Zakończenie Roku Szkolnego to wyjątkowy dzień kończący kolejny rok lub też cały kolejny etap nauki. W tym roku 23 czerwca, na boisku szkolnym zgromadzili się uczniowie i nauczyciele, by podsumować i uroczyście pożegnać rok szkolny 2022/2023. Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych- pan Arkadiusz Gnoza wręczył nagrody oraz dyplomy uczniom, którzy wyróżnili się wynikami w nauce, wysoką frekwencją oraz pracą na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Tego dnia pożegnaliśmy także absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia. Uczniowie klas 3BM, 3BE i 3BK kończący w bieżącym roku szkolnym naszą szkołę zostali pożegnani przez Dyrekcję, zgromadzone grono pedagogiczne, przybyłych gości i uczniów, oraz obdarowani drobnymi upominkami w postaci kubków z autorskim logo Samochodówki, przygotowanymi przez kolegów z młodszych klas pod opieką p. Martyny Karolewskiej i p. Rafała Niestępskiego.

Pani Alicja Jasińska opiekunka Samorządu Uczniowskiego zapoznała zebranych z wynikami konkursu na najlepszą frekwencję klas w bieżącym roku szkolnym:

I miejsce - klasa 2TM: wychowawczyni p. Katarzyna Urban
II miejsce - klasa 1TE: wychowawczyni p. Wioletta Ossowska
III miejsce - klasa 3TM: wychowawczyni p. Alicja Jasińska

Uroczystość zakończyła się spotkaniami z wychowawcami w klasach, gdzie uczniowie odebrali świadectwa.

Życzymy wszystkim bezpiecznego i udanego wypoczynku.

Tekst: Anna Ulbrych-Kuczmarska

Zdjęcia: Maryna Karolewska, Izabela Anna Salitra