OFERTA KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

 

OFERTA KSZTAŁCENIA ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. Dokument PDF

 


 

Szanowni Kandydaci!

 

Przed Wami jeden z ważniejszych życiowych wyborów, wybór szkoły ponadpodstawowej. Zapraszamy Was do znanej olsztyńskiej Samochodówki, szkoły z wieloletnimi tradycjami. Możecie tu liczyć na przyjazną atmosferę pracy, imprezy i przedsięwzięcia sprzyjające integracji z zespołem klasowym i społecznością szkolną oraz na możliwość rozwoju motoryzacyjnych pasji.

Zależy nam, by jak najlepiej przygotować uczniów do wykonywania przydatnego i cenionego na rynku pracy zawodu. Umożliwiamy też naszym uczniom zdobywanie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji, co w przyszłości ułatwi im znalezienie atrakcyjnej pracy w Polsce i poza jej granicami.

W szkole realizujemy wiele projektów, m.in.:

• "Razem do celu", w ramach którego odbywają się kursy spawalnicze metodami TIG/MAG,

• "Detailing - samochodowe SPA", w ramach którego uczniowie poznają zagadnienia z zakresu kosmetyki samochodowej, metody renowacji powłoki lakierniczej, metody zabezpieczania lakieru i naprawy skór na siedzeniach,

• "Olsztyńska Samochodówka - szkołą profesjonalnych kompetencji zawodowych", w ramach którego uczniowie mają możliwość odbycia kursu z zakresu lakiernictwa i blacharstwa samochodowego, kursu obsługi koparko-ładowarki, kursu zastosowania odnawialnych źródeł energii w motoryzacji.

Flagowym projektem w szkole był projekt "Olsztyńska samochodówka stawia na rozwój i nowoczesność", w ramach którego znacząco wzbogaciła się baza dydaktyczna szkoły. Zakupiono m. in. pojazdy i symulator do nauki jazdy na kategorię B i C, pojazd typu van, koparko-ładowarkę do robót ziemnych, kabinę lakierniczą, płytę do prostowania nadwozia, podnośniki kolumnowe i najazdowe, urządzenia do geometrii kół, diagnoskopy, a także bardzo dużo innych urządzeń oraz narzędzi warsztatowych. Znacząco wzbogacono również bazę dydaktyczną na kierunku technik spedytor, zakupiono nowe mapy, programy spedycyjne czy tachografy.

W szkole realizowane są praktyki zawodowe oraz płatne staże. Uczniowie uczęszczają na różnorodne kursy i szkolenia, np.: kurs obsługi wózków widłowych, kurs spawania, szkolenie z zakresu uprawnień elektroenergetycznych kategorii E. Wyjeżdżają na targi motoryzacyjne do Ostródy, Poznania oraz na Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne do Niemiec. Zwiedzają fabryki samochodów w Polsce i Europie.

Nasza szkoła dostosowała swoją ofertę kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Najnowsze badania wskazują, że w Olsztynie i województwie warmińsko-mazurskim mechanicy pojazdów samochodowych, elektromechanicy, spedytorzy, kierowcy samochodów ciężarowych i dostawczych nie będą mieć problemów ze znalezieniem pracy, ponieważ brakuje fachowców o takich właśnie kwalifikacjach

Ciągły rozwój motoryzacji, coraz większa popularność motocykli i skuterów oraz zmiany w otaczającej nas rzeczywistości sprawiają, że obserwujemy duże zapotrzebowanie na specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach. W niektórych zawodach natomiast wszyscy obserwujemy luki pokoleniowe, brakuje młodych, nowych kadr, które mogłyby zastąpić starszych pracowników. Dotyczy to szczególnie transportu kolejowego. Nasza szkoła idzie z duchem czasu i otwiera takie kierunki kształcenia, które mają tę lukę wypełnić i spełnić oczekiwania pracodawców.

Partnerami szkoły w kształceniu są: Mercedes-Benz Auto Idea, Opel Mibo, JD Kulej, Mazurek Premium, Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Przewoźników, POLREGIO, Polskie Linie Kolejowe.

 

Zapraszamy Was do zapoznania się z ofertą naszej szkoły.

 

DO POCZĄTKU STRONY

 


 

Zawód ten nie tylko umożliwia rozwój motoryzacyjnych pasji i zainteresowań, ale przede wszystkim daje gwarancję interesującej pracy.

Absolwent po zdobyciu kwalifikacji diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych albo obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych oraz kwalifikacji organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych otrzymuje tytuł technika pojazdów samochodowych i jest gotowy do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• obsługi, diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych,

• organizacji i prowadzenia usług motoryzacyjnych oraz ich dokumentacji,

• sprzedaży pojazdów oraz artykułów motoryzacyjnych,

• kierowania pojazdami samochodowymi.

Szkoła przygotowuje do dalszego kształcenia się, planowania kariery zawodowej i podjęcia pracy zawodowej na stanowisku mistrza, kontrolera technicznego, pracownika biura obsługi klienta w zakładach produkcji, diagnostyki, naprawy, obsługi i transportu branży motoryzacyjnej, do podjęcia pracy w salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi, do pracy w przedsiębiorstwach transportu samochodowego oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Szkoła zapewnia:

udział w zajęciach praktycznych realizowanych w doskonale wyposażonych warsztatach szkolnych lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi, praktyki zawodowe (4 tygodnie w klasie 3 i 4 tygodnie w klasie 4) realizowane w renomowanych firmach samochodowych,

• bezpłatne przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kategorii B i naukę jazdy prowadzoną przez doświadczonych instruktorów na nowych pojazdach Kia Rio,

 naukę języka obcego ukierunkowanego zawodowo,

• zajęcia realizowane w ramach współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim,

 wycieczki dydaktyczne na krajowe i zagraniczne targi motoryzacyjne np. do Poznania i Lipska, w czasie których odbywają się warsztaty, konferencje, pokazy,

• udział w różnorodnych projektach i kursach umożliwiających zdobycie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy,

 wymianę doświadczeń z uczniami z innych szkół samochodowych w Polsce i za granicą,

 udział w rajdach samochodowych i motocrossowych w roli kierowcy, pilota, sędziego, mechanika w ramach wieloletniej współpracy z Polskim Związkiem Motorowym oddział Olsztyn i Automobilklubem Warmińskim,

 rozwijanie różnorodnych pasji i zainteresowań,

 bardzo dobre przygotowanie do egzaminów zawodowych, konkursów, turniejów i olimpiad z wiedzy technicznej i samochodowej,

 zajęcia dodatkowe: motoryzacyjne, sportowe, doskonalące umiejętności niezbędne na egzaminie maturalnym,

 pracę z doświadczonymi nauczycielami egzaminatorami,

 udział w interesujących przedsięwzięciach organizowanych przez prężnie działający Samorząd Uczniowski,

 udział w różnych projektach edukacyjnych np. ogólnopolskim projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.

  

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. Dokument PDF

DO POCZĄTKU STRONY

 


 

Zawód ten cieszy się coraz większą popularnością w kraju i poza jego granicami i zapewnia duże możliwości na rynku pracy. Firmy poszukują pracowników z takim wykształceniem. Praca w tym zawodzie wiąże się z podróżowaniem i nawiązywaniem kontaktów z ludźmi z całego świata.

Absolwent po zdobyciu kwalifikacji organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów otrzymuje tytuł technika spedytora i jest gotowy do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• organizowania i nadzorowania przewozu towarów w kraju i za granicą,

• pozyskiwania klientów i kontrahentów,

• profesjonalnej współpracy z klientami i kontrahentami krajowymi i zagranicznymi,

• prowadzenia dokumentacji związanej ze spedycją,

• odpowiedniego wyboru środków transportu, drogi przewozu i przygotowania ładunku,

• organizowania odpraw celnych,

• ubezpieczenia towaru,

• monitorowania przebiegu procesu transportowego,

• pracy w języku obcym,

• posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.

Szkoła przygotowuje do dalszego kształcenia się, planowania kariery zawodowej i podjęcia pracy zawodowej w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, agencjach obsługi portów lotniczych i morskich, we wszystkich przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary oraz w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe.

Szkoła zapewnia:

 przygotowanie do pracy z różnymi programami komputerowymi i urządzeniami biurowymi,

 doskonałe przygotowanie do pracy w języku obcym,

 udział w różnorodnych zajęciach zawodowych praktycznych realizowanych w świetnie wyposażonych, specjalistycznych pracowniach,

• praktyki zawodowe realizowane w renomowanych firmach przewozowych,

 kształcenie we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Przewoźników,

• udział w różnorodnych projektach i kursach umożliwiających zdobycie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy,

 bardzo dobre przygotowanie do egzaminów,

 zajęcia dodatkowe: zawodowe, sportowe, doskonalące umiejętności niezbędne na egzaminie maturalnym,

 pracę z doświadczonymi nauczycielami egzaminatorami,

 rozwijanie różnorodnych pasji i zainteresowań,

 udział w interesujących przedsięwzięciach organizowanych przez prężnie działający Samorząd Uczniowski,

 udział w różnych projektach edukacyjnych np. ogólnopolskim projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.

 

TECHNIK SPEDYTOR. Dokument PDF

DO POCZĄTKU STRONY

 


 

Technik transportu drogowego to nowy zawód w kształceniu ponadpodstawowym, gwarantujący ciekawą i dobrze płatną pracę polegającą na organizowaniu i nadzorowaniu przewozu środkami transportu. Wielką korzyścią kształcenia się w tym zawodzie jest przygotowanie do prowadzenia oraz obsługi coraz bardziej zaawansowanych elektronicznie, mechanicznie, zapewniających komfort i bezpieczeństwo pracy pojazdów ciężarowych. Zawód ten można wykonywać zarówno w kraju jak i za granicą. Daje on możliwość założenia własnej firmy transportowej bądź to świadczącej usługi przewozowe, bądź udostępniającej pojazdy.

Pracodawcy wciąż intensywnie poszukują pracowników, specjalistów z branży transportowej. Związane jest to ze znacznym wzrostem popytu na usługi transportowe, w tym na usługi samochodowe w zakresie transportu osób i ładunków.

Absolwent po zdobyciu kwalifikacji: eksploatacja środków transportu drogowego i organizacja przewozu środkami transportu drogowego otrzymuje tytuł technika transportu drogowego i jest gotowy do wykonywania następujących zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego:

• przygotowania do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji wstępnej,

• oceniania stanu technicznego środków transportu drogowego,

• wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego,

• wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy,


w zakresie kwalifikacji TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego:

• planowania i organizowania prac dotyczących przewozu drogowego osób oraz ładunków,

• prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego osób i ładunków,

• przygotowania do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii C+E.


Szkoła przygotowuje do dalszego kształcenia się, planowania kariery zawodowej i podjęcia pracy zawodowej w firmach transportowych, świadczących usługi przewozu osób i rzeczy (jako kierowca lub osoba nadzorująca pracę kierowców), firmach spedycyjnych, logistycznych, instytucjach takich jak Inspekcja Transportu Drogowego, Policja, Wojsko, Straż Pożarna, zakładach usługowo–naprawczych, zakładach produkcyjnych przy przewozie produktów, półproduktów, komponentów do produkcji itp., w hurtowniach i sklepach wielkopowierzchniowych przy dowozie towarów, w hurtowniach zajmujących się dystrybucją części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych stosowanych w środkach transportu drogowego. Absolwent może założyć własną działalność gospodarczą w zakresie wszelkiego rodzaju usług w zakresie transportu.

Szkoła zapewnia:

• udział w zajęciach praktycznych realizowanych w doskonale wyposażonych warsztatach szkolnych lub w firmach transportowych,

• praktyki zawodowe (4 tygodnie w klasie 3 i 4 tygodnie w klasie 4) realizowane w renomowanych firmach samochodowych,

• bezpłatne przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kategorii B, C, C+E, oraz kwalifikację wstępną, naukę jazdy prowadzoną przez doświadczonych instruktorów na nowych pojazdach Kia Rio, MAN TGL 12.250

• naukę języka obcego ukierunkowanego zawodowo,

• zajęcia realizowane w ramach współpracy z Uniwersytetem Warmińsko- Mazurskim,

• wycieczki dydaktyczne na krajowe i zagraniczne targi motoryzacyjne np. do Poznania i Lipska, w czasie których odbywają się warsztaty, konferencje, pokazy,

• udział w różnorodnych projektach i kursach umożliwiających zdobycie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy,

• wymianę doświadczeń z uczniami z innych szkół samochodowych w Polsce i za granicą,

• udział w rajdach samochodowych i motocrossowych w roli kierowcy, pilota, sędziego, mechanika w ramach wieloletniej współpracy z Polskim Związkiem Motorowym oddział Olsztyn i Automobilklubem Warmińskim,

• rozwijanie różnorodnych pasji i zainteresowań,

• bardzo dobre przygotowanie do egzaminów zawodowych, konkursów, turniejów i olimpiad z wiedzy technicznej i samochodowej,

• zajęcia dodatkowe: motoryzacyjne, sportowe, doskonalące umiejętności niezbędne na egzaminie maturalnym,

• pracę z doświadczonymi nauczycielami egzaminatorami,

• udział w interesujących przedsięwzięciach organizowanych przez prężnie działający Samorząd Uczniowski,

• udział w różnych projektach edukacyjnych.

Technik transportu drogowego może znaleźć zatrudnienie w krajowych jak i zagranicznych firmach przewozowych, logistycznych, spedycyjnych. Po zdaniu matury może kontynuować naukę na studiach wyższych np. na kierunkach wydziałów o profilach: transport drogowy, logistyka, spedycja.

 

TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO. Dokument PDF

DO POCZĄTKU STRONY

  


 

Zawód ten umożliwia pracę w nowoczesnych, prężnie rozwijających się przedsiębiorstwach i zakładach transportu kolejowego. Na rynku pracy brakuje odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, więc absolwenci mogą liczyć na znalezienie atrakcyjnej pracy.

Pracownik otrzymuje bezpłatne przejazdy, a jego rodzina 80% zniżki na przejazdy środkami transportu kolejowego oraz, raz w roku, bilet międzynarodowy na przejazdy po Europie. Dodatkowo może liczyć na bardzo dobrą opiekę socjalną, np. 80% dofinansowania do wczasów, deputat węglowy, nagrody motywacyjne i za długoletnią pracę.

Absolwent po zdobyciu kwalifikacji organizacja i prowadzenie ruchu pociągów oraz planowanie i realizacja przewozów kolejowych otrzymuje tytuł technika transportu kolejowego i jest gotowy do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunku ruchu,

• obsługiwania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności,

• nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej,

• planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych,

• zarządzania taborem kolejowym,

• przygotowania do przewozu, odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób,

• zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów,

• obsługi nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym i łączności.

Szkoła przygotowuje do dalszego kształcenia się, planowania kariery zawodowej i podjęcia pracy zawodowej na stanowisku dyżurnego ruchu, nastawniczego, manewrowego, konduktora, kasjera biletowo-bagażowego, kierownika pociągu, dyspozytora, rewidenta taboru, maszynisty (po przeszkoleniu) w przedsiębiorstwach transportowych i zakładach transportu kolejowego.

Szkoła zapewnia:

 udział w zajęciach zawodowych teoretycznych prowadzonych przez fachowców z przedsiębiorstw kolejowych,

 zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane u pracodawców,

• kształcenie we współpracy z takimi firmami jak PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Przewozy Regionalne,

 naukę języka obcego ukierunkowanego zawodowo,

• stypendia za dobre wyniki w nauce osobom, które zadeklarują chęć pracy na kolei ufundowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

II klasa - 250 zł miesięcznie
III klasa - 350 zł miesięcznie
IV klasa - 450 zł miesięcznie
V klasa - 550 zł miesięcznie

 wymianę doświadczeń z uczniami z innych szkół z całej Polski w ramach corocznych Zjazdów Uczniów Szkół Kolejowych w Krakowie, w czasie których

odbywają się warsztaty, wykłady, konkursy,

 udział w różnorodnych projektach i kursach umożliwiających zdobycie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy,

 zajęcia dodatkowe: zawodowe, sportowe, doskonalące umiejętności niezbędne na egzaminie maturalnym,

 rozwijanie różnorodnych pasji i zainteresowań,

 pracę z doświadczonymi nauczycielami egzaminatorami,

 udział w interesujących przedsięwzięciach organizowanych przez prężnie działający Samorząd Uczniowski,

• udział w różnych projektach edukacyjnych np. ogólnopolskim projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.

 

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO. Dokument PDF

DO POCZĄTKU STRONY

 


 

Zawód ten pozwala na połączenie pracy z pasją. Praca wiąże się bowiem z poznawaniem ciekawych miejsc naszego kraju i świata. Pracodawcy gwarantują absolwentom pracę, ponieważ od wielu lat brakuje odpowiednio wykwalifikowanych fachowców.

Absolwent po zdobyciu kwalifikacji organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych oraz organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania otrzymuje tytuł technika budownictwa kolejowego i jest gotowy do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• opracowywania projektów wykonawczych, technicznych i geodezyjnych,

• sporządzania kosztorysów budowy dróg i mostów kolejowych,

• zapewniania ciągłości pracy na liniach kolejowych i bocznicach, zgodnie z opracowanymi regulaminami i potrzebami zakładu,

• prowadzenia niezbędnej dokumentacji,

• kierowania robotami na obiekcie,

• posługiwania się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami, pozwalającymi na określanie i poprawę parametrów geodezyjnych toru, stanu podsypki, szyn i złączek wraz z rozjazdami,

• montowania i rozmontowania urządzeń linii kolejowych,

• współpracy z administracją drogową i służbami specjalistycznymi.

Szkoła przygotowuje do dalszego kształcenia się, planowania kariery zawodowej i podjęcia pracy zawodowej w przedsiębiorstwach budowlanych, zakładach transportu kolejowego, jednostkach naprawczych zmechanizowanych służb drogowych, zespołach terenowych jednostek badawczych kolejnictwa.

Szkoła zapewnia:

 udział w zajęciach zawodowych teoretycznych prowadzonych przez fachowców z przedsiębiorstw kolejowych, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane u pracodawców,

• kształcenie we współpracy z takimi firmami jak PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Przewozy Regionalne,

 naukę języka obcego ukierunkowanego zawodowo,

 stypendia za dobre wyniki w nauce osobom, które zadeklarują chęć pracy na kolei ufundowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

II klasa - 250 zł miesięcznie
III klasa - 350 zł miesięcznie
IV klasa - 450 zł miesięcznie
V klasa - 550 zł miesięcznie

 wymianę doświadczeń z uczniami z innych szkół z całej Polski w ramach corocznych Zjazdów Uczniów Szkół Kolejowych w Krakowie, w czasie których odbywają się warsztaty, wykłady, konkursy,

 udział w różnorodnych projektach i kursach umożliwiających zdobycie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy,

 zajęcia dodatkowe: zawodowe, sportowe, doskonalące umiejętności niezbędne na egzaminie maturalnym,

 rozwijanie różnorodnych pasji i zainteresowań,

 pracę z doświadczonymi nauczycielami egzaminatorami,

 udział w interesujących przedsięwzięciach organizowanych przez prężnie działający Samorząd Uczniowski,

• udział w różnych projektach edukacyjnych np. ogólnopolskim projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.

 

TECHNIK BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO. Dokument PDF

DO POCZĄTKU STRONY

 


 

Zawód ten umożliwia połączenie pracy z pasją. Wiąże się on z możliwością przeprowadzania renowacji zabytkowych aut, tuningu pojazdów, z udziałem w rajdach samochodowych.

Absolwent po zdobyciu kwalifikacji diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych jest gotowy do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• eksploatacji, diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń elektronicznych i specjalistycznych programów komputerowych,

• kierowania pojazdami samochodowymi.

Szkoła przygotowuje do dalszego kształcenia się, planowania kariery zawodowej i podjęcia pracy zawodowej w zakładach naprawy pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi i kontroli pojazdów, zakładach produkcji samochodów i części zamiennych, placówkach handlowych, salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Szkoła zapewnia:

 udział w zajęciach praktycznych realizowanych już od pierwszej klasy w nowoczesnych, doskonale wyposażonych warsztatach szkolnych, w Autoryzowanej Stacji Obsługi lub wybranym przez ucznia zakładzie pracy w przypadku młodocianych pracowników,

• kształcenie zawodowe we współpracy ze znanymi firmami samochodowymi,

• bezpłatne przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kategorii B i naukę jazdy prowadzoną przez doświadczonych instruktorów na nowych pojazdach Kia Rio,

 wycieczki dydaktyczne na krajowe i zagraniczne targi motoryzacyjne np. do Poznania i Lipska, w czasie których odbywają się warsztaty, konferencje, pokazy,

• udział w różnorodnych projektach umożliwiających zdobycie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy,

 wymianę doświadczeń z uczniami z innych szkół samochodowych w Polsce i za granicą,

 udział w rajdach samochodowych, motocrossowych i kartingowych w roli kierowcy, pilota, sędziego, mechanika w ramach wieloletniej współpracy z Polskim Związkiem Motorowym oddział Olsztyn i Automobilklubem Warmińskim,

 rozwijanie różnych pasji i zainteresowań,

 bardzo dobre przygotowanie do egzaminów zawodowych oraz konkursów z wiedzy technicznej i samochodowej,

 zajęcia dodatkowe: motoryzacyjne i sportowe,

 pracę z doświadczonymi nauczycielami egzaminatorami,

 udział w interesujących przedsięwzięciach organizowanych przez prężnie działający Samorząd Uczniowski,

 udział w różnych projektach edukacyjnych.

 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. Dokument PDF

DO POCZĄTKU STRONY

 


 

Współczesne pojazdy zbudowane są z wielu urządzeń elektrycznych i elektronicznych, dlatego też absolwent tego kierunku kształcenia może być pewien, że będzie fachowcem poszukiwanym na rynku pracy.

Absolwent po zdobyciu kwalifikacji obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych jest gotowy do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• diagnozowania i naprawy systemów sterowania silnikiem oraz układów bezpieczeństwa i komfortu jazdy,
instalacji i uruchamiania w samochodzie elektrycznych i elektronicznych urządzeń sterujących, zabezpieczających i sygnalizacyjnych,

• konserwacji i naprawy elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

• obsługi specjalistycznych przyrządów pomiarowych i diagnostycznych,

• kierowania pojazdami samochodowymi.

Szkoła przygotowuje do dalszego kształcenia się, planowania kariery zawodowej i podjęcia pracy w stacjach obsługi i kontroli pojazdów, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów, salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Szkoła zapewnia:

 udział w zajęciach praktycznych realizowanych już od pierwszej klasy w nowoczesnych, doskonale wyposażonych warsztatach szkolnych, w Autoryzowanej Stacjo Obsługi lub wybranym zakładzie pracy w przypadku młodocianych pracowników,

 kształcenie we współpracy ze znanymi firmami samochodowymi,

• bezpłatne przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kategorii B i naukę jazdy prowadzoną przez doświadczonych instruktorów na nowych pojazdach Kia Rio,

 wycieczki dydaktyczne na krajowe i zagraniczne targi motoryzacyjne np. do Poznania i Lipska, w czasie których odbywają się warsztaty, konferencje, pokazy,

• udział w różnorodnych projektach i kursach umożliwiających zdobycie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy,

 wymianę doświadczeń z uczniami z innych szkół samochodowych w Polsce i za granicą,

 udział w rajdach samochodowych, motocrossowych, kartingowych w roli kierowcy, pilota, sędziego, mechanika w ramach wieloletniej współpracy z Polskim Związkiem Motorowym oddział Olsztyn i Automobilklubem Warmińskim,

 rozwijanie różnych pasji i zainteresowań,

 bardzo dobre przygotowanie do egzaminów zawodowych oraz konkursów z wiedzy technicznej i samochodowej,

 zajęcia dodatkowe: motoryzacyjne, sportowe,

 pracę z doświadczonymi nauczycielami egzaminatorami,

 udział w interesujących przedsięwzięciach organizowanych przez prężnie działający Samorząd Uczniowski,

 udział w różnych projektach edukacyjnych.

 

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. Dokument PDF

DO POCZĄTKU STRONY

 


 

Zawód kierowcy mechanika jest zawodem gwarantującym pracę w dużych, sprawdzonych firmach na terenie Olsztyna, województwa warmińsko-mazurskiego i w firmach na terenie całego kraju m. in. na stanowisku kierowcy samochodów ciężarowych, ponieważ ostatnie badania wskazują, że na rynku pracy brakuje kierowców zawodowych.

Zawód ten gwarantuje dobre zarobki, możliwość dalszego rozwoju, kontakt z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, międzynarodowe środowisko pracy. Wiąże się on z podróżowaniem po świecie, poznawaniem ciekawych miejsc, korzystaniem z programu wycieczek w przypadku zatrudnienia w branży turystycznej.

Absolwent po zdobyciu kwalifikacji eksploatacja środków transportu drogowego otrzymuje tytuł kierowcy mechanika i jest gotowy do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• prowadzenia pojazdów samochodowych,

• planowania i organizowania prac dotyczących przewozu drogowego podróżnych oraz ładunków,

• wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy,

• prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy,

• wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego,

• oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

Absolwent szkoły po potwierdzeniu tej kwalifikacji może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik transportu drogowego po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji organizacja przewozu środkami transportu drogowego oraz po uzyskaniu wykształcenia średniego.

Szkoła przygotowuje do dalszego kształcenia się, planowania kariery zawodowej i podjęcia pracy w przedsiębiorstwach transportowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, agencjach turystycznych, biurach podróży, przedsiębiorstwach przewozowych, przedsiębiorstwach spedycyjnych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Szkoła zapewnia:

 udział w zajęciach praktycznych realizowanych już od pierwszej klasy w nowoczesnych, doskonale wyposażonych warsztatach szkolnych lub w wybranym zakładzie pracy w przypadku młodocianych pracowników,

 kształcenie we współpracy ze znanymi firmami samochodowymi,

• bezpłatne przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kategorii B i naukę jazdy prowadzoną przez doświadczonych instruktorów na nowych pojazdach Kia Rio,

• bezpłatne przygotowanie do testu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wstępnej oraz prawa jazdy kategorii C,

 naukę języka obcego ukierunkowanego zawodowo,

 wycieczki dydaktyczne na krajowe i zagraniczne targi motoryzacyjne np. do Poznania i Lipska, w czasie których odbywają się warsztaty, konferencje, pokazy,

• udział w różnorodnych projektach i kursach umożliwiających zdobycie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy,

 wymianę doświadczeń z uczniami z innych szkół samochodowych w Polsce i za granicą,

 udział w rajdach samochodowych, motocrossowych i kartingowych w roli kierowcy, pilota, sędziego, mechanika w ramach wieloletniej współpracy z Polskim Związkiem Motorowym oddział Olsztyn i Automobilklubem Warmińskim,

 rozwijanie różnych pasji i zainteresowań,

 bardzo dobre przygotowanie do egzaminów zawodowych oraz konkursów z wiedzy technicznej i samochodowej,

 zajęcia dodatkowe: motoryzacyjne, sportowe,

 pracę z doświadczonymi nauczycielami egzaminatorami,

 udział w interesujących przedsięwzięciach organizowanych przez prężnie działający Samorząd Uczniowski,

 udział w różnych projektach edukacyjnych.

 

KIEROWCA MECHANIK. Dokument PDF

DO POCZĄTKU STRONY

 


 

Rosnąca liczba pojazdów samochodowych powoduje wzrost zapotrzebowania na usługi blacharskie w przemyśle motoryzacyjnym. Dynamicznie rozwijają się też firmy tłoczące blachy karoseryjne lub elementy z nimi związane. Uniwersalność kwalifikacji zawodowych blacharza samochodowego daje podstawy do wykonywania wielu zadań w zawodach pokrewnych.

Dodatkowo uzyskanie uprawnień np. spawacza poszerza umiejętności zawodowe i zwiększa znacząco możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy. Zawód ten pozwala także na łączenie pracy z pasją, absolwent może zajmować się renowacją zabytkowych aut.

Absolwent po zdobyciu kwalifikacji diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych jest gotowy do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• oceny stanu nadwozia,

• planowania, przygotowania, doboru materiałów, półfabrykatów i narzędzi do nadwozi,

• przygotowania elementów i wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi,

• montażu nadwozi na liniach produkcyjnych,

• ręcznej lub ręczno-maszynowej obróbki metali,

• budowy, diagnostyki, naprawy i konserwacji oraz naprawy nadwozi pojazdów samochodowych,

• kontroli jakości stanu nadwozia po naprawie,

• wykonywania prototypowych części nadwozia ręcznie lub na maszynach do obróbki plastycznej,

montażu i naprawy elementów nadwozia z zastosowaniem m. in. takich urządzeń jak: spotter blacharski, spawarka MIG/MAG, lutospawarka, zgrzewarka, urządzenie do cięcia plazmą.

Szkoła przygotowuje do dalszego kształcenia się, planowania kariery zawodowej i podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych branży samochodowej, warsztatach naprawczych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów, salonach samochodowych i stacjach obsługi, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, hurtowniach i sklepach części zamiennych, usługach blacharskich oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Szkoła zapewnia:

 udział w zajęciach praktycznych realizowanych już od pierwszej klasy w nowoczesnych, doskonale wyposażonych warsztatach szkolnych lub w wybranym zakładzie pracy w przypadku młodocianych pracowników,

• kształcenie zawodowe we współpracy ze znanymi firmami samochodowymi,

 wycieczki dydaktyczne na krajowe i zagraniczne targi motoryzacyjne np. do Poznania i Lipska, w czasie których odbywają się warsztaty, konferencje, pokazy,

• udział w różnorodnych projektach umożliwiających zdobycie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy,

 wymianę doświadczeń z uczniami z innych szkół samochodowych w Polsce i za granicą,

 rozwijanie różnych pasji i zainteresowań,

 bardzo dobre przygotowanie do egzaminów zawodowych,

 zajęcia dodatkowe: zawodowe, sportowe,

 pracę z doświadczonymi nauczycielami egzaminatorami,

 udział w interesujących przedsięwzięciach organizowanych przez prężnie działający Samorząd Uczniowski,

 udział w różnych projektach edukacyjnych.

 

BLACHARZ SAMOCHODOWY. Dokument PDF

DO POCZĄTKU STRONY

 


 

Zawód ten zaliczany jest do zawodów deficytowych. Najnowsze badania wskazują, że lakiernik znalazł się na liście zawodów, dla których dostrzega się potrzebę wprowadzenia różnych ułatwień w dostępie do rynku pracy. Wykształceni w tym zawodzie pracownicy są poszukiwani przez pracodawców.

Absolwent po zdobyciu kwalifikacji diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych jest gotowy do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• przygotowania powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych,

• doboru odpowiednich narzędzi, przyrządów i środków,

• lakierowania i renowacji powierzchni,

• obsługi nowoczesnych kabin lakierniczych,

• wykorzystywania nowych technologii, lakierów i materiałów pomocniczych,

• kontroli jakości wykonanych powłok lakierniczych.

Szkoła przygotowuje do dalszego kształcenia się, planowania kariery zawodowej i podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych z różnych branż, w szczególności samochodowej, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, usługach, w lakierniach przemysłowych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Szkoła zapewnia:

 udział w zajęciach praktycznych realizowanych już od pierwszej klasy w nowoczesnych warsztatach szkolnych wyposażonych m. in. w kabinę lakierniczą lub w wybranym zakładzie pracy w przypadku młodocianych pracowników,

• kształcenie zawodowe we współpracy ze znanymi firmami samochodowymi,

 wycieczki dydaktyczne na krajowe i zagraniczne targi motoryzacyjne np. do Poznania i Lipska, w czasie których odbywają się warsztaty, konferencje, pokazy,

• udział w różnorodnych projektach umożliwiających zdobycie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy,

 wymianę doświadczeń z uczniami z innych szkół w Polsce i za granicą,

 rozwijanie różnych pasji i zainteresowań,

 bardzo dobre przygotowanie do egzaminów zawodowych,

 pracę z doświadczonymi nauczycielami egzaminatorami,

 udział w interesujących przedsięwzięciach organizowanych przez prężnie działający Samorząd Uczniowski,

 udział w różnych projektach edukacyjnych.

 

LAKIERNIK SAMOCHODOWY. Dokument PDF

DO POCZĄTKU STRONY