Dnia 18 marca 2022 r. uczniowie Naszej szkoły wzięli udział w konkursie zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy.
Celem konkursu jest podniesienie wśród młodzieży poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy wśród uczniów powyżej 15 roku życia oraz popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, zwłaszcza problematyki zawierania umów o pracę, w tym cywilnoprawnych, podejmowania pracy sezonowej i wakacyjnej oraz problematyki legalności zatrudnienia.
Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności dla szkół i ich uczniów. Jego celem jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy, a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.
Uczniowie rozwiązywali test składający się z 35 pytań. Szkolna Komisja Konkursowa wyłoniła wśród uczniów klas pierwszych dwóch kandydatów z klasy 1 TM: Dawid Świto i Jakub Niski. To oni reprezentowali naszą szkołę w konkursie na szczeblu regionalnym.
Do konkursu uczniów przygotowała pani Elżbieta Szwarc.
Cieszymy się z poziomu wiedzy naszych uczniów i życzymy dalszych sukcesów w rywalizacji międzyszkolnej!