Chociaż Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki odbywają się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim po raz 20, nie straciły niczego z młodzieńczej werwy.

Uczniowie klasy 2 TM pod opieką Pani Anny Konopko wybrali się do Kortowa na piątkowe warsztaty naukowe ,Wiem co jem - ziemniaczany duet: chipsy i frytki".

Uczestnicy biorący udział w zajęciach dowiedzieli się min. dlaczego ziemniaki ciemnieją? Uczniowie wykonali samodzielnie analizę oceniając to zjawisko po 10 minutach oraz po 1 godzinie od przekrojenia bulw. Wykonali też ocenę jakości czipsów i frytek. Ocena bulw świeżych została wykonana w 9 stopniowej skali w oparciu o barwne wzorce duńskie. Uczniowie dokonali oceny właściwości konsumpcyjnych, które były połączone z degustacją usmażonych czipsów i frytek. Wszystkie wyniki zostały zapisane w pliku MS Excel, policzono średnie, które posłużyły do sformułowania wniosków. Wyniki badań zostały przekazane uczniom w formie wydruków komputerowych. Pod koniec zajęć każdy z uczestników otrzymał certyfikat informujący o uczestnictwie w warsztatach.

Uczniowie klasy 2 TE pod opieką Pani Marceliny Kopówki uczestniczyli w warsztatach ,,Poznaj tajemnice zapisane w swoich genach".
Uczestnicy poznali mechanizm ekspresji informacji genetycznej oraz dowiedzieli się dlaczego niektóre cechy dziedziczą się w sposób zależny a inne niezależnie. Przekonali się jak wiele różnych osobników zakodowanych jest w genomie zawierającym taką samą liczbę genów różniących się jedynie formą.

"Zmysł smaku" to trzecie warsztaty, w których udział wzięła młodzież z naszej szkoły.
Warsztaty te mialy na celu poszerzenie wiedzy odnośnie: wrażliwości sensorycznej, indywidualnej reakcji na smaki, wpływu smaku na zachowanie, między innymi odczucie przyjemności. Dzięki warsztatom można było sprawdzić - określić indywidualną wrażliwość smakową. Ponadto uczestnicy warsztatów dowiedzieli się: Czy wszyscy tak samo odczuwają smaki i od czego to zależy? Uczestnicy warsztatów przeprowadzili również ocenę sensoryczną produktów spożywczych.