Wykaz uczniów I klasy Wydziału Mechanicznego Państwowego Liceum Komunikacyjnego
z 1951 roku:

    GNIEWOSZEWSKI
    FILIPOWSKI
    POJMAJ LEON
    WINIECKI
    OLSZEWSKI
    BATURO
    KERSZ
    DZIEDOWICZ
    TUCHOLSKI
    SAMOJLUK
    DROZDEK JAN
    KAŹMIERCZAK ZDZISŁAW
    SZCZEPANIAK WIESŁAW
    USOWICZ RYSZARD
    JANCZEWSKI JERZY
    WOJCIECHOWICZ LEON
    MALINOWSKI
    ROGULSKI TADEUSZ
    ŻAREK PIOTR
    SROCZYŃSKI
    ŻEGADŁO
    GOSIEWSKI

 

12

Zdjęcie III klasy (maturalnej) Liceum Mechanicznego P. L. K. Rok 1951.
W pierwszym rzędzie od dołu:
    ZBIGNIEW GNIEWOSZEWSKI - gospodarz klasy
    nauczyciel (w okularach)
    nauczyciel rysunku technicznego (łysawy)
    nauczyciel ?
    MARKUNAS - nauczyciel
    TARASZKIEWICZ – dyrektor szkoły
    nauczyciel ?
    nauczyciel ?
Uczniowie od lewej, ukosem w górę:
    SROCZYŃSKI
    ROGULSKI TADEUSZ
    ŻEGADŁO
    WINIECKI
    WOJCIECHOWICZ
    SZCZEPANIAK WIESŁAW
    ?
    ?
    KAŹMIERCZAK ZDZISŁAW
    OLSZEWSKI
    MALINOWSKI
    BATURO
    KERSZ
    SAMOJLUK
    ŻAREK PIOTR
    DROZDEK JAN
    JANCZEWSKI JERZY (najwyższy)
    ? (uczeń za głową nauczyciela)
    DZIEDOWICZ
    POJMAJ LEON

 

13

Klasa III liceum P. L. K. Rok 1951:
    KAŹMIERCZAK ZDZISŁAW
    SAMOJLUK
    GNIEWOSZEWSKI ZBIGNIEW
    KERSZ
    DROZDEK JAN
    OLSZEWSKI
    FILIPOWSKI ( nad Olszewskim)
    ŻAREK PIOTR
    SZCZEPANIAK WIESŁAW
    USOWICZ RYSZARD
    GOSIEWSKI

 

14

Klasa III Liceum Mechanicznego. Rok 1951.
Od lewej:
    MALINOWSKI (głowa)
    SAMOJLUK
    DROZDEK JAN
    KAŹMIERCZAK ZDZISŁAW
    SZCZEPANIAK WIESŁAW
    FILIPOWSKI
    ROGULSKI TADEUSZ
    USOWICZ
    KERSZ
    GNIEWOSZEWSKI
    WINIECKI
    ?
    OLSZEWSKI
    JANCZEWSKI JERZY

 

15

Pochód 1-majowy z udziałem mieszanych klas Liceum Mechanicznego. Rok 1950.
Od lewj:
    uczeń Liceum Mechanicznego ?
    uczeń Liceum Mechanicznego ?
    uczeń Liceum Mechanicznego ?
    JANCZEWSKI JERZY
    SZCZEPANIAK WIESŁAW
    uczeń Liceum Mechanicznego ?
    TOMSZYS JÓZEF

 

16

Odpoczynek po pracy obowiązkowego czynu obywatelskiego przy odgruzowaniu częściowo zniszczonego młyna nad Łyną za zamkiem w Olsztynie.

Zdjęcie przedstawia uczniów I klasy

P. L. K. Rok 1948, niedziela.
Od lewej:
    KERSZ
    FILIPOWSKI
    MALINOWSKI
    SZCZEPANIAK WIESŁAW
    DROZEK JAN
    ROGULSKI TADEUSZ

 

17

Obowiązkowa praca społeczna przy odgruzowywaniu spalonych domów na Starym Mieście wykonywana w niedzielę przez uczniów I klasy P. L. K. Rok 1948:
    uczeń P. L. K. ?
    GOSIEWSKI
    SZCZEPANIAK WIESŁAW

 

18

Zdjęcie z 1948 r. wówczas pierwszej klasy P. L. K. przed szkołą przy ul. Wojska Polskiego
w Olsztynie.
Siedzą:
    OLSZEWSKI
    SZCZEPANIAK WIESŁAW
    ?
Stoją:
    SAMOJLUK
    WINIECKI
    BATURO
    ?
    DROZDEK JAN
    ?
    FILIPOWSKI

 

 

S1     Ciąg dalszy galerii