17 grudnia 2021 r. grupa uczniów Naszej szkoły uczestniczyła w spotkaniu profilaktycznym z Panem Sławkiem Pyrko - terapeutą uzależnień, profilaktykiem i muzykiem. 

Na scenie muzycznej można go było zobaczyć z takimi zespołami jak F.B.I. BLUES BAND, KASĄ CHORYCH, THE HARDWORKES, BRACIA I SIOSTRY, MARKIEM PIEKARCZYKIEM. Uczestnik wielu festiwali, gdzie prowadził panele dyskusyjne dotyczące problemów młodzieży, wykonawca spotkań - Giżyckie centrum profilaktyki i integracji społecznej, inicjator wielu akcji prospołecznych. Związany z profilaktyką uzależnień od 2009 roku, o profilaktyce mówi, cyt. ,,Należy zaszczepiać wiarę we własne siły i wskazywać więzi zbudowane na prawdziwych uczuciach jako skuteczną broń w walce z tymi, którzy nam pod postacią środków odurzających chcą zamazać obraz pięknego świata”. Na spotkaniu z młodzieżą Naszej szkoły poruszył tematykę dotyczącą:

• PRZEMOCY,
• CYBERPRZEMOCY,
• CYBERPRZESTĘPCZOŚCI,
• HEJTU,
• POTRZEBY WIĘZÓW RODZINNYCH,
• ZAPOBIEGANIA LUB OPÓŹNIANIA WIEKU STOSOWANIA SUBSTANCJI PECYCHOAKTYWNYCH,
• POWSTAWANIA ZAGROŻEŃ JAKIE NIOSĄ ZE SOBĄ UZALEŻNIENIA,
• DEPRESJI WŚÓD MŁODZIEŻY,
• POWSTAWANIA MECHANIZÓW UZALEŻNIEŃ,
• KSZTAŁTOWANIA POSTAW ASERTYWNYCH,
• BUDOWANIA POZYTYWNEGO OBRAZU SIEBIE.
Z przesłaniem do młodzieży zakończył występ słowami, cyt. ,,Jesteście dla siebie samych przyszłością i to Wy macie klucz do otwierania drzwi z bogactwem, miłością, sławą, pokojem i harmonią”.

Opracowała:  Witkiewicz-Bury Olga

Sławomir Pyrko
Zdjęcie wykonała:  Czałpińska Anna