Dnia 23 maja 2022r. młodzież naszej szkoły bardzo aktywnie uczestniczyła w spotkaniu z pracownikiem olsztyńskiego sanepidu zajmujący się profilaktyką społeczną. Tematem spotkania były używki i substancje psychoaktywne, a dokładniej ich negatywny wpływ na organizm człowieka.

Współczesne narkotyki, szczególnie syntetyczne kannabinoidy i nowe syntetyczne opioidy cechują się dużo większą siłą działania oraz szybciej uzależniają. To nie są te same narkotyki co dawnej.

Działanie narkotyków na młody organizm różni się od ich wpływu na człowieka dorosłego – jest zdecydowanie silniejsze. Wynika to z mniejszej masy ciała, niedojrzałości organizmu, a szczególnie układu nerwowego. Istotą działania narkotyków, w tym nowych substancji psychoaktywnych jest ich wpływ na układ nerwowy. Narkotyki zmieniają sposób, w jaki odbierane są bodźce zewnętrzne, zmieniają odczuwanie bólu oraz pogarszają zdolność kontroli i oceny swoich zachowań. Skutki tych zmian mogą być zarówno bezpośrednie, takie jak wypadki, narażenie na niechciany kontakt seksualny, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN), jak i odroczone w czasie, jakimi są straty społeczne czy uzależnienie. Bardzo dużo zależy od rodzaju narkotyku, jego dawki, częstotliwości i sposobu używania oraz odpowiedzi organizmu. Oznacza to, że skutki brania narkotyków bywają naprawdę trudne do przewidzenia.