PLAN REKRUTACJI 2018/2019

 

TECHNIKUM NR 1

KIERUNEK

JĘZYK OBCY

ILOŚĆ ODDZIAŁÓW

ILOŚĆ MIEJSC

FORMA KSZTAŁCENIA

technik pojazdów samochodowych

angielski, niemiecki

3

90

stacjonarna

 

technik spedytor

 

angielski, niemiecki

1

30

stacjonarna

 

technik transportu kolejowego

angielski, niemiecki

1

30

stacjonarna

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 1

KIERUNEK

JĘZYK OBCY

ILOŚĆ ODDZIAŁÓW

ILOŚĆ MIEJSC

FORMA KSZTAŁCENIA

mechanik pojazdów samochodowych

angielski

1

30

stacjonarna

elektromechanik pojazdów samochodowych

angielski

1

30

stacjonarna

 

 kierowca-mechanik

 

angielski 

1

 30

 stacjonarna

   
      
Szanowni kandydaci!
 

   Przed Wami jeden z ważniejszych życiowych wyborów, wybór szkoły ponadgimnazjalnej. Zapraszamy Was więc do znanej olsztyńskiej Samochodówki, szkoły z wieloletnimi tradycjami. Możecie tu liczyć na przyjazną atmosferę pracy, imprezy i  przedsięwzięcia sprzyjające integracji z zespołem klasowym i społecznością szkolną oraz na możliwość rozwoju motoryzacyjnych pasji.

   Zależy nam, by jak najlepiej przygotować uczniów do wykonywania przydatnego i cenionego na rynku pracy zawodu. Umożliwiamy też naszym uczniom zdobywanie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji, co w przyszłości ułatwi im znalezienie atrakcyjnej pracy w Polsce i poza jej granicami.

   W szkole realizowany jest projekt "Do pracy z kwalifikacjami", w ramach którego odbywają się kursy spawalnicze metodami TIG/MAG i inne oraz realizowane są praktyki zawodowe czy staże. Uczniowie uczęszczają na różnorodne kursy i szkolenia, np.: kurs obsługi wózków widłowych, kurs spawania, szkolenie z zakresu uprawnień elektroenergetycznych kategorii E. Uczniowie wyjeżdżają na targi motoryzacyjne do Ostródy, Poznania oraz na Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne do Niemiec. Zwiedzają fabryki samochodów w Polsce i Europie. Nasza szkoła dostosowała swoją ofertę kształcenia do potrzeb rynku pracy. Najnowsze badania wskazują, że w Olsztynie i województwie warmińsko-mazurskim mechanicy pojazdów samochodowych, elektromechanicy, spedytorzy, kierowcy samochodów ciężarowych i dostawczych nie będą mieć problemów ze znalezieniem pracy, ponieważ brakuje fachowców o takich właśnie kwalifikacjach. Ciągły rozwój motoryzacji, coraz większa popularność motocykli i skuterów oraz zmiany w otaczającej nas rzeczywistości sprawiają, że obserwujemy duże zapotrzebowanie na specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach. W niektórych zawodach natomiast wszyscy obserwujemy luki pokoleniowe, brakuje młodych, nowych kadr, które mogłyby zastąpić starszych pracowników. Dotyczy to szczególnie transportu kolejowego. Nasza szkoła idzie z duchem czasu i otwiera takie kierunki kształcenia, które mają tę lukę wypełnić i spełnić oczekiwania pracodawców.

   Partnerami szkoły w kształceniu są: Mercedes -Benz Auto Idea, Renault, Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Przewoźników, DBK, Przewozy Regionalne, Polskie Linie Kolejowe.

 

                                    Zapraszamy Was do zapoznania się z ofertą naszej szkoły.
 

 

PLAN REKRUTACJI 2020/2021

 

TECHNIKUM NR 1

KIERUNEK

 

JĘZYK OBCY

ILOŚĆ ODDZIAŁÓW

ILOŚĆ MIEJSC

ILOŚĆ UCZNIÓW

technik pojazdów samochodowych
o profilu -elektromechanik pojazdów samochodowych

 

angielski, niemiecki

1

30

30

technik pojazdów samochodowych
o profilu -mechanik pojazdów samochodowych 
  angielski, niemiecki 1 30 30

technik spedytor

 

angielski, niemiecki

1

30

30

           
technik transportu kolejowego   angielski, niemiecki 1 30  30
           

technik budownictwa kolejowego

 

angielski, niemiecki

1

 30

 30

           

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 1

KIERUNEK

 

JĘZYK OBCY

ILOŚĆ ODDZIAŁÓW

ILOŚĆ MIEJSC

ILOŚĆ UCZNIÓW

mechanik pojazdów samochodowych

 

angielski

1

30

30

           

elektromechanik pojazdów samochodowych

 

angielski

1

30

30

 blacharz samochodowy   angielski 1 30 30

 kierowca-mechanik

 

angielski 

1

 30

30

 lakiernik samochodowy   angielski 1 30 30
 
 
 
 
 
Technikum Nr 1 
 
 
 

 technik pojazdów samochodowych

    Technikum Nr 1 kształci w cyklu 4 i 5 letnim w zawodzie technik pojazdów samochodowych, który nie tylko umożliwia rozwój motoryzacyjnych zainteresowań, ale przede wszystkim daje gwarancję interesującej pracy.

Absolwent po zdobyciu kwalifikacji:

-- diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych  albo
obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych


-- organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

otrzymuje tytuł technika pojazdów samochodowych i jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku mistrza, kontrolera technicznego, pracownika biura obsługi klienta w zakładach produkcji, diagnostyki, naprawy, obsługi i transportu branży motoryzacyjnej oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
   Szkoła przygotowuje absolwentów do wykonywania wybranego zawodu, uczy planowania kariery zawodowej, dobrze przygotowuje do egzaminów zewnętrznych i umożliwia dalsze kształcenie się na uczelniach wyższych lub w szkołach policealnych.
    W szkolnym planie nauczania znajdują się przedmioty ogólnokształcące i przedmioty zawodowe. Zajęcia praktyczne realizowane są już od pierwszej klasy w nowoczesnych i doskonale wyposażonych warsztatach szkolnych oraz w firmie Mercedes-Benz i Renault. Szkoła współpracuje również ze znanymi firmami samochodowymi oraz Uniwersytetem Warmińsko - Mazurskim. Młodzież doskonali swoje umiejętności także w czasie praktyk zawodowych, które trwają cztery tygodnie i odbywają się w renomowanych firmach samochodowych. Warto podkreślić, że nasi uczniowie korzystają z bezpłatnego przygotowania do egzaminów na prawo jazdy kategorii B, a indywidualną naukę jazdy prowadzą doświadczeni instruktorzy.
    Aktywizowaniu uczniów i pogłębianiu ich wiedzy na temat motoryzacji służą różnego typu krajowe i zagraniczne wycieczki dydaktyczne np. do Poznania i Lipska, gdzie odbywają się targi motoryzacyjne. Uczniowie biorą wówczas udział w warsztatach, konferencjach, pokazach itp. Szkoła realizuje także różnorodne projekty. Od kilku lat uczniowie ZSS biorą udział w ogólnopolskim projekcie "Świecimy przykładem" i doskonalą swoje umiejętności z zakresu oświetlenia i diagnostyki pojazdów samochodowych oraz układów termicznych. Efektem współpracy naszej szkoły z firmą HELLA Polska jest udział uczniów w corocznych konkursach oraz wyjazdach szkoleniowych do Warszawy czy Lippstadt. Swoje pasie uczniowie mogą rozwijać także jako kierowcy, piloci i mechanicy w różnego rodzaju rajdach samochodowych i motocrossowych. Umiejętności oraz zainteresowania uczniowie mogą rozwijać też w czasie różnorodnych zajęć dodatkowych z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, które prowadzą doświadczeni nauczyciele egzaminatorzy.
   O dobrym przygotowaniu naszych uczniów do przyszłej pracy zawodowej świadczą ich bardzo dobre wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz sukcesy w konkursach, turniejach i olimpiadach z wiedzy technicznej i samochodowej.

podstawa programowa kształcenia w zawodzie TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

DSC_0429
P6040094
DSC_0512
DSC_0504
DSC_0515
DSC_0288
DSC_0580
DSC_0549
DSC_0543
DSC_0544
DSC_0539
P6040171
DSC03930
DSC03847
DSC03868
DSC_0501
DSC_0538
DSC_0507
P6040109
DSC02212
P6040055
P6040120
P6040096
DSC_0503

 


technik spedytor
 

    Zawód technika spedytora cieszy się coraz większą popularnością w kraju i poza jego granicami i zapewnia duże możliwości na rynku pracy, ponieważ technicy spedytorzy są obecnie poszukiwanymi pracownikami. Wiąże się on z podróżowaniem i nawiązywaniem kontaktów z ludźmi z całego świata.Zawód ten łączy transport, negocjacje, marketing, zarządzanie działalnością spedycyjną, przewozy międzynarodowe. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy itd. Celem pracy spedytora jest organizacja przewozu towarów w kraju i za granicą. Do zadań spedytora należy też m.in. poszukiwanie klientów, negocjowanie ceny za usługę, rozliczenie usługi, wypełnienie dokumentacji, organizacja odpraw celnych, ubezpieczenie towaru, opracowanie materiałów informacyjnych dla klientów, zawieranie umów. Praca ta wymaga umiejętności obsługi komputera, urządzeń biurowych, umiejętności korzystania z Internetu i biegłego posługiwania się językiem obcym. Spedytor powinien wyróżniać się również umiejętnością nawiązywania kontaktów, umiejętnością podejmowania decyzji, negocjacji, zdolnościami organizacyjnymi. Do wykonywania tych zadań uczniowie przygotowywać się będą w czasie różnorodnych zajęć zawodowych teoretycznych, zajęć praktycznych realizowanych w specjalistycznych pracowniach szkolnych oraz w czasie praktyk zawodowych, które odbywać się będą w renomowanych firmach.
    Szkoła przygotowuje absolwentów do wykonywania wybranego zawodu, uczy planowania kariery zawodowej, dobrze przygotowuje do egzaminów zewnętrznych i umożliwia dalsze kształcenie się na uczelniach wyższych lub w szkołach policealnych. Umiejętności i zainteresowania uczniowie mogą rozwiajać w czasie różnorodnych zajęć dodatkowych z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, które prowadzą doświadczeni nauczyciele egzaminatorzy. Szkoła umożliwia też uczniom udział w interesujących projektach edukacyjnych i proponuje bogatą ofertę zajęć sportowych.

Po zdobyciu kwalifikacji:

---organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów


absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych, we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary oraz w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe.
    Absowent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków
- prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych
- prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi
- wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego

podstawa programowa kształcenia w zawodzie TECHNIK SPEDYTOR

sp4
sp3
sp5
sp6
sp
sp2
sp7

 

 

 

technik transportu kolejowego

Spot

    Zawód technika transportu kolejowego jest zawodem nowym i umożliwia pracę w nowoczesnych, prężnie rozwijających się przedsiębiorstwach, zakładach transportu kolejowego, na następujących stanowiskach: dyżurnego ruchu, nastawniczego, manewrowego, konduktora, kasjera biletowo-bagażowego, kierownika pociągu, dyspozytora. Dobrzy uczniowie, deklarujący chęć pracy na kolei otrzymują stypendia:

II klasa - 250 zł miesięcznie

III klasa - 350 zł miesięcznie

IV klasa - 450 zł miesięcznie

Pracownik otrzymuje bezpłatne przejazdy, a jego rodzina 80% zniżki na przejazdy środkami transportu kolejowego oraz raz w roku bilet międzynarodowy na przejazdy po Europie. Dodatkowo może liczyć na bardzo dobrą opiekę socjalną, np. 80% dofinansowania do wczasów, deputat węglowy, nagrody motywacyjne i za długoletnią pracę.

   Trzeba przypomnieć, że obecnie na rynku pracy brakuje odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Nasza szkoła odpowiada na potrzeby pracodawców, którzy pragną zatrudnić nowych pracowników, przygotowanych do obsługi nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym.

   Technik transportu kolejowego musi odznaczać się umiejętnością bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego, sprawnie posługiwać się przepisami kolejowymi, musi umieć wypełniać dokumentację związaną z procesem przewozowym oraz obsługiwać urządzenia sterowania ruchem kolejowym, znać budowę i obsługę taboru kolejowego, organizację pracy przewozowej, a także dokonywać sprzedaży usługi transportowej.

   Partnerami szkoły w kształceniu uczniów są Polskie Linie Kolejowe i Przewozy Regionalne. Zajęcia zawodowe teoretyczne prowadzić będą fachowcy z przedsiębiorstw kolejowych, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywać się będą u pracodawców.

   Szkoła przygotowuje absolwentów do wykonywania wybranego zawodu, uczy planowania kariery zawodowej, dobrze przygotowuje do egzaminów zewnętrznych i umożliwia dalsze kształcenie się na uczelniach wyższych lub w szkołach policealnych.

 

Absolwent po zdobyciu kwalifikacji :

---organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

---planowanie i realizacja przewozów kolejowych

 

otrzymuje tytuł technika transportu kolejowego i będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

-organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunku ruchu,

-obsługiwania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności,

-nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej,

-planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych oraz zarządzania taborem,

-przygotowania do przewozu, odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób,

-zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów.

Umiejętności i zainteresowania uczniowie mogą rozwijać w czasie różnorodnych zajęć dodatkowych z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, które prowadzą doświadczeni nauczyciele egzaminatorzy. Szkoła umożliwia też uczniom udział w interesujących projektach edukacyjnych i proponuje bogatą ofertę zajęć sportowych.

podstawa programowa kształcenia w zawodzie TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

maxresdefault
eu07-1514_intermodal_fot_mikolaj_manowski
33226196_XXL
071813_620
31090 advantech_top

 

 

 Szkoła Branżowa I Stopnia nr 1

 

 

elektromechanik i mechanik pojazdów samochodowych
 
 

    Szkoła Branżowa I Stopnia nr 1 kształci w cyklu 3-letnim w atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy zawodach:

- mechanik pojazdów samochodowych
- elektromechanik pojazdów samochodowych

Zawody te umożliwiają połączenie pracy z pasją. Absolwenci mogą m.in. przeprowadzać renowację aut, tuning pojazdów, mogą brać udział w rajdach samochodowych.

Absolwent po zdobyciu kwalifikacji :

mechanik pojazdów samochodowych
--- diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

elektromechanik pojazdów samochodowych
--- obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych


jest gotowy do podjęcia pracy w zakładach naprawy pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, zakładach produkcji samochodów i części zamiennych, placówkach handlowych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
    Szkoła przygotowuje absolwentów do wykonywania wybranego zawodu, uczy planowania kariery zawodowej i daje podstawy do dalszego kształcenia się.
W szkolnym planie nauczania znajdują się przedmioty ogólnokształcące i zawodowe. Zajęcia praktyczne realizowane są już od pierwszej klasy i odbywają się w nowoczesnych, doskonale wyposażonych warsztatach szkolnych, w firmie Mercedes-Benz Auto Idea lub w wybranym przez ucznia zakładzie pracy w przypadku młodocianych pracowników. Szkoła współpracuje też ze znanymi firmami samochodowymi oraz MPK. Warto podkreślić, że nasi uczniowie korzystają z bezpłatnego przygotowania do egzaminów na prawo jazdy kategorii B, a indywidualną naukę jazdy prowadzą doświadczeni instruktorzy.
    Aktywizowaniu młodzieży i doskonaleniu jej umiejętności służą też różnego typu krajowe i zagraniczne wycieczki dydaktyczne np. do Poznania i Lipska, gdzie odbywają się targi motoryzacyjne. Uczniowie biorą wówczas udział w warsztatach, konferencjach, pokazach itp. pogłębiając swoją wiedzę na temat motoryzacji. Swoje pasje uczniowie mogą rozwijać także jako kierowcy, piloci i mechanicy w różnego rodzaju rajdach samochodowych i motocrossowych. Swoje umiejętności uczniowie mogą doskonalić również w czasie różnorodnych zajęć dodatkowych z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, które prowadzą doświadczeni nauczyciele egzaminatorzy. Szkoła realizuje również interesujące projekty edukacyjne oraz umożliwia uzyskanie dodatkowych uprawnień, co zwiększa szanse naszych uczniów na znalezienie atrakcyjnej pracy.
    O dobrym przygotowaniu naszych uczniów do przyszłej pracy zawodowej świadczą ich wysokie wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

podstawa programowa kształcenia w zawodzie ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

podstawa programowa kształcenia w zawodzie MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

DSC_4343
DSC_4321
DSC_4270
DSC_4275
DSC_4281
DSC_4285
DSC_4326
DSC_4331
DSC09286
DSC_4346
DSC_4278
DSC_4297

 

kierowca mechanik

   Zawód kierowcy mechanika jest zawodem gwarantującym pracę w dużych, sprawdzonych firmach na terenie Olsztyna, województwa warmińsko-mazurskiego i w firmach na terenie całego kraju m.in. na stanowisku kierowcy samochodów ciężarowych, ponieważ ostatnie badania wskazują, że na rynku pracy brakuje kierowców zawodowych. Zawód ten gwarantuje dobre zarobki, możliwość dalszego rozwoju, kontakt z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, międzynarodowe środowisko pracy. Wiąże się on z podróżami po świecie, poznawaniem ciekawych miejsc, korzystaniem z programu wycieczek w przypadku zatrudnienia w branży turystycznej. Kierowca mechanik organizuje stanowisko pracy z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożrowej, ochrony środowiska, planuje optymalną trasę przejazdu, kieruje samochodem lub zespołem pojazdów, udziela pierwszej pomocy poszkodowanym, ofiarom wypadków drogowych oraz zabezpiecza miejsca zdarzenia, prowadzi dokumentację przewozową, wykonuje czynności regulacyjne i naprawcze pojazdów samochodowych, prowadzi dokumentację wykonanej obsługi lub naprawy pojazdów samochodowych.

   Absolwent po zdobyciu kwalifikacji  - eksploatacja środków transportu drogowego  otrzymuje tytuł kierowcy mechanika i jest gotowy do podjęcia pracy. Absolwent szkoły po potwierdzeniu tej kwalifikacji może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik transportu drogowego po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji  - organizacja przewozu środkami transportu drogowego oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

   Szkoła przygotowuje absolwentów do wykonywania wybranego zawodu i daje podstawy do dalszego kształcenia się, uczy planowania kariery zawodowej, wykonywania czynności związanych z prowadzeniem i obsługą pojazdu samochodowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B oraz przygotowuje ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wstępnej, która jest warunkiem zdobycia prawa jazdy kategorii C. Przygotowanie to jest bezpłatne. Szczególny nacisk kładziemy też na naukę języka obcego ukierunkowanego zawodowo. W celu realizacji swoich zadań szkoła współpracuje ze znanymi firmami samochodowymi. Zajęcia praktyczne realizowane są już od pierwszej klasy i odbywają się w nowoczesnych, doskonale wyposażonych warsztatach szkolnych lub w wybranym przez ucznia zakładzie pracy (młodociani pracownicy).

Aktywizowaniu młodzieży i doskonaleniu jej umiejętności służą też różnego typu krajowe i zagraniczne wycieczki dydaktyczne np. do Poznania i Lipska, gdzie odbywają się targi motoryzacyjne. Uczniowie biorą wówczas udział w warsztatach, konferencjach, pokazach itp. pogłębiając swoją wiedzę na temat motoryzacji. Swoje pasje uczniowie mogą rozwijać także jako kierowcy, piloci i mechanicy w różnego rodzaju rajdach samochodowych i motocrossowych. Swoje umiejętności uczniowie mogą doskonalić również w czasie różnorodnych zajęć dodatkowych z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, które prowadzą doświadczeni nauczyciele egzaminatorzy. Szkoła realizuje również interesujące projekty edukacyjne oraz umożliwia uzyskanie dodatkowych uprawnień, co zwiększa szanse naszych uczniów na znalezienie atrakcyjnej pracy.
    O dobrym przygotowaniu naszych uczniów do przyszłej pracy zawodowej świadczą ich wysokie wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Po zdobyciu kwalifikacji:

--- eksploatacja środków transportu drogowego

absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

-prowadzenia pojazdów samochodowych,

-wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy,

-prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy,

-wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego,

-oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

podstawa programowa kształcenia w zawodzie KIEROWCA MECHANIK

kierowcaa
1506554
18ffc2aae2a5a1-480-287-0-0-3961-2376
0001ZARGW66DACVD-C116-F4
03b56a140f18f656a185a1e3e162a1ef
1006817-jak-warsztat-to-tyl.640
 


                  Zadbaj o swoją przyszłość i wybierz naszą szkołę.

 

 

 

 

Lp.

 

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

Rodzaj czynności

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

6 maja – 14 czerwca

2019 r. do godz.15:00

 

17 lipca –6 sierpnia 2019 r. do godz.15:00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum orazo zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

21 – 25 czerwca 2019r. do godz. 15:00

 

Świadectwo składane razem z wnioskiem (pkt 1)

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

do 1 lipca 2019 r.

 

do 20 sierpnia 2019 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

2 lipca 2019 r.

godz.11:00

21 sierpnia 2019 r.

godz. 11:00

5.

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

 

 

do 4 lipca 2019 r.

 

 

do 23 sierpnia 2019 r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęciaw postaci:

  • - przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
  • - zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

 

 

do 10 lipca 2019 r.

do godz. 15:00

 

 

 

do 28 sierpnia 2019 r.

do godz. 15:00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i

kandydatów nieprzyjętych do szkoły

11 lipca 2019 r.

godz.9:00

 

29 sierpnia 2019 r.

 

Harmonogram został określony Zarządzeniem nr 6/2019 Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty
z dnia 30 stycznia 2019 r.

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 6

WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Czytaj....

 

 

 

Załączniki nr 1-2 do Zarządzenia nr 6 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

z dnia 30 stycznia 2019 r.


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej - branżowej szkoły I stopnia

Czytaj....

 

 

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych

olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

Kryteria główne

(I etap postępowania rekrutacyjnego)

200 pkt -ogólnamaksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w I etapie postępowania rekrutacyjnego

 

1.

Punkty przyznane za oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły:

ocena             pkt.

   6       -         20            

     5       -         16            

     4       -         12            

     3       -         8            

     2       -         2            

80 pkt -ogólnamaksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych z następujących przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły: język polski, matematyka, język obcy obowiązkowy, przedmiot do wyboru wskazany przez szkołę

Świadectwo ukończenia gimnazjum*

2.                   

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

100 pkt - maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

(w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego przyjmuje się, że wynik z przedmiotu: język obcy na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2 z pozostałych części egzaminu mnoży się również przez 0,2)

Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego*

3.                   

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

5 pkt

Świadectwo ukończenia gimnazjum*

4.                   

Szczególne osiągnięcia wymienione na   świadectwie ukończenia gimnazjum w tym uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły tj.[1]:

13 pkt - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania

Świadectwo ukończenia gimnazjum (osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum)*

I.             Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień

 

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

10 pkt

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 pkt

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

II.             Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanym dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

 

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 pkt

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

4 pkt

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, nieobjętych

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 pkt

III.           Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

7 pkt

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

10 pkt

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 pkt

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3 pkt

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

IV.          Uzyskanie wysokiego miejsca[2] w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt I-III, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 

międzynarodowym

4 pkt

krajowym

3 pkt

wojewódzkim

2 pkt

powiatowym

1 pkt

V.            Uzyskanie wysokiego miejsca[2] w zawodach artystycznych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 

międzynarodowym

4 pkt

krajowym

3 pkt

wojewódzkim

2 pkt

powiatowym

1 pkt

VI.          Uzyskanie wysokiego miejsca[2] w zawodach sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 

międzynarodowym

4 pkt

krajowym

3 pkt

wojewódzkim

2 pkt

powiatowym

1 pkt

5.

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

2 pkt

Świadectwo ukończenia gimnazjum*

Kryteria dodatkowe – w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie rekrutacyjnym (brane pod uwagę łącznie)

Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium

 

1.                   

Kandydat z rodziny wielodzietnej [3]

Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium

Oświadczenie o wielodzietności kandydata zaopatrzone klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” lub

Olsztyńska Karta Dużej Rodziny 3+ (OKDR3+)

2.                   

Kandydat  niepełnosprawny

Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)**

3.                   

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)**

4.                   

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)**

5.                   

Kandydat posiadający niepełnosprawne rodzeństwo

Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)**

6.                   

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie [4]

Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem**

7.                   

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.)**

         

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w przypadku uzyskania równorzędnych wyników mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych oraz szkoły mistrzostwa sportowego).

* Zaświadczenie wynikach sprawdzianu gimnazjalnego, świadectwo ukończenia gimnazjum – dokumenty mogą być składane: w oryginale, w notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu  lub wyciągu z dokumentu albo mogą być także składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

** dokumenty mogą być składane: w oryginale, w notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu  lub wyciągu z dokumentu albo mogą być także składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

[1] Nie określa się punktów za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, w tym tytułu laureata konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych ponieważ, zgodnie z art. 20d ustawy o systemie oświaty, ww. laureaci i finaliści są przyjmowani do szkół w pierwszej kolejności.

[2] Zgodnie z art. 20m ustawy o systemie oświaty kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach.

[3] rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

[4] samotne wychowywanie - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

W roku szkolnym 2017/2018 utworzone zostaną następujące oddziały

Symbol oddziału

Planowane przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

lub planowany zawód

Język obcy *:

1) pierwszy

2) drugi

Punktowany przedmiot wskazany przez szkolną komisję rekrutacyjną

1A

     

1B

     

1C

     

     

* - jeden z języków obcych powinien być kontynuacją języka obcego nauczanego w gimnazjum

Kandydaci o szczególnych indywidualnych predyspozycjach przyjmowani są do:

1)        oddziałów dwujęzycznych z uwzględnieniem przepisu art. 20j ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.)

2)        oddziałów sportowych oraz szkoły mistrzostwa sportowego na warunkach określonych w art. 20h ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156
ze zm.).

W kolejnych etapach postępowania rekrutacyjnego, gdy liczba kandydatów spełniających powyższe warunki jest większa niż liczba wolnych miejsc w szkole, uwzględnia się wyniki z egzaminu gimnazjalnego oraz oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także inne osiągnięcia uczniów wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 
 

 technik pojazdów samochodowych

    Technikum Nr 1 kształci w cyklu 4-letnim w zawodzie technik pojazdów samochodowych, który nie tylko umożliwia rozwój motoryzacyjnych zainteresowań, ale przede wszystkim daje gwarancję interesującej pracy.

Absolwent po zdobyciu kwalifikacji:
- diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (K1)
- diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (K2)
- organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (K3)
otrzymuje tytuł technika pojazdów samochodowych i jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku mistrza, kontrolera technicznego, pracownika biura obsługi klienta w zakładach produkcji, diagnostyki, naprawy, obsługi i transportu branży motoryzacyjnej oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
   Szkoła przygotowuje absolwentów do wykonywania wybranego zawodu, uczy planowania kariery zawodowej, dobrze przygotowuje do egzaminów zewnętrznych i umożliwia dalsze kształcenie się na uczelniach wyższych lub w szkołach policealnych.
    W szkolnym planie nauczania znajdują się przedmioty ogólnokształcące i przedmioty zawodowe. Zajęcia praktyczne realizowane są już od pierwszej klasy w nowoczesnych i doskonale wyposażonych warsztatach szkolnych. Szkoła współpracuje również ze znanymi firmami samochodowymi oraz Uniwersytetem Warmińsko - Mazurskim. Młodzież doskonali swoje umiejętności także w czasie praktyk zawodowych, które trwają cztery tygodnie i odbywają się w renomowanych firmach samochodowych. Warto podkreślić, że nasi uczniowie korzystają z bezpłatnego przygotowania do egzaminów na prawo jazdy kategorii B, a indywidualną naukę jazdy prowadzą doświadczeni instruktorzy.
    Aktywizowaniu uczniów i pogłębianiu ich wiedzy na temat motoryzacji służą różnego typu krajowe i zagraniczne wycieczki dydaktyczne np. do Poznania i Lipska, gdzie odbywają się targi motoryzacyjne. Uczniowie biorą wówczas udział w warsztatach, konferencjach, pokazach itp. Szkoła realizuje także różnorodne projekty. Od kilku lat uczniowie ZSS biorą udział w ogólnopolskim projekcie "Świecimy przykładem" i doskonalą swoje umiejętności z zakresu oświetlenia i diagnostyki pojazdów samochodowych oraz układów termicznych. Efektem współpracy naszej szkoły z firmą HELLA Polska jest udział uczniów w corocznych konkursach oraz wyjazdach szkoleniowych do Warszawy czy Lippstadt. Swoje pasie uczniowie mogą rozwijać także jako kierowcy, piloci i mechanicy w różnego rodzaju rajdach samochodowych i motocrossowych. Umiejętności oraz zainteresowania uczniowie mogą rozwijać też w czasie różnorodnych zajęć dodatkowych z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, które prowadzą doświadczeni nauczyciele egzaminatorzy.
   O dobrym przygotowaniu naszych uczniów do przyszłej pracy zawodowej świadczą ich bardzo dobre wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz sukcesy w konkursach, turniejach i olimpiadach z wiedzy technicznej i samochodowej.

podstawa programowa kształcenia w zawodzie TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

DSC_0429
DSC_0538
P6040096
P6040171
DSC_0503
DSC_0512
P6040120
P6040094
DSC_0539
DSC_0515
DSC_0288
DSC03930
P6040055
DSC_0504
DSC03868
DSC_0507
DSC03847
DSC_0549
DSC_0544
DSC_0580
DSC_0501
P6040109
DSC02212
DSC_0543

 

elektromechanik i mechanik pojazdów samochodowych
 

    Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 kształci w cyklu 3-letnim w atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy zawodach:
- mechanik pojazdów samochodowych
- elektromechanik pojazdów samochodowych

Absolwent po zdobyciu kwalifikacji :
- diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (M.18) w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych
- diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (M.12) w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych
jest gotowy do podjęcia pracy w zakładach naprawy pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, zakładach produkcji samochodów i części zamiennych, placówkach handlowych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
    Szkoła przygotowuje absolwentów do wykonywania wybranego zawodu, uczy planowania kariery zawodowej i daje podstawy do dalszego kształcenia się.
W szkolnym planie nauczania znajdują się przedmioty ogólnokształcące i zawodowe. Zajęcia praktyczne realizowane są już od pierwszej klasy i odbywają się w nowoczesnych, doskonale wyposażonych warsztatach szkolnych lub w wybranym przez ucznia zakładzie pracy (młodociani pracownicy). Szkoła współpracuje też ze znanymi firmami samochodowymi oraz MPK. Warto podkreślić, że nasi uczniowie korzystają z bezpłatnego przygotowania do egzaminów na prawo jazdy kategorii B, a indywidualną naukę jazdy prowadzą doświadczeni instruktorzy.
    Aktywizowaniu młodzieży i doskonaleniu jej umiejętności służą też różnego typu krajowe i zagraniczne wycieczki dydaktyczne np. do Poznania i Lipska, gdzie odbywają się targi motoryzacyjne. Uczniowie biorą wówczas udział w warsztatach, konferencjach, pokazach itp. pogłębiając swoją wiedzę na temat motoryzacji. Swoje pasje uczniowie mogą rozwijać także jako kierowcy, piloci i mechanicy w różnego rodzaju rajdach samochodowych i motocrossowych. Swoje umiejętności uczniowie mogą doskonalić również w czasie różnorodnych zajęć dodatkowych z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, które prowadzą doświadczeni nauczyciele egzaminatorzy. Szkoła realizuje również interesujące projekty edukacyjne oraz umożliwia uzyskanie dodatkowych uprawnień, co zwiększa szanse naszych uczniów na znalezienie atrakcyjnej pracy.
    O dobrym przygotowaniu naszych uczniów do przyszłej pracy zawodowej świadczą ich wysokie wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

podstawa programowa kształcenia w zawodzie ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

podstawa programowa kształcenia w zawodzie MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

DSC_4297
DSC_4270
DSC_4285
DSC_4321
DSC_4275
DSC09286
DSC_4281
DSC_4326
DSC_4278
DSC_4343
DSC_4346
DSC_4331

 

NOWE KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 

technik spedytor - Technikum Nr 1
 

    Zawód technika spedytora cieszy się coraz większą popularnością w kraju i poza jego granicami i zapewnia duże możliwości na rynku pracy, ponieważ technicy spedytorzy są obecnie poszukiwanymi pracownikami. Zawód ten łączy transport, negocjacje, marketing, zarządzanie działalnością spedycyjną, przewozy międzynarodowe. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy itd. Celem pracy spedytora jest organizacja przewozu towarów w kraju i za granicą. Do zadań spedytora należy też m.in. poszukiwanie klientów, negocjowanie ceny za usługę, rozliczenie usługi, wypełnienie dokumentacji, organizacja odpraw celnych, ubezpieczenie towaru, opracowanie materiałów informacyjnych dla klientów, zawieranie umów. Praca ta wymaga umiejętności obsługi komputera, urządzeń biurowych, umiejętności korzystania z Internetu i biegłego posługiwania się językiem obcym. Spedytor powinien wyróżniać się również umiejętnością nawiązywania kontaktów, umiejętnością podejmowania decyzji, negocjacji, zdolnościami organizacyjnymi. Do wykonywania tych zadań uczniowie przygotowywać się będą w czasie różnorodnych zajęć zawodowych teoretycznych, zajęć praktycznych realizowanych w specjalistycznych pracowniach szkolnych oraz w czasie praktyk zawodowych, które odbywać się będą w renomowanych firmach.
    Szkoła przygotowuje absolwentów do wykonywania wybranego zawodu, uczy planowania kariery zawodowej, dobrze przygotowuje do egzaminów zewnętrznych i umożliwia dalsze kształcenie się na uczelniach wyższych lub w szkołach policealnych. Umiejętności i zainteresowania uczniowie mogą rozwiajać w czasie różnorodnych zajęć dodatkowych z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, które prowadzą doświadczeni nauczyciele egzaminatorzy. Szkoła umożliwia też uczniom udział w interesujących projektach edukacyjnych i proponuje bogatą ofertę zajęć sportowych.
    Absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych, we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary oraz w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe.
    Absowent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków
- prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych
- prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi
- wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego

podstawa programowa kształcenia w zawodzie TECHNIK SPEDYTOR

sp2
sp5
sp7
sp3
sp6
sp4
sp

 

mechanik motocyklowy - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1
 

    Zawód mechanika motocyklowego jest zawodem nowym, dającym duże możliwości i pewność zatrudnienia, bowiem widoczne jest większe zainteresowanie motocyklami i skuterami, w naszym otoczeniu przybywa sklepów, salonów i serwisów motocyklowych, a brakuje specjalistów w tej dziedzinie. W województwie, a nawet w kraju nie ma tego typu szkoły. Zawód ten umożliwia również połączenie życiowych pasji z pracą zawodową.
    Mechanik motocyklowy musi być osobą otwartą na zmiany, kreatywną, musi stale doskonalić swoje umiejętności zawodowe. Powinna go też wyróżniać umiejętność pracy w zespole, umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną, specjalistycznymi programami komputerowymi, znajomość języka obcego pod kątem zawodowym, umiejętność negocjacji.
    Szkoła przygotowuje absolwentów do wykonywania wybranego zawodu, uczy planowania kariery zawodowej, dobrze przygotowuje do egzaminów zewnętrznych i daje podsawy do dalszego kształcenia się. Umożliwia też uczniom uzyskanie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji, co zwiększa ich szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy.W szkolnym planie nauczania znajdują się przedmioty ogólnokształcące i i przedmioty zawodowe. Kształcenie praktyczne realizowane jest już od pierwszej klasy na warsztatach szkolnych lub w wybranej firmie w przypadku młodocianych pracowników.
    Umiejętności i zainteresowania uczniowie mogą rozwijać w czasie różnorodnych zajęć dodatkowych z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, które prowadzą doświadczeni nauczyciele egzaminatorzy oraz w czasie krajowych i zagranicznych wycieczek dydaktycznych np. do Poznania i Lipska, gdzie odbywają się targi motoryzacyjne. Swoje pasje uczniowie mogą rozwijać również jako kierowcy, piloci i mechanicy w różnego rodzaju rajdach samochodowych i motokrosowych. Szkoła umożliwia też uczniom udział w ciekawych projektach edukacyjnych i proponuje bogatą ofertę zajęć sportowych.
    Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- naprawy motocykli, ich obsługi i użytkowania
- diagnozowania motocykli, ich podzespołów i zespołów
- oceny stanu technicznego
- określania przyczyn uszkodzeń
- przygotowania kosztorysu naprawy i obsługi
- sporządzania dokumentacji
   Absolwent może podjąć pracę w serwisach, sklepach, które zajmują się sprzedażą i serwisem motocykli, w salonach samochodowych, które prowadzą sprzedaż jednośladów, firmach zajmujących się dystrybucją części do motocykli lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

podstawa programowa kształcenia w zawodzie MECHANIK MOTOCYKLOWY

DSC_4301
DSC_4314
DSC06967
4GL18
Nowy-1
P6040130
DSC_0629
Nowy-4
DSC06942
P6040133
DSC_4336
DSC02212
Nowy-3
DSC06935
Nowy-2
DSC_0632
DSC_0649
kl022
DSC_0544
P6040128
DSC_4330

 

 

 

                  Zadbaj o swoją przyszłość i wybierz naszą szkołę.

 
Poradnik dla kandydata
 
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Olsztyn
 
Wstęp
 
Drogi Gimnazjalisto!
 
Wkrótce w Twoim życiu zacznie się nowy etap - nauka w szkole ponadgimnazjalnej. Może on potrwać dwa, trzy lub nawet cztery lata. To, gdzie i w jaki sposób je spędzisz, zależy w dużej mierze od Ciebie. Ten krótki poradnik pomoże Ci przebrnąć przez wybór nowej szkoły i w załatwieniu niezbędnych formalności. Podzielony jest on na następujące części:
Wstęp
     który właśnie czytasz.
Jak wybrać szkołę i oddział?
 
ta część przeznaczona jest dla niezdecydowanych. Tu dowiesz się, co zrobić, aby podjąć właściwą decyzję o wyborze szkoły i oddziału.
Przebieg rekrutacji
 
to opis wszystkich czynności, które musisz wykonać, aby dostać się do wybranej szkoły i oddziału.
Wniosek do szkoły ponadgimnazjalnej
     to szczegółowy poradnik jak wypełnić wniosek do szkoły.
Informacje dostępne w Internecie
 
tu znajdziesz informację na temat tego, jakie dane będą dla Ciebie dostępne za pośrednictwem Internetu.
Harmonogram rekrutacji
 
to lista terminów, których musisz się trzymać.
Pamiętaj, że na Twoje wszelkie pytania i wątpliwości odpowie Twój wychowawca w gimnazjum. Dodatkowo, wszelkie informacje dotyczące rekrutacji będą umieszczane na stronie internetowej http://nabor.pcss.pl/olsztyn . W tym roku po raz kolejny rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Olsztynie będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego. Mamy nadzieję, że ten sposób rekrutacji zaoszczędzi wszystkim niepotrzebnego stresu. Skróci też do minimum czas oczekiwania na wyniki.
 
Jak wybrać szkołę i oddział?
 
Wybór szkoły ponadgimnazjalnej to trudna, odpowiedzialna i ważna decyzja. Może ona zaważyć na całym Twoim późniejszym życiu. Dlatego powinieneś tę decyzję podjąć rozważnie. Weź pod uwagę swoje zainteresowania i zdolności. Pomocy i porady możesz szukać u swoich rodziców (opiekunów), wychowawcy, doradcy zawodowego, szkolnego pedagoga. Warto też odwiedzić kilka szkół, którymi jesteś zainteresowany, zobaczyć, jaka panuje tam atmosfera. Możesz porozmawiać z pedagogiem w szkole, w której chciałbyś się uczyć.
 
Wybrać możesz aż trzy szkoły ponadgimnazjalne i dowolny oddział w tych szkołach. Na pierwszym miejscu wpisz tę szkołę i oddział, w której najbardziej chciałbyś się uczyć. Nawet jeśli obawiasz się, że zabraknie Ci punktów na to, aby się tam dostać. W najgorszym przypadku znajdziesz miejsce w drugiej lub trzeciej szkole, a może innym oddziale.
 
Przebieg rekrutacji

Oto kilka sformułowań, które powinieneś znać przed przystąpieniem do rekrutacji:
Lista preferencji
 
Lista, na której wpisujesz szkoły i oddziały, w których chciałbyś się w przyszłości uczyć.
Szkoła pierwszego wyboru
 
Szkoła, którą wpisałeś jako pierwszą na swojej liście preferencji.
 
     Rekrutacja składa się z następujących etapów (harmonogram rekrutacji dotyczący wszystkich etapów podany jest na końcu tego dokumentu):
 
Wybór szkół i oddziałów, w których chcesz kontynuować naukę
 
To oczywiście pierwszy krok. Wskazówki, jak to zrobić, przedstawiliśmy w poprzedniej części tego poradnika.
Wypełnienie i złożenie wniosku do szkoły ponadgimnazjalnej
 
     To formalne potwierdzenie Twojego wyboru. Wniosek i sposób jego wypełnienia są szczegółowo opisane w następnej części.
Zmiana listy preferencji
W terminie składania wniosków, masz czas na zmianę decyzji o wybranych szkołach i oddziałach. Uwzględniając egzamin gimnazjalny będziesz mógł spróbować dostać się do szkół, gdzie jest większa konkurencja i wymagana jest większa liczba punktów. W tym celu wypełniasz wniosek ponownie, podając nową listę preferencji. Wniosek dostarczasz   do szkoły pierwszego wyboru. Jeśli szkoła pierwszego wyboru się zmieniła, musisz najpierw zabrać stary wniosek ze szkoły pierwszego wyboru, a dopiero potem dostarczyć nowy   wniosek wraz z kompletem pozostałych dokumentów do nowej szkoły pierwszego wyboru. Dobrze przemyśl swoją decyzję, bowiem zmiany możesz dokonać tylko jeden raz w terminie określonym w l.p. 1 harmonogramu rekrutacji.
Dostarczenie kopii świadectwa do szkoły pierwszego wyboru
 
Wraz ze świadectwem możesz otrzymać jego kopię potwierdzoną przez Twoje gimnazjum. Wraz z kopią świadectwa zanieś do szkoły pierwszego wyboru kopię zaświadczenia o   wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 
Na podstawie Twojej listy preferencji oraz liczby punktów system dokona przydziału. Informację o tym, do którego oddziału klasy pierwszej się zakwalifikowałeś, znajdziesz w Internecie oraz w Twojej szkole pierwszego wyboru. Jeśli nie uda Ci się zakwalifikować do żadnej z klas, wówczas przejrzyj listę wolnych miejsc w terminie określonym w l.p. 6 harmonogramu rekrutacji. Będzie ona dostępna w każdej szkole ponadgimnazjalnej oraz w Internecie.
Dostarczenie oryginału świadectwa do szkoły
 
Jeśli zakwalifikowałeś się do jednej z wybranych przez siebie szkół, jak najszybciej zanieś do niej oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. W ten sposób potwierdzisz swoją wolę nauki w tej szkole i oddziale.
Postępowanie uzupełniające
 
Jeśli nie udało Ci się dostać do żadnej z wybranych szkół, przejrzyj listę wolnych miejsc. Wybierz oddział, w którym są jeszcze wolne miejsca. Idź do szkoły, do której należy ten oddział. Tam złóż wniosek o przyjęcie do tego oddziału wraz z kompletem dokumentów.
Na tym rekrutacja się kończy. Od tej chwili jesteś uczniem szkoły ponadgimnazjalnej!
 
Wniosek do szkoły ponadgimnazjalnej
 
Wniosek składa się z czterech części:
          danych osobowych,
          informacji o gimnazjum,
          listy preferencji,
          informacji dodatkowych.
 
Dane osobowe
 
Dane osobowe, które musisz podać, to imię i nazwisko, numer PESEL oraz telefon kontaktowy. PESEL jest to specjalny numer, który nadawany jest każdemu obywatelowi Polski w dniu jego urodzin. Numer ten jest inny dla każdego mieszkańca naszego kraju. To on będzie Cię identyfikował w systemie informatycznym użytym do rekrutacji. O ten numer zapytaj jak najszybciej swoich rodziców (opiekunów). Mogą oni jeszcze nie znać Twojego numeru i będą musieli poprosić w Twoim imieniu odpowiedni urząd o jego podanie. Koniecznie podaj też prawidłowy numer telefonu. Przyda się, kiedy pracownicy Twojej wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej będą się chcieli z Tobą skontaktować.
 
Dane gimnazjum
 
Kolejne pozycje na formularzu to dane Twojego gimnazjum. W odpowiednie pola wpisz nazwę i numer gimnazjum, miejscowość, w którym się ono znajduje, gminę, powiat i województwo. Jeśli nie wiesz, do jakiej gminy lub powiatu należy Twoje gimnazjum, zapytaj o to swojego wychowawcę lub rodziców (opiekunów).
 
Lista preferencji
 
Teraz nadszedł czas na omówienie listy preferencji. Na tę listę wpisujesz te szkoły i oddziały, w których chciałbyś się w przyszłości uczyć. Pamiętaj przy tym o następujących sprawach:
       Rekrutacja prowadzona jest do oddziałów, a nie do szkół.
 
Oznacza to, że tak naprawdę wybierasz konkretny oddział lub oddziały w szkole, w której chcesz się uczyć. Spróbujmy to prześledzić na przykładzie. Załóżmy, że w Twojej wymarzonej szkole są cztery oddziały: IA, IB, IC i ID. Ty na swoją listę preferencji wpisałeś tylko IA. W wyniku przydziału okazało się, że zabrakło Ci punktów, aby dostać się do oddziału IA. Ponieważ jednak nie wpisałeś żadnego innego oddziału z tej szkoły, system nawet nie będzie próbował przydzielić Cię do oddziałów IB, IC i ID. Nawet, jeśli starczyłoby Ci punktów, nie dostaniesz się do żadnego z tych oddziałów. Pamiętaj, że jeśli chcesz, możesz na swojej liście preferencji podać nawet wszystkie oddziały z wybranej szkoły.
       Kolejność, w jakiej wpisujesz poszczególne oddziały, jest ważna.
 
Najpierw wpisz te oddziały, w których chcesz się uczyć najbardziej. System informatyczny będzie najpierw próbował przydzielić Cię do tego oddziału, który jest na pierwszym miejscu Twojej listy. Jeśli okaże się, że masz za mało punktów, będzie próbował przydzielić Cię do oddziału znajdującego się na drugim miejscu Twojej listy. I tak będzie dalej próbował, aż znajdzie dla Ciebie miejsce w jednym z podanych przez Ciebie oddziałów lub dotrze do końca Twojej listy.
       Podaj jak najdłuższą listę.
 
Jeśli wybierzesz bardzo mało oddziałów i zabraknie Ci punktów, nie dostaniesz się nigdzie. Daj systemowi szansę dokonania korzystnego dla Ciebie przydziału.
       Możesz wybierać oddziały należące do trzech różnych szkół.
 
Na Twojej liście możesz umieścić oddziały pod warunkiem, że znajdują się one w trzech różnych szkołach.

• Nie wpisuj szkół, które nie są objęte elektronicznym systemem rekrutacji w Olsztynie.
 
Lista preferencji jest wpisywana do systemu informatycznego. Nie wszystkie olsztyńskie szkoły ponadgimnazjalne biorą udział w rekrutacji elektronicznej. Listę szkół biorących w niej udział możesz sprawdzić na stronie internetowej  http://nabor.pcss.pl/olsztyn .
 
Jeśli zamierzasz ubiegać się o przyjęcie do szkoły, która jest poza systemem, nie wpisuj jej na listę preferencji. Musisz się do niej udać osobiście i złożyć tam wszystkie wymagane przez tę szkołę dokumenty.
 
Oto przykład wypełnionej listy preferencji:
 
Tabela 1. Lista preferencji

 
Pozycja
Szkoła
Oddział
1
III Liceum Ogólnokształcące
I A
2
III Liceum Ogólnokształcące
I B
3
VII Liceum Ogólnokształcące
I D
4
Technikum Nr 4
I TB
5
Technikum Nr 4
I TD
6
III Liceum Ogólnokształcące
I C
7
VII Liceum Ogólnokształcące
I A
8
VII Liceum Ogólnokształcące
I C
 
W tym przykładzie widać, że można na liście preferencji „przeplatać" oddziały z różnych trzech szkół. Z każdej szkoły można wybrać dowolną liczbę oddziałów.
 
Szkoła, która znajduje się na pozycji 1 listy preferencji jest Twoją szkołą pierwszego wyboru. Od tej pory to właśnie ona będzie się Tobą opiekować w procesie rekrutacji i to do niej będziesz musiał zanosić wszelkie dokumenty. Także wniosek zawierający listę preferencji.
 
Informacje dodatkowe
 
Jeśli do wniosku załączasz jakieś dodatkowe oświadczenia i zaświadczenia, to w tym miejscu należy to zaznaczyć. Tutaj także musisz zaznaczyć, czy chcesz mieć dostęp do swoich danych przez Internet. Jeśli nie zaznaczysz odpowiedniej kratki, Twoje dane nie pojawią się w Internecie. Będziesz mógł je sprawdzić tylko w szkole pierwszego wyboru. Jeśli zgodzisz się na umieszczenie Swoich danych w Internecie, podczas składania dokumentów otrzymasz w szkole specjalny numer PIN - dotyczy kandydatów, którzy wypełniają dokumenty ręcznie. Kandydaci, którzy wypełniają dokumenty w informatorze internetowym od razu uzyskują numer PIN. Twoje dane będą dostępne z dowolnego komputera podłączonego do Internetu pod warunkiem, że podasz swój numer PESEL oraz ten numer PIN. Oznacza to, że PIN jest Twoim poufnym hasłem. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane wpadły w niepowołane ręce, powinieneś chronić swój numer PIN.
 
Jak wypełnić wniosek?
 
Najpierw zapoznaj się dokładnie z ofertą szkół. Kiedy już to zrobisz, możesz przystąpić do wypełnienia wniosku. Możesz to uczynić na dwa sposoby: tradycyjnie, długopisem, lub też w Internecie. Jeśli zdecydujesz się na pierwszy sposób, musisz wykonać następujące kroki:
       odbierz formularz wniosku w szkole ponadgimnazjalnej,
       wypełnij czytelnie wszystkie pola formularza,
       podpisz formularz
       poproś swoich rodziców (opiekunów) o podpisanie wypełnionego formularza,
       wypełniony formularz zanieś do szkoły pierwszego wyboru.
 
Jeśli zdecydujesz się wypełnić formularz w Internecie:
       udaj się na stronę http://nabor.pcss.pl/olsztyn
       stwórz swoją listę preferencji,
       wypełnij pozostałe pola formularza,
       wydrukuj wypełniony formularz i podpisz własnoręcznie długopisem,
       poproś swoich rodziców (opiekunów) o podpisanie wydrukowanego formularza,
       zanieś formularz do szkoły pierwszego wyboru.
 
Uwaga: Preferowane jest wypełnienie dokumentów w Internecie, a następnie wydrukowanie i podpisanie ich ostatniej (aktualnej) wersji.
 
Informacje dostępne w Internecie
 
W Internecie znajdziesz szereg przydatnych informacji. Oprócz publikowanych aktualności, znajdziesz tam:
Informator o ofercie szkół
 
Informator to szczegółowy opis oferty szkół ponadgimnazjalnych, poszczególnych oddziałów, języków obcych, zawodów i rozszerzeń w oddziałach. Korzystając z tego właśnie informatora, będziesz mógł elektronicznie wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.
Informacje o obłożeniu oddziałów
 
Podczas trwania rekrutacji, będziesz mógł sprawdzić, ilu kandydatów zgłosiło się do poszczególnych oddziałów. Będą to informacje aktualizowane na bieżąco. Należy je zatem traktować tylko jako dane orientacyjne. Kiedy bowiem zgłoszą się nowi kandydaci lub ktoś zmieni swoją listę preferencji, także i te informacje ulegną zmianie.

Twoje dane i wyniki rekrutacji
 
O ile zgodziłeś się na umieszczenie swoich danych w Internecie, będą one dla Ciebie dostępne po podaniu numeru PESEL oraz PIN-u. Znajdziesz tu informacje o swoich preferencjach (możesz sprawdzić, czy są poprawne), o ocenach i wreszcie o wynikach rekrutacji.
Informacje o wolnych miejscach
 
Będziesz mógł tu znaleźć informacje o tym, które szkoły i oddziały mają jeszcze wolne miejsca. W razie niepowodzenia podczas pierwszego przydziału, tu będziesz mógł znaleźć szkołę i oddział dla siebie w postępowaniu uzupełniającym.
 

 

          Szanowni kandydaci!
 
     Przed Wami jeden z ważniejszych życiowych wyborów, wybór szkoły ponadgimnazjalnej. Zapraszamy Was więc do znanej olsztyńskiej Samochodówki, szkoły z wieloletnimi tradycjami. Możecie tu liczyć na przyjazną atmosferę pracy, imprezy i  przedsięwzięcia sprzyjające integracji z zespołem klasowym i społecznością szkolną oraz na możliwość rozwoju motoryzacyjnych pasji.
    Zależy nam, by jak najlepiej przygotować uczniów do wykonywania przydatnego i cenionego na rynku pracy zawodu. Umożliwiamy też naszym uczniom zdobywanie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji, co w przyszłości ułatwi im znalezienie atrakcyjnej pracy w Polsce i poza jej granicami.

    Nasza szkoła dostosowała swoją ofertę kształcenia do potrzeb rynku pracy. Najnowsze badania wskazują, że w Olsztynie i województwie warmińsko-mazurskim mechanicy pojazdów samochodowych, elektromechanicy, spedytorzy, kierowcy samochodów ciężarowych i dostawczych nie będą mieć problemów ze znalezieniem pracy, ponieważ brakuje fachowców o takich właśnie kwalifikacjach. Ciągły rozwój motoryzacji, coraz większa popularność motocykli i skuterów oraz zmiany w otaczającej nas rzeczywistości sprawiają, że obserwujemy duże zapotrzebowanie na specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach. W niektórych zawodach natomiast wszyscy obserwujemy luki pokoleniowe, brakuje młodych, nowych kadr, które mogłyby zastąpić starszych pracowników. Dotyczy to szczególnie transportu kolejowego. Nasza szkoła idzie z duchem czasu i otwiera takie kierunki kształcenia, które mają tę lukę wypełnić i spełnić oczekiwania pracodawców. Oprócz istniejących już u nas kierunków kształcenia: technika pojazdów samochodowych, mechanika pojazdów samochodowych, elektromechanika pojazdów samochodowych od września 2015r. proponujemy nowe kierunki kształcenia.

Oprócz istniejących już u nas kierunków kształcenia: technika pojazdów samochodowych, technika spedytora, mechanika pojazdów samochodowych i elektromechanika pojazdów samochodowych od września 2016r. proponujemy nowe kierunki kształcenia:

 

w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1

 

* zawód mechanik motocyklowy - zawód nowy i gwarantujący zatrudnienie z powodu małej liczby specjalistów w tej dziedzinie

 

* zawód kierowca mechanik - zawód z przyszłością, poszukiwany w Polsce, zapewniający pracę w dużych, znanych firmach z atrakcyjnym systemem wynagradzania, które świadczą usługi w przewozach krajowych i międzynarodowych

 

w Technikum Nr 1

 

* zawód technik transportu kolejowego - zawód gwarantujący zatrudnienie w nowoczesnych przedsiębiorstwach oraz ogromne ulgi dla pracownika i jego rodziny na przejazdy środkami transportu kolejowego w kraju i po Europie oraz wyjątkową opiekę socjalną, m.in. 80% dofinansowania do wczasów

 

 
    Zapraszamy Was do zapoznania się z ofertą naszej szkoły.
 
 
 Typ szkoły  Forma i cykl kształcenia  Język obcy Ilość oddziałów  Liczba miejsc - Uwagi -

 Technikum Nr 1

 szkoła stacjonarna        
 - technik pojazdów samochodowych  4 lata nauki  j.angielski
j.niemiecki
3 90  
- technik spedytor  4 lata nauki  j.angielski
j.niemiecki
 1 30  
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1  szkoła stacjonarna        
 - elektromechanik pojazdów samochodowych  3 lata nauki j.angielski 1 30  
 - mechanik pojazdów samochodowych  3 lata nauki j.angielski 1 30  
- mechanik motocyklowy   3 lata nauki   j.angielski 1
30
 
           
 
 

 

Terminy składania dokumentów do klas pierwszych Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie
na rok szkolny 2015/2016

Pobierz niezbędne dokumenty do wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych w sekretariacie szkoły lub wypełnij elektronicznie podanie i kwestionariusz na stronie:

http://www.nabor.pcss.pl/olsztyn


 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Olsztyn 

Rodzaj czynności Termin

Termin postępowania

uzupełniającego

Składanie przez kandydatów wniosków wraz z załącznikami 11.05.2015 - 22.06.2015 17.08.2015 - 19.08.2015
Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do oddziałów
dwujęzycznych oraz prób sprawności fizycznej do oddziałów sportowych
i szkoły mistrzostwa sportowego
do 24.06.2015  
Szkoły przyjmują świadectwa i zaświadczenia OKE do 30.06.2015 do godz. 14.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
3.07.2015 godz. 10.00 21.08.2015 godz. 10.00
Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole do 7.07.2015 do godz. 14.00 21.08.2015 - 24.08.2015 do
godz. 14.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc
8.07.2015 godz. 10.00 25.08.2015 godz. 10.00
Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy
przyjęcia
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
 
Zasady rekrutacji
do Szkoły Branżowej I Stopnia nr 1 w Olsztynie
na rok szkolny 2018/2019
 
 
§ 1. Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży określa:
1)        Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą”,
2)  Zarządzenie Nr 6 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do publicznych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych podania do publicznej wiadomości wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły.
3)      „Poradnik dla kandydata”, zwany dalej „Poradnikiem”, funkcjonujący w ramach systemowej obsługi rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych NABÓR.
 
§ 2. Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Olsztynie, zwane dalej „szkołą”, w czasie rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016, współpracuje z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna w zakresie wykorzystania systemu komputerowego wspomagania pracy jednostek oświatowych „NABÓR”, zwanego dalej „Systemem”.
 
§ 3. 1. Kandydat do klasy pierwszej ma prawo wyboru dowolnej ilości oddziałów z maksymalnie trzech szkół ponadgimnazjalnych.
2. Kandydat składa dokumenty w szkole pierwszego wyboru.
3. Dane kandydata wprowadza do Systemu szkoła pierwszego wyboru.
 
§ 4. 1. W terminach określonych harmonogramem rekrutacji zamieszczonym w Poradniku, absolwenci gimnazjum składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru następujące dokumenty:
1)        wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z załącznikiem oraz kartę pomocniczą (formularze dokumentów należy wypełnić i wydrukować ze strony internetowej www.nabor.pcss.pl/olsztyn/ ),
2)        świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
3)        2 fotografie (z podanym na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia), oświadczenia oraz jeżeli kandydat posiada: dyplomy laureata konkursów przedmiotowych, orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenia o ustalonym indywidualnym programie lub toku nauki, zaświadczenia lekarskie i inne wymagane zaświadczenia (zgody lub opinie).
   UWAGA!
- Kandydaci są zobowiązani dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranych zawodach. Skierowania na badania lekarskie dostępne są w sekretariacie szkoły. Badania są bezpłatne.
       2.    Dokumenty, o których mowa w ust. 1, należy składać wyłącznie w plastikowej koszulce,
w sposób określony w art. 20t Ustawy, tj. w oryginale albo w odpowiednio poświadczonej kopii, odpisu lub wyciągu z dokumentu.
 
§ 5. Kandydat ma prawo zmienić decyzję o wyborze szkoły pierwszego wyboru z zachowaniem terminu określonego harmonogramem rekrutacji zamieszczonym w Poradniku.
 
§ 6. 1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły, uwzględniając kryteria wymienione w § 7 i 8, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, który wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
2. Komisja, o której mowa w ust. 1, po otrzymaniu wymaganych dokumentów przeprowadza
z wykorzystaniem Systemu postępowanie rekrutacyjne, w wyniku którego podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły
oraz listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 
§ 7. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 – 4, o przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym według następujących zasad:
1)        liczba punktów uzyskanych z przeliczenia wyników egzaminu gimnazjalnego:
a)         liczba % z języka polskiego x 0,2 ……………..…..... do 20 punktów   
b)        liczba % z historii i wiedzy o społeczeństwa x 0,2 ..... do 20 punktów
c)         liczba % z matematyki x 0,2 ………………………... do 20 punktów          
d)        liczba % z przedmiotów przyrodniczych:                                               ...max 100 pkt.,
biologii, geografii, fizyki i chemii x 0,2 …….…..….. do 20 punktów       
e)         liczba % z języka obcego nowożytnego                                           
poziom podstawowy x 0,2 ………………………...... do 20 punktów       
2)        liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z 4 przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum:
a)         liczbowo określona ocena z j. polskiego x 3 ………………………….……......... max 18 pkt.,
b)        liczbowo określona ocena z obowiązkowego j. obcego x 3 …………………...… max 18 pkt.,
c)         liczbowo określona z ocena matematyki x 3 ……………………………….….… max 18 pkt.,
d)        liczbowo określona ocena z przedmiotu wskazanego przez komisję w kolumnie 4 poniższej tabeli x 3 .................................................................................................................. max 18 pkt.,   
 
W roku szkolnym 2018/2019 utworzone zostaną następujące oddziały
Symbol oddziału
Planowane przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym
lub planowany zawód
Język obcy *:
1) pierwszy
2) drugi
Punktowany przedmiot wskazany przez szkolną komisję rekrutacyjną
1 ZA
mechanik pojazdów samochodowych
język angielski
informatyka
1 ZE
elektromechanik pojazdów samochodowych
język angielski
informatyka
1 ZK
kierowca-mechanik
 język angielski
 informatyka
* - jeden z języków obcych powinien być kontynuacją języka obcego nauczanego w gimnazjum
 
3)        świadectwo z wyróżnieniem ………………….………………………..………..................... 6 pkt.,
4)        uzyskanie do dwóch tytułów finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty (jeden przedmiot 6 pkt.) ………………………....……..……..  12 pkt.,
5)        osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum w kategoriach:
a)         konkursy wiedzy (max 3 pkt.)                                   
-       miejsca 1-5 na szczeblu ogólnopolskim                                           
i miejsca 1-3 na szczeblu wojewódzkim ……….....……..…..…. 2 pkt.     
-       miejsca 1-3 na szczeblu powiatowym …………….…..…..….…. 1 pkt        
                                                                                                             
b)        konkursy sportowe (max 2 pkt.)                                    
-       miejsca 1-5 na szczeblu ogólnopolskim                                                
i miejsca 1-3 na szczeblu wojewódzkim ………..…………...….. 2 pkt.          
-       miejsca 1-3 na szczeblu powiatowym …………..…......... 1 pkt          

       c)         konkursy artystyczne (max 2 pkt.)                                     ...max 10 pkt.,

-       miejsca 1-5 na szczeblu ogólnopolskim                                                  
i miejsca 1-3 na szczeblu wojewódzkim ………….…..……....... 2 pkt            
-       miejsca 1-3 na szczeblu powiatowym ………………..………..... 1 pkt            
                                                                                                                
 d)        inne (max 3 pkt.)                                                         
-       wzorowe zachowanie ........................................…...… 1 pkt.   
-       aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego,               
w szczególności w formie wolontariatu …………..…………….. 2 pkt        
 
 
6)        komisja uwzględnia co najwyżej 4 osiągnięcia, w tym nie więcej niż 2 z jednej kategorii,
7)        maksymalna liczba punktów, które może uzyskać kandydat wynosi 200,
8)        komisja rekrutacyjna nie ustala minimalnej liczby punktów decydującej o przyjęciu kandydata do szkoły.
2.Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim,   są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w pierwszej kolejności zgodnie z art. 20 d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymują wpis „laureat konkursu”.
3. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w przypadku uzyskania równorzędnych wyników mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych oraz szkoły mistrzostwa sportowego).
4. Kandydaci o szczególnych indywidualnych predyspozycjach przyjmowani są do:
1)        oddziałów dwujęzycznych z uwzględnieniem przepisu art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia
2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r.
poz. 7 z późn. zm.)
2)        oddziałów sportowych oraz szkoły mistrzostwa sportowego na warunkach określonych w art. 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.)
 
§ 8. 1. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z § 7 komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1)        wielodzietność rodziny kandydata,
2)        niepełnosprawność kandydata,
3)        niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4)        niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5)        niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6)        samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7)        objęcie kandydata pieczą zastępczą,
8)        ustalenie kandydatowi indywidualnego programu lub toku nauki.
2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, mają jednakową wartość – po 1 punkcie.
 
§ 9. 1. W pierwszej kolejności do danego oddziału kwalifikowani są kandydaci, którzy wskazali ten oddział w podaniu o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i uzyskali największą liczbę punktów.
2. System zapewnia kandydatowi, który uzyska wystarczającą liczbę punktów, zakwalifikowanie do jednego ze wskazanych w podaniu o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oddziałów spośród maksymalnie trzech wybranych szkół ponadgimnazjalnych. Kandydat zostanie przyjęty do tego oddziału (w jednej z wybranych szkół) do którego liczba uzyskanych punktów była wystarczająca
– z uwzględnieniem kolejności wyboru (pozycji oddziału wyszczególnionego w podaniu o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej) i po potwierdzeniu woli przyjęcia do szkoły.
 
§ 10. 1. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły lub informacji o liczbie wolnych miejsc nastąpi z zachowaniem terminu określonego harmonogramem rekrutacji zamieszczonym w Poradniku.
2. Kandydat umieszczony na liście zakwalifikowanych do szkoły zobowiązany jest, z zachowaniem terminu określonego harmonogramem rekrutacji zamieszczonym w Poradniku, do potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole ponadgimnazjalnej poprzez dostarczenie podpisanego przez rodziców kandydata oświadczenia woli przyjęcia do szkoły zawierającego klauzulę, o której mowa w art. 20t ust. 6 Ustawy.
3. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
4. W terminie 7 dni od dnia, o którym mowa w ust. 3, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
5. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
6. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
7. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 5, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 
§ 11. 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, stosując przepisy z zasad niniejszej rekrutacji.
2. Komisja rekrutacyjna przyjmie kandydata do danego oddziału w szkole, jeżeli w wyniku postępowania uzupełniającego kandydat zostanie zakwalifikowany oraz złoży wymagane dokumenty.
3. Ogłoszenie wyników postępowania uzupełniającego nastąpi w terminie określonym harmonogramem rekrutacji zamieszczonym w Poradniku, nie później niż do końca sierpnia 2015 r.
 
§ 12. 1. Kandydaci zainteresowani zamieszkaniem w bursie, z zastrzeżeniem ust. 2, składają
w bursie w terminie do 22 czerwca 2015 r. wniosek o przyjęcie do bursy wg ustalonego wzoru.
2. W terminie określonym harmonogramem rekrutacji do burs kandydaci składają w bursie potwierdzenie zamiaru zamieszkania w postaci zaświadczenia o przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej w Olsztynie wg ustalonego wzoru.
3. W terminie do 15 września 2015 r. uczniowie klas pierwszych składają u pielęgniarki szkolnej bilans zdrowia i kartę zdrowia ucznia.
4. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu,
w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
5. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.