Dnia 25 maja 1991 r. w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie odbyła się uroczystość nadania szkole imienia por. A. M. Bocheńskiego. W tym roku mija 30 rocznica tego wydarzenia. W ramach jej upamiętnienia organizujemy 2 konkursy:

1. Konkurs plastyczny - A. M. Bocheński i jego historia.


2. Konkurs na pracę pisemną - Kim jest dla mnie por. A. M. Bocheński? Czy w bohaterze historii odnajduję ciekawego, inspirującego mnie człowieka?

Regulamin konkursów

1. Konkursy przeznaczone są dla uczniów klas 1-3 technikum i szkoły branżowej.
2. Celem konkursów jest:
  • wzbogacenie wiedzy o patronie szkoły,
  • wdrażanie uczniów do korzystania z różnych źródeł wiedzy,
  • rozwijanie zainteresowań młodzieży przeszłością,
  • przedstawienie w formie plastycznej historii z życia patrona.
3. Do konkursu plastycznego można zgłaszać prace wykonane dowolną techniką np. plakat, rysunek, kolaż, obrazek itp.
4. Konkurs na pracę pisemną polega na napisaniu pracy zgodnej z tytułem.
5. Wszystkie prace należy dostarczyć do dnia 4 czerwca 2021 r. do p. Alicji Jasińskiej (sala 104).
6. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni a ich prace zaprezentujemy na stronie internetowej naszej szkoły.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursach!!!!