Dnia 24.09.2019 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie doradców zawodowych w ramach projektu Warmia i Mazury Doradztwem Stoi. W spotkaniu wzięli udział doradcy zawodowi z olsztyńskich szkół, m.in. z : Zespołu Szkół Mechaniczno - Energetycznych, Zespołu Szkół Gastronomicznych, Zespołu Szkół Chemicznych, Szkoły Policealnej im.prof. Religi. Gośćmi spotkania były również : Pani Maria Rafalska - dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Olsztynie oraz Pani Ewa Dumkiewicz - naczelnik Polskich Linii Kolejowych.

W pierwszej części spotkania dyrektor naszej szkoły przedstawił pokrótce historię szkoły oraz co nasza placówka oferuje obecnie. Goście obejrzeli także prezentację multimedialną naszej szkoły. Następnie Pani Ewa Dumkiewicz przedstawiła bogatą ofertę, skierowaną do absolwentów kierunku kolejowego. Po wystąpieniu Pani naczelnik goście zwiedzili warsztaty szkolne. Drugą część spotkania zakończono panelem dyskusyjnym.

Organizatorami spotkania byli: Pani Anna Jarosz - pedagog szkolny oraz doradcy zawodowi : Pani Daniela Izdebska i Pani Marta Zienkiewicz.

 

 


 

            W dniu 07. 06. 2019 roku po raz XIV odbyło się spotkanie z poezją i nauczaniem Ojca Świętego Jana Pawła II "Non omnis moriar". Tegoroczne spotkanie miało miejsce w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie. Wśród osób biorących udział byli przedstawiciele Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, Szkoły Podstawowej nr 23, X Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej w Dywitach oraz Zespołu Szkół Samochodowych. Przybyłych przywitał dyrektor ZSS p. Arkadiusz Gnoza. Następnie przedstawiciel FDNT zapoznał zgromadzonych z calami i sposobem działania fundacji.

            Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem czterdziestej rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny w czerwcu 1979 roku. Za sprawą przygotowanych wystąpień wróciliśmy do emocji towarzyszących wizycie Papieża Rodaka w kraju, nadziei i oczekiwań, które rodziły się w sercach Polaków. Przeżyliśmy chwile radości, uniesień i wzruszeń oglądając relacje ze spotkań Jana Pawła II z ludźmi. Odczuliśmy, jak ważne i ponadczasowe jest Jego przesłanie.

Młodzież ZSS przygotowała wystawę tematyczną "Samochody Jana Pawła II", gdzie można było zobaczyć również ten, którym Papież poruszał się po Polsce w czasie swojej pierwszej wizyty w 1979 roku.

            Młodzież i dzieci do występu przygotowały Joanna Ulatowska-Letko, Katarzyna Klaja, Ewa Gałęziewska i Joanna Żach. Nad całością czuwała i przygotowała naszą młodzież Joanna Świdzińska.

 


 

   5 kwietnia 2019 r. młodzież ZSS po raz kolejny wzięła udział w przedświątecznej zbiórce żywności, organizowanej pod patronatem Banku Żywności w Olsztynie. Pomaganie osobom potrzebującym nabiera w czasie przedświątecznym szczególnego znaczenia. Dlatego do akcji chętnie włączyli się nasi uczniowie. Wolontariusze wyposażeni w koszulki, identyfikatory i informacyjne ulotki zbierali artykuły spożywcze w sklepie sieci Kaufland. Zebrana żywność trafiła do osób najbardziej potrzebujących z lokalnej społeczności.

Wśród naszych wolontariuszy byli: Anita Puchalska (1AKT), Bogdan Popis (1AKT), Mateusz Małkiewicz (1ZE).

Opiekę nad uczniami sprawowały: p. Barbara Borowska i p. Elżbieta Lechicka.

 

inline

 


 

   Młodzież naszej szkoły angażuje się w różnorodne inicjatywy mające na celu wszechstronną pomoc ludziom potrzebującym wsparcia. W ramach działań Caritasu wolontariusze brali udział w kilku akcjach.

   W sobotę, 13 kwietnia 2019r. uczniowie (Adam Gomuła 1AKT i Bogdan Popis 1AKT) wraz z opiekunem wzięli udział w zbiórce pieniędzy w olsztyńskich tramwajach. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci oraz na zakup sprzętu medycznego.

   Kolejnym przedsięwzięciem w ramach akcji „Pola Nadziei” była zbiórka plastikowych nakrętek (po opakowaniach z napojów, kawy, kosmetyków, chemii itp.). Nasi wolontariusze po zajęciach lekcyjnych pomagali w sortowaniu i pakowaniu nakrętek składowanych przy budynku Caritasu. Pozyskane w ten sposób fundusze Caritas przeznacza na Hospicjum Domowe w Olsztynie.

   W nagrodę za działalność wolontariacką uczniowie (Patryk Śniadach 1AKT, Adam Gomuła 1AKT, Damian Dyszkowski 1AKT) uczestniczyli 1 czerwca w wyjeździe weekendowym do Fromborka.

  We Fromborku uczestnicy wyjazdu zwiedzili Wzgórze Katedralne, które zaliczane jest do najwyższej klasy zabytków. W Katedrze mieli okazję obejrzeć m.in. piękne sklepienie, ołtarze i grób Mikołaja Kopernika. Byli również nad Zalewem Wiślanym. Wyjątkową atrakcją był festyn, w ramach którego uczniowie miło i radośnie spędzili czas.

Akcję koordynowały: p. Barbara Borowska i p. Elżbieta Lechicka.

 

 


 

              4 czerwca br. wybraliśmy się z wizytą do Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie. Pojechaliśmy tam nie tylko po to, żeby pobyć ze  zwierzętami, ale również by przekazać zebraną wśród uczniów karmę i inne potrzebne rzeczy. Z naszej wizyty ucieszyli się pracownicy schroniska i zwierzaki. Spędziliśmy bardzo aktywnie czas, chodząc po lesie, rozmawiając i bawiąc się z podopiecznymi. Młodzież wykazała się dużą empatią i wiedzą w zakresie opieki nad stworzeniami. Wycieczka do schroniska wzbudziła w uczniach poczucie odpowiedzialności i refleksję na temat właściwego traktowania zwierząt. Wyjechaliśmy zadowoleni i z przekonaniem, że zrobiliśmy coś dobrego, aż zakręciła się łezka w oku…

Wśród naszych wolontariuszy byli: Zuzanna Gromke (2CKT), Karolina Grycz (2CKT), Dominik Ciebień (2CKT), Hubert Rumiński (2CKT).

Opiekę nad uczniami sprawowały: p. Barbara Borowska i p. Elżbieta Lechicka.

 

 


 

          Od października 2018 roku nasza szkoła, po raz kolejny brała udział w akcji "Pola Nadziei" organizowanej przez Caritas Hospicjum Domowe. 30 maja 2019 r. w budynku olsztyńskiego Seminarium Hosianum przedstawiciele szkół biorących udział w akcji zebrali się na podsumowaniu rocznej pracy. Zespół Szkół Samochodowych reprezentowali: Mateusz Chrostek- 2 BT, Damian Kulbaba- 2 BT, Paweł Szostak -2 BT, Przemysław Kłoskowski -2 ZE oraz Joanna Świdzińska- opiekun.

          Spotkanie rozpoczęło się Mszą, której przewodniczył bp Janusz Ostrowski. Po zakończeniu części oficjalnej i podsumowaniu wyników akcji przyszła pora na część mniej oficjalną. Można było podzielić się pomysłami i pośmiać przy wyśmienitym poczęstunku.

 


 

            W dniu 29. 05. 2019 r. przedstawiciele uczniów wraz z opiekunem, panią Joanną Świdzińską, udali się do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Tomarynach. Młodzież zawiozła produkty przeznaczone dla zwierząt zbierane w czasie roku szkolnego. Na miejscu zostali zapoznani z warunkami, w jakich przebywają zwierzęta. Każdy z przybyłych zabrał również podopiecznego schroniska na długi spacer po pobliskim lesie.

 


 

      To, co możesz uczynić jest tylko maleńką kroplą
      w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym,co nadaje
      znaczenie Twojemu życiu.
                                                       Albert  Schweitzer


Prelekcja na temat krwiodawstwa

        Dnia  26.03.2019r. młodzież naszej szkoły uczestniczyła  w spotkaniu z Panem Miłoszem Dąbrowskim, przedstawicielem Stacji Krwiodawstwa w Olsztynie.
        Pierwsza część spotkania dotyczyła ogólnych wiadomości o krwiodawstwie i potrzebie oddawania krwi. Liczni krwiodawcy i pozostali uczniowie zainteresowani  tematem słuchali prelekcji z dużą uwagą.
       Druga część spotkania miała formę warsztatową. Młodzież pracowała w grupach. Układała scenariusze krótkich scenek, mających poruszyć widza i sprawić większe zainteresowanie, chęć pomocy i chęć oddawania krwi. Uczniowie bardzo odpowiedzialnie podeszli do wytyczonych zadań Najciekawsze pomysły posłużą do tworzenia krótkich filmów propagujących krwiodawstwo.
        Zamierzeniem Pana Miłosza Dąbrowskiego jest włączenie naszej młodzieży do dalszej współpracy, gdzie będzie mogła wykazać się dużą kreatywnością a współpraca pozwoli na promowanie naszej szkoły i zachęci do szczytnego celu jakim jest krwiodawstwo.

 


            28 listopada 2018 roku, w naszej szkole po raz drugi, odbył się kiermasz ciast. Tak jak za pierwszym razem, o pyszne wypieki zatroszczyli się sami uczniowie. Szczególne podziękowania kierujemy do uczniów klasy 2 CKT (wychowawca -p. K. Urban), 3 AT (wychowawca - p. A. Dmochowska) i 2 ST (wychowawca p. S. Murawski). Członkowie wymienionych klas najliczniej włączyli się w przedsięwzięcie. Dochód ze sprzedaży ciast przeznaczony został na pomoc dla 2-letniego Andrzejka, podopiecznego Hospicjum Domowego Caritas.

 


 

     Nasza klasa podtrzymuje ważne dla wszystkich zwyczaje. Kolejny raz postanowiliśmy sprawić sobie miłą niespodziankę. W sali znalazło się mnóstwo prezentów. 5 grudnia 2018r. wręczyła je nam wychowawczyni, pani Katarzyna Urban. Mikołaj nas nie zawiódł. Jak zwykle okazał się bardzo szczodry i pomysłowy.

 

 


 

            4 pażdziernika 2018 r. przedstawiciele szkolnego wolontariatu: Gabrysia Włodarczyk (1ST), Przemek Kłosiński (2 ZE), Michał Domian (4 ST) oraz Paweł Szostak (2BT) wraz z p. Joanną Świdzińską uczestniczyli w rozpoczęciu akcji "Pola Nadziei". Po Mszy inuguracyjnej uczniowie posadzili cebulki żonkili symbolizujących akcję. Następnie wzięli udział w części oficjalnej i poczęstunku. Jak w zeszłym roku, akcja otacza pomocą podopiecznych Hospicjum Domowego "Caritas".

 (J.Ś)

 


 

„Tylko ten ma serce, kto je ma dla innych”

         Młodzież naszej szkoły bardzo chętnie włączyła się do ogólnopolskiej akcji PCK „Gorączka Złota” 2018. Inicjatywa ta polegała na zbieraniu złotych monet o nominale 1, 2, 5-groszowych. Uczniowie zebrali około 10 kg monet, które zostaną przeznaczone na akcję letnią i wyprawki szkolne dla najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży. Przedsięwzięcie ma także wymiar społeczny, ponieważ podczas działań promowana jest idea wolontariatu i chęć niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.

Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwały: p. Barbara Borowska, p. Elżbieta Lechicka i p. Agata Dmochowska.

p 14891 1 300x158