INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW
W ZWIĄZKU
Z PRZEJŚCIEM NAUCZANIA NA TRYB ZDALNY

1. W związku z zakwalifikowaniem Olsztyna do czerwonej strefy, od 19 października 2020 r. do odwołania Zespół Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego w Olsztynie realizuje kształcenie teoretyczne w formie zdalnej.
2. Zajęcia praktyczne odbywają się zgodnie z planem w formie stacjonarnej w obiektach szkolnych i u pracodawców.
3. Zajęcia praktyczne: organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych, zarzadzanie działalnością transportową i spedycyjną, ekonomika transportu, techniki biurowe i informatyczne, działalność usługowa kolei, technologia i organizacja pracy stacji, odbywają się w trybie zdalnym.


4. Realizowane praktyki zawodowe odbywają się bez zmian.
5. Nauka jazdy odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez instruktora.
6. Zajęcia w formie zdalnej będą realizowane zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
7. Obecność uczniów będzie rejestrowana na podstawie uczestnictwa w zdalnych zajęciach, logowania się na platformie Microsoft 365, aktywności w dzienniku elektronicznym „Librus”: wysyłania/odbierania wiadomości, przesyłania prac.
8. Nauczanie zdalne będzie realizowane z wykorzystaniem: dziennika elektronicznego Librus, platformy Microsoft 365 (teams) oraz platformy e-podręczniki.
9. Rodziców i uczniów prosimy o systematyczne zapoznawanie się z przesyłanymi wiadomościami i komunikatami.

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI
W ZWIĄZKU Z PRZEJŚCIEM NAUCZANIA NA TRYB ZDALNY

1. W związku z zakwalifikowaniem Olsztyna do czerwonej strefy, od 19 października 2020 r. do odwołania Zespół Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego w Olsztynie realizuje kształcenie teoretyczne w formie zdalnej.
2. Zajęcia praktyczne odbywają się zgodnie z planem w formie stacjonarnej w obiektach szkolnych i u pracodawców.
3. Zajęcia praktyczne: organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych, zarzadzanie działalnością transportową i spedycyjną, ekonomika transportu, techniki biurowe i informatyczne, działalność usługowa kolei, technologia i organizacja pracy stacji, odbywają się w trybie zdalnym.
4. Realizowane praktyki zawodowe odbywają się bez zmian.
5. Nauka jazdy odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez instruktora.
6. Zajęcia w formie zdalnej będą realizowane zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
7. Obecność uczniów będzie rejestrowana na podstawie uczestnictwa w zdalnych zajęciach, logowania się na platformie Microsoft 365, aktywności w dzienniku elektronicznym „Librus”: wysyłania/odbierania wiadomości, przesyłania prac.
8. Nauczanie zdalne będzie realizowane z wykorzystaniem: dziennika elektronicznego Librus, platformy Microsoft 365 (teams) oraz platformy e-podręczniki.
9. Zdalne nauczanie może być realizowane przez nauczycieli w przydzielonych pracowniach w szkole lub w domu.
10. Istnieje możliwość wypożyczenia potrzebnego do zdalnego nauczania sprzętu. W tej spawie proszę kontaktować się z panią Małgorzatą Worobel.
11. Wychowawcy są zobowiązani do zapewnienia uczniom i rodzicom możliwości logowania się w dzienniku elektronicznym „Librus”.
12. Wychowawcy powinni wskazać uczniów, którzy nie posiadają potrzebnego sprzętu do nauki zdalnej.

* * *