13 grudnia w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyły się uroczyste obchody 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Spotkały się osoby, które były internowane, represjonowane oraz więzione za działalność w Solidarności”.

   Podczas uroczystości można było obejrzeć film dotyczący stanu wojennego, występ artystyczny młodzieży upamiętniający powyższe wydarzenie, a także wysłuchać prelekcji Zenona Kwoki, działacza opozycji antykomunistycznej. Rozstrzygnięto również konkurs „Świadkowie Przeszłości”. Uczniowie przygotowywali filmy i prezentacje na podstawie rozmów z działaczami antykomunistycznego podziemia. W trakcie obchodów była także prezentowana wystawa o stanie wojennym.

   Organizatorami spotkania byli: Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Zarząd Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność” w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym „PRO-PATRIA”, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W uroczystości wzięli udział uczniowie naszej szkoły wraz z p. Elżbietą Lechicką.

 


 

    W związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, 29 listopada br. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Elżbiety Lechickiej uczestniczyli w konferencji edukacyjnej pt. „Dzieci i potomkowie twórców niepodległości”. Konferencja została zorganizowana przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Kuratorium Oświaty. Młodzież wysłuchała wykładów historyków IPN w Olsztynie: Krzysztofa Kierskiego - Córki Józefa Piłsudskiego w służbie Ojczyźnie, Michała Ostapiuka - Niezłomna córka generała. Historia łączniczki Wieleńskiego Okręgu Armii Krajowej - Zofii Dąb-Biernackiej i Sebastiana Nowakowskiego - Najwyższa cena. Janina i Agnieszka - córki generała Józefa Dowbora -Muśnickiego w służbie Rzeczpospolitej.

 


 

   13 listopada 2018r. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, na zaproszenie Prezesa Oddziału Piłsudczyków RP i Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, uczestniczyli w uroczystości patriotycznej. Była ona związana z obchodami 100-rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 25 rocznicy powołania Związku Piłsudczyków RP w Olsztynie. W spotkaniu uczestniczył syn generała Kazimierza Sosnkowskiego-Piotr Sosnkowski.

 


 

        11 listopada 2018r. delegacja naszej szkoły uczestniczyła w wojewódzkich obchodach 100-rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny w Bazylice Katedralnej św. Jakuba w Olsztynie. Następnie uczestnicy przemaszerowali na Plac Solidarności gdzie wysłuchano wystąpień okolicznościowych organizatorów oraz Niepodległościowego Apelu Pamięci zakończonego salwą honorową. Złożono także wiązanki kwiatów. W uroczystościach wzięli udział: p. dyrektor Arkadiusz Gnoza, p. wicedyrektor Barbara Tymecka oraz Poczet Sztandarowy ZSS w Olsztynie.

 


 

   Nasi uczniowie, jak zwykle nie zawiedli i na apel o oddawaniu krwi odpowiadają bardzo chętnie i aktywnie. Rozumieją, że w ten sposób można pomóc potrzebującym i równocześnie podkreślić ważność rocznicy odzyskania niepodległości.

   Szlachetna inicjatywa cieszy się dużą popularnością nie tylko wśród uczniów, ale tez wśród nauczycieli. Na szczególne uznanie zasługuje pan Szczepan Petrikowski, który od wielu lat systematycznie oddaje krew, dając tym samym wspaniały przykład do naśladowania.

   Również liczni uczniowie wyróżniają się dużym zaangażowaniem a wśród nich trzeba wymienić Kacpra Kochańskiego, Michała Domiana, Szymona Samsela,Arka Zielińskiego,Szymona Romana,Tomka Osipiuka.

   Program „100 oddań krwi na 100-lecie niepodległości” to wspaniała idea pokazująca człowieczeństwo i możliwość współuczestnictwa w przeżywaniu ważnych patriotycznych chwil.

   Akcja oddawania krwi trwa nadal, dlatego gorąco zachęcamy wszystkich, którzy mogą oddać krew do aktywnego w niej uczestnictwa.

 


 

PROJEKT EDUKACYJNY „PRAWDA HISTORII TRWA W KAMIENIACH – ODKRYWAJMY JĄ”

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie ZSS w Olsztynie pod kierunkiem nauczycieli historii, przedmiotów humanistycznych i wychowawców przystąpili do realizacji projektu „Prawda historii trwa w kamieniach – odkrywajmy ją”. Celem projektu było zbudowanie wśród uczniów świadomości istnienia w krajobrazie kulturowym Olsztyna miejsc upamiętniających postaci i wydarzenia z historii Polski oraz Warmii i Mazur. Do projektu najaktywniej włączyły się klasy pierwsze oraz klasa II CT. Przedsięwzięcie to realizowano w następujący sposób :

- w pierwszej kolejności opracowano bazę danych związanych z miejscem upamiętnienia,

- następnie poszczególne klasy dokonały wyboru miejsc upamiętnienia,

- przygotowano trasy wycieczek krajoznawczych z zaznaczeniem konkretnych miejsc,

- wyznaczono poszczególnych uczniów do roli przewodników,

- wyznaczono konkretne osoby do opracowania prezentacji multimedialnych wykorzystanych na lekcjach historii, języka polskiego i godzin wychowawczych w różnych klasach,

- wycieczki odbyły się w kilku turach,

- klasa I AT i I BT upamiętniła miejsca i postaci historyczne związane wyłącznie z historią Olsztyna 1351-1772,

- klasa I CKT skupiła uwagę na pomnikach związanych z historią Polski 1918-1989,

- klasa II CKT opracowała trasę wycieczki związaną z historią Olsztyna i jego bohaterami w latach 1772-1918.

Po zakończeniu realizacji projektu dokonano podsumowania działań.

                                                                                                                                   (A.J.)

 


            24 września 2018 r. uczniowie klasy 2 ST: Natalia Jabłońska, Liwia Bańkowska, Katarzyna Dumkiewicz, Hubert Mirowski, Jakub Skwarko, Kacper Żukowski, oraz uczniowie klasy 2 BT: Paweł Szostak, Szymon Januszewski, Damian Dobrowolski Michał Marcinek pod opieką p. Joanny Świdzińskiej uczestniczyli w konferencji "Ekologia, solidarność społeczna, zrównoważony rozwój" zorganizowanej w ramach projektu "Polonia Restituta. Dekalog dla Polski na 100-lecie odzyskania niepodległości". Na konferencji poruszane były tematy związane z polityką ekologiczną Państwa oraz kwestia solidarności społecznej.Wykłady i panele dyskusyjne rozbudzały świadomość ekologiczną, osobistą odpowiedzialność za środowisko w połączeniu z własnym rozwojem.

            Uczniowie również włączyli się do akcji "100 dębów dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości" przynosząc do szkoły małe drzewko. Dąb został uroczyście posadzony przed wejściem do budynku 1 pażdziernika.

 

 


 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

W dzisiejszym zabieganym świecie często nie zdajemy sobie sprawy, jak bezcenną wartością jest życie. W sytuacji,gdy potrzebujemy pomocy medycznej i krwi doceniamy, jak ważny jest Krwiodawca. Od dawna w szkole działa Klub Honorowych Dawców Krwi. Młodzież świadomie angażuje się w szczytny cel wiedząc, że w ten sposób może uratować niejedno życie ludzkie.

Najbardziej aktywni absolwenci ZSS są corocznie wyróżniani. W podziękowaniu za pomoc otrzymują nagrody ufundowane przez Stację Krwiodawstwa.

W tym roku szkolnym zorganizowane były dwa spotkania dla młodzieży z przedstawicielem Stacji Krwiodawstwa, który w interesującysposób przedstawił uczniom,jak ważne jest życie i zdrowie ludzkie. Spotkania zainspirowały kolejnych uczniów do włączenia się w akcję krwiodawstwa.

W związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę zainicjowaliśmy program „100 oddań krwi na 100-lecie niepodległości”, który rozpoczął się w listopadzie 2017 r.Do tej pory nasi uczniowie bardzo aktywnie angażują się na rzecz potrzebujących.

Stąd też serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w szlachetną inicjatywę oddawania krwi.

Opiekę nad działalnością promującą honorowe krwiodawstwo sprawuje p. Barbara Borowska.

 


 

XX Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny „Rodzina-Dom- Ojczyzna”

 

„O, jeśli kochasz, jeśli chcesz
Żyć pod tym dachem, chleb jeść zbóż,
Sercem ojczystych progów strzeż,
Serce w ojczystych ścianach złóż!...”

 

   W ramach Święta Szkoły 25 maja obchodziliśmy XX Warmińsko - Mazurskie Dni Rodziny. W tym roku wydarzenie to wpisuje się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W związku z uroczystością zyskało temat przewodni: „Rodzina-Dom-Ojczyzna”.

   Piękna aranżacja wnętrza wprowadziła w atmosferę obchodów i przypominała o wyjątkowym charakterze spotkania. Podczas uroczystości mogliśmy wysłuchać montażu słowno-muzycznego o szczególnej roli rodziny w wymiarze historycznym, w tym o wychowaniu w duchu patriotyzmu, a także o istotnej roli domu rodzinnego i ziemi ojców. Podkreślono szczególną wartość Ojczyzny oraz poczucia wolności we własnym kraju, które zostało zdobyte przez naszych przodków dzięki walce pełnej poświęceń i bohaterskich czynów.

   Występ był przeplatany komentarzem narratora, recytacją wierszy znanych poetów i pięknym śpiewem w wykonaniu: Natalii Małyj (2SKT), Mateusza Chrostka (1BT) i p. Martyny Pituch. W przedstawieniu uczestniczyli również: Zuzanna Gromke (1CKT), Karolina Grycz (1CKT), Karolina Biermann (2SKT), Michał Jurga (3CT) i Radosław Siedlecki (3CT).

   Uroczystość dostarczyła publiczności wielu wzruszeń, budząc głęboką refleksję nad wartością rodziny i Ojczyzny.

Montaż słowno-muzyczny przygotowała p. Elżbieta Lechicka.

DSC06848    DSC06790    DSC06860

Zobacz więcej...

 


 

,,Wstań, Polsko moja!

Uderz w czyn!”

   11 listopada to symboliczna data, święto odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku po 123 latach zaborów. Dzień ten ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku. Do czasu wybuchu II wojny światowej, obchodzono je tylko dwa razy w 1937 i 1938 roku. Po wojnie Narodowe Święto Niepodległości wróciło do kalendarza oficjalnych świąt państwowych. Główne obchody z udziałem władz państwowych odbywają się na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W naszej szkole, w której pielęgnujemy tradycję i wpajamy szacunek dla historii oraz wartości humanistycznych, odbyła się 13 listopada uroczystość upamiętniająca ten ważny dla wszystkich Polaków dzień.

   Zgodnie ze szkolnym zwyczajem młodzież z klas drugich technikum, wraz z wychowawcami, przygotowała program artystyczny, który mogli obejrzeć pozostali uczniowie Samochodówki, dyrektorzy oraz nauczyciele.

  W odświętnym nastroju wsłuchaliśmy się w słowa wierszy oraz pieśni, które podkreślały atmosferę minionych, dramatycznych lat.

   Kończąc uroczystość, koleżanka współprowadząca podkreśliła, iż obchody 99 rocznicy Polski niepodległej, to czas pamięci o tych, którzy przez cały XIX i XX wiek zachowali wiarę w odrodzenie państwa polskiego, za tę wielką sprawę walczyli i ginęli. To także odpowiednia chwila na zastanowienie się nad naszym współczesnym patriotyzmem i związkiem z ziemią dziadków i rodziców. Zakończeniu wspólnego świątecznego spotkania towarzyszyły słowa ,,Smutnej rzeki” śpiewane przez znanego młodzieży rapera Sobotę czyli Michała Sobolewskiego.

   Uczniami, dzięki którym mogliśmy przez niespełna pół godziny przenieść się w świat poezji i muzyki byli: Martyna Kazin, Oliwia Prusak, Weronika Kukuk, Karolina Biermann, Agata Wójcik, Natalia Małyj, Hubert Mirowski, Joachim Krebs, Mateusz Olszewski z klasy 2SKT, Jakub Prusak i Aleksander Walesiak z klasy 2AT, a także Weronika Brocka, Karolina Burczyńska, Mateusz Hryniuka, Szymon Ulaniuk i Mateusz Żubrowski z klasy 2CT.

 

      DSC08369   DSC08377   DSC08371

Zobacz więcej...