WARMIŃSKO-MAZURSKI BANK SPÓŁDZIELCZY WMBS

ODDZIAŁ W OLSZTYNIE

UL. 3 MAJA 13A

NR KONTA: 18 8858 0001 2001 0100 5976 0001