Olimpiada Znajomości Afryki jest trójstopniową Olimpiadą tematyczną. Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Celem Olimpiady jest promocja kontynentu afrykańskiego, przy zwróceniu szczególnej uwagi na działalność naszych rodaków – bogactwo pracy polskich misjonarzy i misjonarek, ambasadorów naszego kraju oraz ludzi, wśród których żyją. Ponadto uczestnictwo w konkursie integruje uczniów wśród idei wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie, oraz uczy wrażliwości, otwartości na inne narody i kultury. Nagrodą główną są “Indeksy” na studia na wybranych uczelniach. Laureaci i finaliści Olimpiady Znajomości Afryki będą przyjmowani na uczelnie w kraju z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.

Olimpiadę organizuje się, jako trzystopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim. Dnia 5 grudnia 2022 r. odbył się I stopień zawodów ‐ na poziomie szkolnym. Wzięło w nim udział 5 uczniów Naszej szkoły. Do II etapu – okręgowego zakwalifikowało się dwóch uczestników z najlepszymi wynikami: Piotr Pędzich z klasy IV TSG i Joanna Muraszkiewicz z klasy IV TKP.

Serdecznie gratuluję!

Uczniów do Olimpiady przygotowała Anna Czałpińska