Podtrzymując tradycję realizacji programu PIP pt. „Kultura bezpieczeństwa” w dniu 24.02.2023 r. zorganizowany został konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Celem tego przedsięwzięcia było popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej.

X edycja konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” organizowanego w roku szkolnym 2022/2023 przez Państwową Inspekcję Pracy została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Na etapie regionalnym konkursu szkołę reprezentowali uczniowie: Dominika Rynkun z klasy 1 TS oraz Tomasz Gehrke z klasy 1 TM.

Uczniów do konkursu przygotowała Pani Elżbieta Szwarc.