Corocznie, 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Dzień ustanowiony został przez przedstawicieli państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych 21 stycznia 2008 roku. Jego głównym przesłaniem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa o problemach osób zmagających się z tym schorzeniem i budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie.
A czym jest autyzm? To zaburzenie rozwojowe związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. Osoby dotknięte autyzmem mają problemy z komunikacją, postrzeganiem świata czy prawidłowym rozumieniem relacji społecznych. My, jako społeczeństwo, powinniśmy uświadomić sobie, iż nie jest to ani lepsze, ani gorsze spojrzenie na świat. Jest po prostu inne. Całkiem niedawno uważano, że spectrum autyzmu dotyczy głównie chłopców – diagnozowano go niemal cztery razy częściej niż u dziewcząt. Stąd też symbolem solidarności z „autystami” był kolor niebieski. Najnowsze badania wskazują, że spectrum autyzmu w takim samym stopniu dotyka mężczyzn, jak i kobiet.
W dniu 31 marca w ZSS w ramach solidarności z osobami ze spectrum autyzmu uczniowie i nauczyciele założyli ubrania w kolorze niebieskim, przyozdobiono sale i korytarze w tych barwach oraz przeprowadzone zostały warsztaty edukacyjne dla klas, które zorganizowała i  poprowadziła pani psycholog Olga Witkiewicz-Bury. 
Akcja ta pokazała, że nasza szkoła jest otwarta na dzieci w spektrum, które staramy się rozumieć i wspierać w edukacji oraz integracji społecznej.
Akcja udała się przepięknie. 
Dziękujemy wszystkim za pamięć i zaangażowanie. BYLIŚMY W TYM DNIU RAZEM!
Poniżej fotorelacja z tego wydarzenia.
Autor artykułu: Anna Czałpińska