Adolf Maria Bocheński urodził się w rodzinie ziemiańskiej 13 kwietnia 1909 roku w Ponikwie k. Brodów w Małopolsce Wschodniej.

Przyszły bohater już od najmłodszych lat wykazywał wybitne zdolności. W latach 1927 - 1930 studiował w Wyższej Szkole Nauk Politycznych w Paryżu, którą ukończył z wyróżnieniem. Cztery lata później ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.

A. M. Bocheński zajmował się publicystyką i był jednym z jej najzdolniejszych przedstawicieli. Będąc jeszcze w gimnazjum napisał - wraz z bratem Aleksandrem - książkę O skłonnościach samobójczych narodu polskiego. Swoje artykuły o treści historycznej i politycznej drukował w Buncie Młodych, którego był jednym z założycieli, a następnie w Polityce, którą założył z Jerzym Giedroyciem. W 1937 roku ukazała się jego sztandarowa książka Między Niemcami a Rosją.

A. M. Bocheński miał w chwili wybuchu II wojny światowej lat 30, Pragnął wstąpić do wojska, ale żadna komisja wojskowa nie chciała go przyjąć ze względu na jego zły stan zdrowia. Wreszcie po licznych staraniach udało się mu wstąpić do 22 Pułku Ułanów, z którym przeszedł na Węgry, a stamtąd przedostał się do Francji. W Coetquidan ukończył podchorążówkę i z Brygadą Podhalańską wyruszył pod Narwik. Tam za swoje męstwo i odwagę otrzymał swój pierwszy Krzyż Walecznych. Po powrocie do Francji i po jej kapitulacji przeprowadzał przez Pireneje wielu żołnierzy i oficerów udających się do Anglii. Po kilku miesiącach, w przebraniu marynarza, wyruszył do Syrii, gdzie wstąpił do Brygady Karpackiej, dał się poznać jako doskonały nauczyciel i instruktor obsługi wojskowego sprzętu mechanicznego a także jako kolega i przyjaciel. Następne etapy żołnierskiej drogi naszego patrona to sławny Pułk Ułanów Karpackich, obrona Tobruku, Monte Cassino. A. M. Bocheński - specjalista od rozbrajania min - zginął rozerwany przez minę 18 lipca 1944 roku, w dniu zdobycia Ancony.

Podchorąży Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, a następnie podporucznik Pułku Ułanów Karpackich, dzięki swej niezwykłej odwadze, a przede wszystkim prawdziwie koleżeńskiej i w pełni humanistycznej postawie, zdobył niespotykaną popularność wśród żołnierzy. Jego czyny zyskały legendarną sławę. Kawaler Maltański, Kawaler Virtuti Militari, trzykrotnie dekorowany Krzyżem Walecznych, wybitny umysł, człowiek niepospolity, kamień z drogocennego kruszcu - Adolf Maria Bocheński - jest od 25 maja 1991 roku Patronem Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie.