W roku szkolnym 2017/2018 tradycyjnie realizujemy w szkole ogólnopolski projekt Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Młodzież z różnych klas ma możliwość zapoznawania się z filmami wartościowymi, nagradzanymi, poruszającymi, skłaniającymi do refleksji, dyskusji i poszukiwania odpowiedzi na trudne życiowe pytania. To filmy, które często poruszają ponadczasowe i uniwersalne zagadnienia oraz pogłębiają wiedzę uczniów na temat sztuki filmowej oraz popularnych w sztuce tematów i motywów. Projekt cieszy się wśród uczniów dużym zainteresowaniem.

 

 

    5 października 2017r.  kl. 1 CKT udała się do kina HELIOS na poruszający film Joanny Kos-Krauze i zmarłego Krzysztofa Krauze "Ptaki śpiewają w Kigali". Film zdobył niedawno kilka nagród na 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni: "SREBRNE LWY" za reżyserię, nagrodę za montaż, nagrody za główne role kobiece dla Jowity Budnik i Eliane Umuhire. Stawia on widzowi wiele ważnych pytań, dotyczących między innymi godności, moralności, istoty człowieczeństwa, sensu życia, cierpienia, stosunku do innych ludzi. Pokazuje też psychologiczne konsekwencje zbrodni i próbę odbudowy życia po przeżytej traumie. To film, który zmusza do refleksji, do poszukiwania odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, nie pozostawia widza obojętnym. Wyjście zorganizowała pani Katarzyna Urban. Opiekę nad młodzieżą sprawowały: pani Katarzyna Urban i pani Barbara Borowska.
 
ptakispiewaja
 
 

    W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie naszej szkoły kolejny raz uczestniczą w ogólnopolskim programie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Inicjatorkami włączenia uczniów do programu, który pogłębia ich wiedzę na temat sztuki filmowej, pomaga uczyć wrażliwości, tolerancji, zrozumienia oraz oswaja z trudnymi problemami dnia codziennego są nauczycielki języka polskiego: pani Katarzyna Urban, pani Iwona Kamińska i pani wicedyrektor Barbara Tymecka. Udział w programie przyczynia się także do rozwijania u uczniów umiejętności analizowania i interpretowania różnorodnych tekstów kultury. Istotne jest to, że młodzież poznaje dzieła cenione i nagradzane, dobrze przyjęte przez krytyków i publiczność. W tym roku uczniowie zapoznali się m.in. z takimi fimami jak: "Wymyk", "Zjazd absolwentów", "Motyl i skafander", "Whiplash". Projekcje jak zwykle poprzedzone są interesującym wprowadzeniem w problematykę dzieła i krótką prezentacją multimedialną.

                           indeks    7708305.2    indeks1    indeks3

 

 

 

     Uczniowie naszej szkoły interesują się nie tylko motoryzacją, ale również historią i bieżącymi wydarzeniami kulturalnymi. Młodzież z wielu klas wybrała się na seans filmowy i obejrzała film "Smoleńsk". Uczniowie mieli okazję porównać swoją wiedzę na temat wydarzeń z 10.04.2010 z obrazami przedstawionymi przez twórców filmu.

 

 

        W roku szkolnym 2015/2016 w ramach projektu uczniowie będą mogli obejrzeć wiele nowych filmów z cyklu "Trudne tematy". 6 października uczniowie klasy 4 BT obejrzeli uhonorowany wieloma nagrodami film Grzegorza Zglińskiego pod wieloznacznym tytułem "Wymyk". Co miesiąc inna grupa uczniów ma szansę poznać wartościowe dzieła filmowe z ostatnich lat. Każda projekcja poprzedzona jest interesującym wprowadzeniem w problematykę filmu.

 

 

 

     We wrześniu liczne grono uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Samochodowych brało udział w projekcji filmu "Miasto 44".

Film nie tylko podtrzymuje pamięć o wydarzeniach z przeszłości, ale prezentuje sylwetki młodych ludzi, którzy w imię miłości

do kraju dokonywali bohaterskich czynów i często bardzo trudnych wyborów. Film skłonił wszystkich do refleksji i dyskusji.

                                                           Na zdjęciu uczniowie z klasy 2 CT.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

      W roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu oglądać będziemy filmy z cyklu "Między tekstami kultury", które treścią
dostosowane są m.in. do podstawy programowej z języka polskiego, historii i społeczeństwa, wiedzy o kulturze, wiedzy o
społeczeństwie i języków obcych. Uczniowie poznawać będą współczesne dzieła wielokrotnie nagradzane na różnych festiwalach
i konkursach. Program cyklu pozwali też przyszłym maturzystom poszerzyć wiedzę na temat kontekstów kulturowych, związków
literatury z innymi dziedzinami sztuki oraz sposobów analizy i interpretacji tekstów kultury.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w roku szkolnym 2013/2014 biorą udział w kolejnej edycji projektu "Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej". Przed projekcją filmu uczniowie spotykają się z zaproszonym gościem, który wprowadza ich w problematykę dzieła. Uczniowie zapoznają się z interesującymi, cenionymi filmami oraz pogłębiają swoją wiedzę na temat różnorodnych sposobów analizy i interpretacji tego typu dzieła sztuki. W tym roku szkolnym powróciliśmy do cyklu "Trudne tematy", który łączy treści z podstaw programowych różnych przedmiotów, a problemy prezentowane w czasie seansów filmowych mają charakter uniwersalny i ponadczasowy.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W roku szkolnym 2012/2013 Samochodówka ponownie zgłosiła się do projektu "Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej", który został laureatem Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii "edukacja młodego widza". W tym roku szkolnym uczniowie będa pogłębiać swoją wiedzę na temat różnorodnych zagadnień kulturowych i społecznych. Filmy prezentowane w cyklu "Wielokulturowość w filmie" przedstawiają problemy i zjawiska obserwowane we współczesnym świecie. Ich tematyka odnosi się też do zagadnień ujętych w podstawie programowej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W roku szk. 2011/12 uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych biorą udział w kolejnej edycji projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, który uzyskał patronat Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W tym roku szkolnym uczniowie obejrzą filmy z cyklu „Kino współczesne”, są to ambitne filmy ostatnich lat. W trakcie comiesięcznych seansów uczniowie poznają filmy, które zdobyły uznanie krytyków i publiczności. W cyklu tym znajdują się też dokumenty skłaniające współczesnego człowieka do refleksji nad własną postawą. Przed filmem przewidziana jest ciekawa, krótka prelekcja.

Od ubiegłego roku bierzemy udział w projekcie " Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej". Jest to cykl spotkań filmowych, na których złożoną problematykę dzieła przybliżają uczniom zaproszeni goście. Warto podkreślić, że uczniowie poznają dzieła wartościowe, skłaniające do refleksji i dyskusji. Są to filmy, które przedstawiają problemy bliskie młodym ludziom, pogłębiają ich wiedzę z różnych dziedzin sztuki oraz na temat tworzywa filmowego. Cykl spotkań filmowych służy też pogłębieniu wiedzy na temat związków między filmem, literaturą i sztukami plastycznymi. W ubiegłym roku uczniowie obejrzeli filmy z cyklu "Trudne tematy". W tym roku poznają filmy z cyklu "Między tekstami kultury". Co miesiąc prezentowany jest nowy film, zawsze poruszający, ciekawy i mądry. Nad realizacją edukacji filmowej w szkole czuwają nauczycielki języka polskiego.