Dnia 22 listopada 2022 r. Samorząd Uczniowski zorganizował wyjście integracyjne z uczniami pochodzącymi z Ukrainy. W pierwszej kolejności młodzież zapoznała się z historią Olsztyna i jego zabytkami, zwiedziła też bibliotekę publiczną uzyskując w niej cenne informacje dotyczące możliwości wypożyczenia książek, czasopism, gier itp wydanych w języku ukraińskim oraz nauki języka polskiego w szybkim tempie. Po wspólnym spacerze uczniowie udali się na gorący posiłek. Opiekę nad młodzieżą sprawowali p. Alicja Jasińska - opiekun Samorządu Uczniowskiego, p. Olga Witkiewicz-Bury - szkolny psycholog i p. Stefan Sachryn - biegle posługujący się językiem ukraińskim i pełniący funkcję tłumacza.