Sympatyków Konkursu Fotograficznego „Geografia – proces, forma, obiekt" chcielibyśmy zaprosić do udziału w jubileuszowej, dziesiątej już edycji konkursu, odbywającego się pod patronatem Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych – dr. hab. Bogdana Włodarczyka, prof. UŁ oraz Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Najlepsze prace, wzorem lat ubiegłych, zostaną nagrodzone i zaprezentowane na stronie internetowej Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz przedstawione na imprezie organizowanej w Światowym Dniu Geografa na wiosnę 2022 roku.

 

Zachęcamy do zapoznania się z sugestiami Jury i Komitetu Organizacyjnego, zaproponowanymi po zakończeniu jednej z poprzednich edycji konkursu. Uwagi te z jednej strony uzasadniają wybory dokonane przez Jury, a z drugiej strony miały i mają stanowić wskazówkę dla uczestników kolejnych edycji konkursu.


Link: https://geo.uni.lodz.pl/pl/popularyzacja/konkurs-geografia-proces-forma-obiekt

Osoby zainteresowane udziałem w w/w konkursie proszone o zgłaszanie chęci uczestnictwa do Pani Anny Czałpińskiej - Opiekuna Konkursu w ZSS.