PODRĘCZNIKI OBOWIĄZUJĄCE
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 Podręcznik dla klasy I do przedmiotu HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ: 

Joanna Niszcz, Stanisław Zając, Historia i teraźniejszość, SOP Oświatowiec Toruń sp. z o.o.

KLASA I - po szkole podstawowej

KLASA II - po szkole podstawowej

KLASA III - po szkole podstawowej

 

PODRĘCZNIKI OBOWIĄZUJĄCE
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Podręcznik dla klasy I do przedmiotu HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ: 

Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Adam Ciosek, Karol Wilczyński, Historia i teraźniejszość, WSiP

 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KLASA I - po szkole podstawowej

KLASA II - po szkole podstawowej

KLASA III - po szkole podstawowej

KLASA IV - po szkole podstawowej

KLASA IV - po gimnazjum

 

 TECHNIK SPEDYTOR

KLASA I - po szkole podstawowej

KLASA II - po szkole podstawowej

KLASA III - po szkole podstawowej

KLASA IV - po szkole podstawowej

KLASA IV - po gimnazjum

 

TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO

KLASA I - po szkole podstawowej

 

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

KLASA I - po szkole podstawowej

KLASA II - po szkole podstawowej

KLASA III - po szkole podstawowej

KLASA IV - po szkole podstawowej

KLASA IV - po gimnazjum