mein MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI 
kuratorium  KURATORIUM OŚWIATY W OLSZTYNIE
cke  CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA
okelomza  OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁOMŻY
koweziu  KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ
ore  OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI
wmodn  WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
odnolsztyn  OLSZTYŃSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI
olsztyn  MIASTO OLSZTYN
motoklubolsztyn MOTOKLUB OLSZTYN
porpsychped PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA