Poniżej szczegółowa instrukcja logowania do konta na Platformie Usług Oświatowych pełniącej rolę dziennika elektronicznego LIBRUS

Instrukcja logowania (plik w formacie PDF)