PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020


L.p.

ZAMIERZENIA

OPIS PROJEKTU

TERMIN REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

BIEŻĄCA REALIZACJA

NADZÓR

1.

Spotkanie informacyjne, opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

Omówienie zasad współpracy Samorządu Uczniowskiego z organami szkoły i przedstawienie inicjatyw młodzieży na bieżący rok szkolny

IX.2019r.

Wszyscy uczniowie

A. Jasińska

2.

Rozwijanie kompetencji obywatelskich

- Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego zgodnie z zasadami demokracji

- Przeprowadzenie wyborów na przedstawiciela ZSS do Młodzieżowej Rady Miasta

- Wdrażanie młodych ludzi do samorządności i pełnienia przez nich wyznaczonej roli społecznej w Samorządzie Uczniowskim

- Obchody związane ze 100-leciem Niepodległości Polski ( montaż słowno – muzyczny, film patriotyczny, akcja „100 krwiodawców na 100-lecie”, zorganizowanie dnia „Jestem Polakiem”, konkursy historyczne)

- Kultywowanie pamięci o patronie szkoły

- Zbieranie opinii uczniów na temat dotyczący ich problemów i pracy szkoły ( skrzynka )

IX.2019r.

Przedstawiciele samorządu uczniowskiego

M. Kazin

O. Prusak

3.

Rozwijanie kompetencji społecznych poprzez Wolontariat Szkolny i inne uczniowskie inicjatywy oraz uroczystości szkolne

- Rada Wolontariatu włącza społeczność uczniowską w liczne akcje charytatywne (zbiórka nakrętek na rzecz chorych dzieci; zbiórka odzieży zimowej na rzecz bezdomnych, ufundowanie paczek świątecznych dla ubogich rodzin, wolontariat na oddziale hematologii Szpitala Dziecięcego w Olsztynie oraz w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Wiecherta w Olsztynie, zorganizowanie kiermaszu ciast, z którego dochód przeznaczymy na szczytne cele )

- Współpraca młodzieży ze środowiskiem lokalnym i mieszkańcami okolicznych budynków poprzez ich udział w dniach otwartych szkoły, wystawach zabytkowych samochodów i motocykli

- Mikołajki

- Jasełka

- Walentynki

- Dzień Kobiet

- Święto Szkoły i jej promocja

- Zgłaszanie osób potrzebujących pomocy

- Utrzymywanie kontaktów ze szkołami partnerskimi w Polsce i za granicą

Cały rok

Uczniowie ZSS

A. Jasińska

N. Jabłońska A.Stefanowicz 

K. Żukowski

J. Świdzińska

4.

Budowanie i wdrażanie świadomości i ekspresji kulturalnej wśród młodzieży

- Promowanie dobrej książki i filmu

- Zorganizowanie konkursu czytelnictwa przy współpracy z biblioteką

-Zorganizowanie Dnia Europejskiego ( poszczególne klasy przygotowują stoiska reklamujące wybrane kraje Europy

- Przeprowadzenie konkursu o Unii Europejskiej

- Udział młodzieży w koncertach szkolnego zespołu muzycznego

- Zbiorowe wyjścia na imprezy kulturalno – oświatowe w porozumieniu z Dyrekcją

Cały rok

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i przedstawiciele klas

Ł. Grędziński

Ł. Godlewski

A. Jasińska

Nauczyciele biblioteki

5.

Wspieranie uczniów w doskonaleniu samego siebie, umiejętności uczenia się i chęci zdobywania wiedzy

- Comiesięczne konkursy przedmiotowe dotyczące wiedzy pozapodręcznikowej

- Coroczne konkursy międzyklasowe na najpiękniej udekorowaną świątecznie i patriotycznie pracownię

- Wystawy zabytkowych samochodów i motocykli wykonanych przez poszczególnych uczniów lub grupę młodzieży

- Zorganizowanie konkursu pod tytułem „Mam talent”  

Cały rok

J.w.

Samorząd Uczniowski

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

1. J. Prusak – przewodniczący IIAT

2. W. Kowalska – zastępca IIST

3. O. Prusak – sekretarz IIST

 

Członkowie :

1. A. Walesiak IIAT

2. M. Kazin IIAT

3. P. Żmijewski IICT

4. M. Żubrowski IICT

5. G. Tański IIBT

6. N. Grzegrzółka IIIST

7. D. Foks IVBT

8. K. Zembrzuski IIZK

9. M. Pladzyk IVBT – przedstawiciel do Parlamentu Młodzieży przy Urzędzie Miasta w Olsztynie

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pani Alicja Jasińska