Czwartego września w Zespole Szkół Samochodowych, jak w całym kraju, odbyła się inauguracja roku szkolnego 2023/2024. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Arkadiusz Gnoza, który powitał serdecznie wszystkich obecnych, życzył uczniom i nauczycielom wielu sukcesów oraz satysfakcji z nauki i pracy. Odczytano także list Prezydenta Miasta Olsztyna. Uczniowie klas pierwszych złożyli uroczystą przysięgę.

Życzymy sukcesów, wytrwałości i samych wspaniałych chwil w nowym roku szkolnym.

Tekst: Anna Ulbrych-Kuczmarska

Zdjęcia: Izabela Anna Salitra