów, wprowadzili uczniów naszej szkoły w nastrój pełen emocji. W konkursie recytatorskim wzięli udział: 

1. Zuzanna Gromke (I KT)

2. Martyna Kazin (II ST)

3. Wiktoria Kowalska (II ST)

4. Aleksander Walesiak (II AT)

5. Arkadiusz Misiewicz (II CT)

6. Łukasz Serafin (II ST)

   Wszyscy uczestnicy spisali się doskonale, jednak jury konkursu wyróżniło Zuzannę Gromke za bardzo dobre pamięciowe opanowanie tekstu oraz sposób interpretacji utworu Wisławy Szymborskiej, pt. "Nic dwa razy". W jury naszej poetyckiej gali walentynkowej zasiedli specjalni goście-Pani Agnieszka Roszko, aktorka z Olsztyńskiego Teatru Lalek oraz Pan Cezary Ilczyna, aktor z Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Walentynkowa środa urozmaiciła wszystkim dzień w "Samochodówce" aż wszystkim serduszka zadrżały. Nie zapomniano również o walentynkowej poczcie, dzięki której każdy uczeń mógł przesłać piękne życzenia wybranej osobie. W tym wyjątkowym dniu dominowała w szkolnej modzie czerwień, a o czerwonym elemencie ubioru nie zapomnieli nawet nauczyciele.

autor: Marlena Klein