Kolejny już raz uczniowie naszej szkoły odnieśli wielki sukces. Dwie uczennice Technikum nr 1 otrzymały Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce. Najlepszą uczennicą w ZSS w roku szkolnym 2019/2020 była

KAROLINA GRYCZ z klasy 4 KT ze świetną średnią ocen 5,23 i właśnie ona trzeci już raz została Stypendystką Prezesa Rady Ministrów. Drugą została JOANNA MURASZKIEWICZ z klasy 2 TKP ze średnią ocen 4,76.

Naszym uczennicom gratulujemy bardzo dobrych wyników, osiągnięć i sukcesu!

dyplom prm k g dyplom prm j m

Kliknij aby powiększyć dyplom