PRZYBORY POMOCNICZE NA EGZAMINY MATURALNE

Zdający egzaminy maturalne powinni mieć ze sobą dowód osobisty oraz długopis (pióro) piszący na czarno. Poza tym mogą (powinni) wziąć ze sobą:

na matematykę: kalkulator prosty oraz linijkę i cyrkiel,

• na biologię: kalkulator prosty oraz linijkę,

• na fizykę: kalkulator prosty oraz linijkę,

• na geografię: kalkulator prosty , linijkę oraz lupę.

Wybrane wzory fizykochemiczne oraz tablice matematyczne zapewnia szkoła. Podobnie słowniki na język polski.

Na egzaminy można wnieść wyłącznie wymienione wyżej przybory pomocnicze.

Można mieć ze sobą małą (ok. 0,5l) butelkę wody. Butelka z wodą powinna stać na podłodze przy nodze stolika.


STRONA Z ARKUSZAMI MATURALNYMI CKE

https://students.pl/matura/arkusze/


TERMINY EGZAMINÓW MATURALNYCH

EGZAMINY OBOWIĄZKOWE. POZIOM PODSTAWOWY

4 maja, godz. 9.00 - JĘZYK POLSKI

5 maja, godz. 9.00 - MATEMATYKA

6 maja, godz. 9.00 - JĘZYK ANGIELSKI

6 maja, godz. 14.00 - JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMINY DODATKOWE. POZIOM ROZSZERZONY

9 maja, godz. 9.00 - JĘZYK ANGIELSKI

10 maja, godz. 9.00 - JĘZYK POLSKI

11 maja, godz. 9.00 - MATEMATYKA

12 maja, godz. 9.00 - BIOLOGIA

13 maja, godz. 14.00 - JĘZYK NIEMIECKI

18 maja, godz. 9.00 - GEOGRAFIA

19 maja, godz. 9.00 - FIZYKA


HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

SESJA CZERWIEC 2022

PRZYBORY POMOCNICZE NA EGZAMINY ZAWODOWE

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - FORMUŁA D (DOKUMENT)

1 czerwca, godz. 9.00

TDR.01 (kierowca mechanik: 3 BKG, 3 BKP)

TKO.07 (technik transportu kolejowego: 3 TKP)

SESJA POPRAWKOWA - FORMUŁA D (DOKUMENT)

20 czerwca, godz. 9.00

AU.04 (kierowca mechanik: 3 BKG)

AU.31 (technik spedytor: 4 ST)

A.44 (technik transportu kolejowego)

20 czerwca, godz. 13.00

AU.47 (technik transportu kolejowego: 4 KT)

A.45 (technik transportu kolejowego)

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA - FORMUŁA W (WYKONANIE)

MOT.02 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

7 czerwca, godz. 12.00 - zdający z innych szkół

7 czerwca, godz. 16.00 - 3 TEG

8 czerwca, godz. 8.00, 12.00, 16.00 - 3 TEG

9 czerwca, godz. 8.00, 12.00, 16.00 - 3 TEG

10 czerwca, godz. 8.00 - 3 TEG

10 czerwca, godz. 12.00, 16.00 - 3 BEG

11 czerwca, godz. 8.00, 12.00 - 3 BEG

11 czerwca, godz. 16.00 - 3 BEP

12 czerwca, godz. 8.00, 12.00, 16.00 - 3 BEP

MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

 8 czerwca, godz. 8.00, 12.30, 17.00 - 3 TMG

9 czerwca, godz. 8.00, 12.30, 17.00 - 3 TMG

10 czerwca, godz. 8.00 - 3 TMG

10 czerwca, godz. 12.30, 17.00 - 3 BMG

11 czerwca, godz. 8.00 - 3 BMG - 3 BMP

11 czerwca, godz. 12.30, 17.00 - 3 BMP

12 czerwca, godz. 8.00, 12.30, 17.00 - 3 BMP

CZĘŚĆ PISEMNA NA KOMPUTERACH (online)

4 czerwca, godz. 8.30 - 3 TKP

4 czerwca, godz. 10.30, 12.30 - 3 TEG

4 czerwca, godz. 14.30 - 3 BEG

5 czerwca, godz. 8.30 - 3 BEP

5 czerwca, godz. 10.30, 12.30 - 3 TMG

5 czerwca, godz. 14.30 - 3 BMP

6 czerwca, godz. 8.30 - 3 BMG

6 czerwca, godz. 10.30, 12.30 - 3 BKP

6 czerwca, godz. 14.30, 16.30 - 3 BKG

CZĘŚĆ PISEMNA NA ARKUSZACH PAPIEROWYCH - SESJA POPRAWKOWA

21 czerwca

godz. 10.00 - AU.31 (technik spedytor)

godz. 12.00 - MG.12 (elektromechanik)

godz. 14.00 - TK.47 (technik transportu kolejowego)