19

Odpoczynek przed głównym wejściem do P. L. K. w niedzielę 1952 r. po odgruzowywaniu spalonych domów przy ul. Wojska Polskiego w Olsztynie.
Od lewej:
    DROZDEK JAN
    ŚWIĘCKI LECH
    SZCZEPANIAK WIESŁAW
    JANCZEWSKI JERZY
    OLSZEWSKI
    ROGULSKI TADEUSZ
    KERSZ

 

20

Zdjęcie zrobione w P. L. K. w pierwszej klasie na parterze w 1948 r. podczas lekcji Przysposobienia Wojskowego prowadzonej przez porucznika Wojska Polskiego.
Od lewej:
    USOWICZ RYSZARD
    POJMAJ LEON
    SAMOJLUK
    SZCZEPANIAK WIESŁAW
    KERSZ
    GOSIEWSKI

 

21

Lekcja nauki "części maszyn" w II klasie Wydziału Mechanicznego P. L. K. prowadzona przez
inż. DZIEMIDOWICZA. Rok 1949.
Na zdjęciu od lewej:
    DROZDEK JAN
    JANCZEWSKI JERZY
    GOSIEWSKI
    WOJCIECHOWICZ LEON
    SZCZEPANIAK WIESŁAW
    KAŹMIERCZAK ZDZISŁAW

 

22

Lekcja nauki "częścia maszyn" w II klasie Wydziału Mechanicznego P. L. K. prowadzona przez
inż. DZIEMIDOWICZA. Rok 1949.
Od lewej:
    ?
    SZCZEPANIAK WIESŁAW
    JANCZEWSKI JERZY
    MALINOWSKI

 

24

Lekcja nauki "częścia maszyn" w III klasie Wydziału Mechanicznego P. L. K. prowadzona przez
inż. DZIEMIDOWICZA. Rok 1951.
Od lewej:
    DROZDEK JAN
    SZCZEPANIAK WIESŁAW