Uczniowie ZSS wzięli udział w Projekcie „SHOWBIZ – Show Us Your Business! Program UWM w Olsztynie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości uczniów”. Celem Projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Uczniowie klasy 2 ST Katarzyna Dumkiewicz, Liwia Bańkowska, Hubert Mirowski oraz Jakub Skwarko uzyskali najlepsze wyniki w szkolnym etapie Turnieju Przedsiębiorczości i reprezentowali naszą szkołę w kolejnym etapie. Odbył się on 25.04.2019 r. w Bibliotece UWM. Uczestnicy zmagali się z trudami prowadzenia własnego biznesu w międzyszkolnej rozgrywce gry symulacyjnej on-line. Nasi uczniowie zajęli 7 miejsce. W przerwie odbyły się również spotkania z przedstawicielami biznesu, w czasie których młodzież usłyszała wiele cennych wskazówek dotyczących rozwoju własnej firmy, jej prezentacji i wprowadzania na rynek. Kolejnego dnia tj. 26.04.2019 r. miał miejsce cykl trzech warsztatów interaktywnych na temat różnych aspektów przedsiębiorczości.

 


   23 maja 2018 roku w Parku Naukowo – Technologicznym w Olsztynie odbył się finał kolejnej edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Szkole”. Każdego roku olsztyńskie szkoły techniczne typują pracodawcę, który w sposób szczególny angażuje się we współpracę z placówką w zakresie praktycznego kształcenia zawodowego. Wyróżnienia przyznawane są w różnych branżach.

W tym roku w branży mechanicznej „samochodówka” wyróżniła firmę MIBO z Olsztyna, autoryzowanego dealera sprzedaży i serwisu pojazdów marki OPEL i CHEVROLET. Na uroczystym wręczeniu wyróżnień obecni byli przedstawiciele ZSS – zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

Po wręczeniu nagród pracodawcom można było skosztować smakołyków przygotowanych przez Zespół Szkół Gastronomiczno – Spożywczych.

Wyróżnionym pracodawcom gratulujemy i liczymy na dalszą owocną współpracę!!!

 


 

      18 października 2017r. młodzież klas czwartych technikum i trzecich zasadniczej szkoły zawodowej wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień Narodowych Sił Zbrojnych w Olsztynie. Na spotkaniu zaprezentowano możliwości podjęcia pracy w służbie wojskowej, wymagania i korzyści wynikające z tej służby, a także cechy osobowości potencjalnych kandydatów.

Scan0003

    Uczniowie klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wzięli udział w projekcie "Monitorowanie losów absolwentów - pierwsza runda". Projekt realizowany jest na zlecenie MEN i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Praca nad projektem polegała na przeprowadzeniu wywiadów indywidualnych, wspomaganych komputerowo, z wylosowanymi uczniami ostatnich klas. Celem badań jest stworzenie raportu o sytuacji zawodowej absolwentów i dostosowanie oferty edukacyjnej do rynku pracy. W podziękowaniu za udział i pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia przewidziano dla uczniów upominki, a dla szkoły zestawy sportowe.

     W roku szkolnym 2016/2017 młodzież ZSS uczestniczy w cyklu spotkań z doradcami zawodowymi. Uczniowie dowiadują się  jak zwiększyć swoją motywację do działania,  poznają podstawy prawa pracy, pozytywne techniki komunikacji, różne sposoby i techniki umożliwiające opanowanie stresu.

       W dniu 15.11.2016r. siedemnastu uczniów klas pierwszych Technikum Nr 1 uczestniczyło w wycieczce do Poznania. Celem wyjazdu było zapoznanie kolejnej już grupy uczniów z procesem technologicznym montażu samochodów VW CADDY i VW TRANSPORTER w zakładzie VW z siedzibą w Antoninku. Po zwiedzeniu zakładu grupa pojechała do Gniezna, które zwiedzała z przewodnikiem. Po krótkim odpoczynku i obiedzie zadowoleni i pełni wrażeń uczniowie wraz z opiekunami wrócili do Olsztyna. Opiekę nad uczniami sprawowali pan Wojciech Pacyga i pan Tadeusz Pilecki.

W dniu 30.05.2016 roku klasa 1ST pod opieką p. B. Borowskiej i 1ZE pod opieką p. J. Świdzińskiej w ramach edukacji ekologicznej udały się do Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego. Uczniowie na miejscu wysłuchali krótkiego wprowadzenia, szczególnie zostali uwrażliwieni na właściwy sposób segregowania odpadów oraz mogli zobaczyć z bliska, jak on wygląda. Młodzież również przekonała się, że bardzo ważne jest bespośrednio dla zdrowia każdego z nas, właściwe obchodzenie się z odpadami, szczególnie niebezpiecznymi dla środowiska.

    W dniu 22 kwietnia 2016r. kolejna grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w wycieczce do Poznania. Celem wyjazdu było zwiedzenie zakładu montażu samochodów VW CADDY i VW TRANSPORTER. Uczniowie poznawali zasady nowoczesnej produkcji z wykorzystaniem różnych robotów. W drodze powrotnej do Olsztyna uczniowie zwiedzali też Gniezno. Pełni wrażeń i bardzo zadowoleni uczestnicy wycieczki wrócili do Olsztyna. Organizatorem wycieczki był pan Tadeusz Pilecki. Opiekę nad młodzieżą sprawował również pan Tomasz Matyjas.

Uczniowie kl. 3CT pod opieką pani Anny Jarosz pod koniec października 2015r. uczestniczyli w IV Młodzieżowym Dniu z Doradcą Zawodowym, który zorganizowano pod hasłem: "Poznaj swojego doradcę kariery". Uczniowie brali udział w spotkaniu organizacyjnym i w warsztatach autoprezentacji.

      W lutym najstarsze klasy Technikum Nr 1 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 brały udział w cyklu spotkań z doradcami zawodowymi. Natomiast w marcu młodzież uczestniczyć będzie w "VII Nowoczesnej Giełdzie Pracy", która odbędzie się  na terenie OLsztyńskiej Szkoły Wyższej. Uczniowie  wezmą też udział w panelu dyskusyjnym, który poświęcony jest motoryzacji.