PRZYBORY POMOCNICZE NA EGZAMINY MATURALNE

Zdający egzaminy maturalne powinni mieć ze sobą dowód osobisty oraz długopis (pióro) piszący na czarno. Poza tym mogą (powinni) wziąć ze sobą:

• na matematykę: kalkulator prosty oraz linijkę i cyrkiel,

• na biologię: kalkulator prosty oraz linijkę,

• na fizykę: kalkulator prosty oraz linijkę,

• na geografię: kalkulator prosty , linijkę oraz lupę.

Wybrane wzory fizykochemiczne oraz tablice matematyczne zapewnia szkoła. Podobnie słowniki na język polski.

Na egzaminy można wnieść wyłącznie wymienione wyżej przybory pomocnicze.

Można mieć ze sobą małą (ok. 0,5l) butelkę wody. Butelka z wodą powinna stać na podłodze przy nodze stolika.