W dniach 22 września – 22 października 2023 na terenie całego województwa odbywały się działania w ramach Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery 2023. Jest to już XIII edycja tego wydarzenia, które w tym roku przebiegało pod hasłem „Przyszłość kompetencji- kompetencje przyszłości”. Nasza szkoła jak co roku brała udział w tych wydarzeniach.

Na jednym ze spotkań zorganizowanych w Naszej szkole było wystąpienie przedstawicielki Agencji Rozwoju Regionalnego, która wprowadziła młodzież w temat kompetencji przyszłości. W dynamicznie zmieniającym się świecie zdecydowanie mniejsze znaczenie zaczyna mieć dogłębna, latami zdobywana, skomplikowana wiedza. Dużo większego znaczenia nabierają pierwotne cechy, które przez tysiące lat pozwalały przetrwać gatunkowi ludzkiemu. Na nowo zdefiniowane spryt, pomysłowość czy odwaga w działaniu, które dziś określa się mianem kreatywności, znów stają się niezbędne, by przetrwać w dzikim labiryncie zmieniającej się technologii i kakofonii faktów i informacji, których nie jesteśmy w stanie przetworzyć.

W ramach obchodów Tygodnia Kariery uczniowie klasy 5 TMP wzięli udział w X Młodzieżowych Dniach z Doradcą Zawodowym, na których uczestniczyli w warsztatach i spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez MUP w Olsztynie, UP Powiatu Olsztyńskiego i ZSEiT. Tematem spotkań były ,, Trendy rynku pracy a kompetencje przyszłości”.

Opieką nad młodzieżą sprawowały Panie: Marzena Ejdys i Daniela Izdebska.

Zdjęcia: Marzena Ejdys, Daniela Izdebska

Tekst: Anna Czałpińska