W dniu 8 kwietnia 2022r. w Zespole Szkół Samochodowych w ramach doradztwa zawodowego odbyły się spotkania z przedstawicielami WKU: kapitanem Łukaszem Węglewskim i Jakubem Suwara, referentem wydziału rekrutacji w Olsztynie. Panowie przeprowadzili z uczniami Zespołu cykl spotkań dotyczących rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej. Kilka godzin pracy z uczniami, którzy wkrótce przystąpią do egzaminu dojrzałości, było bardzo dobrym momentem do zaprezentowania oferty służby w Siłach Zbrojnych RP.

Osoby zainteresowane służbą w Wojsku Polskim zapraszamy do WKU w Olsztynie, Al. Warszawska 96, tel. 261 322 650).