31 lat temu, 25 maja 1991 roku, dzięki zaangażowaniu dr Józefa Plebana, patronem Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie został porucznik Adolf Maria Bocheński, żołnierz Pułku Ułanów Karpackich, Kawaler Maltański, Kawaler Virtuti Militari, trzykrotnie dekorowany Krzyżem Walecznych. Ze wspomnień towarzyszy broni i najbliższych wyłania się portret człowieka gruntownie wykształconego, odważnego, wytrwałego, a jednocześnie skromnego. Ukształtował go dom rodzinny, to stąd wyniósł najważniejsze zasady i wartości: szacunek wobec drugiego człowieka, odpowiedzialność, poczucie obowiązku, patriotyzm, odwagę do działania. Wśród żołnierzy budził podziw swoją walecznością, zdolnością do poświęceń, troską o żołnierzy, wiernością swoim ideałom. Taka postawa budzi podziw także dzisiaj. Ideały naszego patrona staramy się realizować w codziennym życiu. Bohater walk o Narwik, Tobruk, Monte Cassino zginął 18 lipca 1944 roku w dniu zdobycia Ancony. Odszedł zbyt wcześnie, poświęcając życie temu, w co wierzył.

Tegoroczne obchody kolejnej rocznicy nadania szkole imienia por. A. M. Bocheńskiego miały wyjątkowy charakter, zbiegły się z 80. rocznicą sformowania 3 Dywizji Strzelców Karpackich. W organizację uroczystości włączyła się więc redakcja „Ułana Karpackiego”. W uroczystości, oprócz nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów, udział wzięli wyjątkowi goście: przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, rodziny patrona oraz redakcji „Ułana Karpackiego”. Uroczystość rozpoczęła się od udziału reprezentacji szkoły i zaproszonych gości we mszy św. w kościele garnizonowym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Świętych Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela. Następnie złożono kwiaty przy Pomniku Obrońców Tobruku. Oddaliśmy także hołd zmarłemu przyjacielowi szkoły, Ułanowi Józefowi Plebanowi. Bardzo podniosłym momentem było wręczenie medalu „Pro Patria” na sztandar ZSS. W szkole młodzież obejrzała program artystyczny przygotowany pod kierunkiem pani Alicji Jasińskiej. Pogłębiał on wiedzę na temat losów naszego patrona, najważniejszych dla naszego kraju wydarzeń historycznych, podkreślał wagę wolności i niepodległości. W programie wystąpili: Dominika Płomińska 3 TKG, Aleksandra Szmit 3 TKG, Angelika Garela 3 TSG, Jakub Kaczmarek 1 TE, Mateusz Rarak 1 TE, Daniel Ażelonis 1 TE, absolwentka Julia Kordek 4 KT. Wręczono również nagrody uczniom, którzy uczestniczyli w konkursie historycznym „Ostatni Kawaler - por. Adolf Maria Bocheński”.

Opiekę nad konkursem sprawowali nauczyciele historii: pani Alicja Jasińska, pani Elżbieta Lechicka, pan Maciej Szczyglak.

Nagrodzeni uczniowie:
I miejsce Igor Kamieniecki 2 TM
II miejsce Patryk Sokołowski 1 TE
II miejsce Andrzej Michalak 1 TM
III miejsce Paweł Kejner 1 TE
III miejsce Wojciech Stach 1 TE

O dekorację sali, w której obyła się uroczysta akademia oraz o wyeksponowanie prac konkursowych uczniów zadbały panie: Elżbieta Lechicka, Izabela Anna Salitra, Wioletta Ossowska.

Był to dla nas wszystkich szczególny dzień. Warto pamiętać, że nasza szkoła należy do elitarnego grona Szkół Karpackich i angażuje się w działania Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół, Szkół i Organizacji Monte Cassino.

Zredagowała Katarzyna Urban.

 

ŚWIĘTO SZKOŁY. FOTOKRONIKA 1

ŚWIĘTO SZKOŁY. FOTOKRONIKA 2

Autorzy zdjęć: Anna Czałpińska, Izabela Anna Salitra, Maciej Urbanek